Aktivace ozdravného procesu těla

PRŮBĚH PROCESU UZDRAVOVÁNÍ POD MÝM VEDENÍM

Energetická práce na vašem uzdravení se obecně řídí těmito podmínkami:

http://astragal.cz/index.php/podminky-pro-uspesnou-alternativni-lecbu/

Působení je možno provést formou:

OSOBNÍ SEZENÍ

První sezení začíná zhruba 30 minutovou konzultací, kde si definujeme problém, na který se budeme zaměřovat. Stanovíme si postupy, které budeme pro aktivace Vašeho uzdravení používat a řekneme si, jak budou probíhat.

Následuje doba aktivace samo ozdravného programu Vašeho těla, která se pohybuje v průměru okolo 20 minut (ale může trvat déle – záleží na závažnosti stavu). Zbytek času je věnován na doznění účinků procesu a Vaši stabilizaci.

Navazující sezení trvají přibližně 30 minut a jejich obsahem je primárně samotný energetický přenos.

ZÁSAH NA DÁLKU

V případě, že se jedná o akutní situaci nebo není z nějakého důvodu možné provést energetické působení přímo, je možné využít zásahu na dálku.

Zde platí stejné podmínky jako u osobního setkání, jen je potřeba při objednání o vybraném způsobu informovat paní Janu a před termínem zásahu zaslat na email: astragal@email.cz  fotografii dotyčného a jeho křestní jméno.

PRŮBĚH SEZENÍ

Probíhá formou cílené práce s energií Vašeho těla, kdy je vám prostřednictví univerzální energie umožněno aktivovat svůj vlastní potenciál sebe uzdravovací schopnosti. Každé tělo má schopnost se do jisté samo regenerovat a uzdravovat.

Někdy se stane, že dlouhodobou nemocí, vzniklou na základě nerovnováhy životního stylu se tato schopnost těla zastaví a tělo poté pracuje jen v rámci zachování funkčního stavu svého systému.

Nepracuji na principu tzv. bioenergie (zde předává „léčitel“ energii svoji), ale pracuji s energií univerzální, vesmírnou, která mnou pouze prostupuje a já ji cíleně nijak neřídím (ona sama si určuje, kam a v jaké míře do těla dotyčného půjde).

Během působení na klienta se ho nijak nedotýkám, zůstává oblečen.

Při zásahu se mohou vyskytnout různé vjemy a pocity, např.:

– mravenčení, pnutí, pálení, ostrá či tupá bolest nebo tlak v určité části těla

– malátnost

– pocit na zvracení

– náhlý průjem

– náhlá únava či příval energie

– pocit podivné lehkosti (jakoby se člověk vznášel)

– pocit tepla nebo chladu na těle nebo v končetinách

– motolice

– u žen se může objevit menstruační krvácení nebo špinění

Může se také stát, že během procesu nezaznamenáte žádný zvláštní pocit.

Nic se neděje, někteří lidé nejsou vůči energiím tak citliví, ale to neznamená, že vysílaná energie do Vašeho těla neproudí a že proces neprobíhá. Efekt absolvovaného zásahu se u Vás projeví až o několik dnů později (tj. necítíte úlevu hned, jako někteří jiní, ale až za pár dní).

Všechny tyto reakce krátce po ukončení působení uzdravující síly odezní a nezanechají žádné následky.

V případě potřeby pracuji na uzdravení s klientem také formou užívání informatik. Bližší informace o tom, co to informatika jsou, jak působí a na jakém principu jsou postavena, naleznete v následujícím odkazu:

http://astragal.cz/index.php/informace-o-lecbe-informatiky/

INSTRUKCE K PROCESU ENERGETICKÉHO PŮSOBENÍ

Den před zásahem by se nemělo pít příliš mnoho alkoholu, energetických nápojů nebo kávy. Nedoporučuji také vykonávat fyzicky výrazně vyčerpávající práci a dlouze ponocovat (Vaše tělo by potom bylo vysílené a nebylo by schopné dobře pojmout poskytovanou léčebnou energii).

Po sezení nedoporučuji provádět žádnou fyzicky náročnou aktivitu, neabsolvovat masáže, kosmetiku, solárium či jiné zásahy do těla. Dobré také je omezit alkohol a jiné organismus zatěžující látky (samozřejmě mino léků, které běžně užíváte).

Ideální je spíše odpočívat a zbytek dne strávit poklidně, aby mohla přijatá energie ve vašem těle dobře pracovat.

OBJEDNACÍ DOBA

Standardní čekací doba pro první objednání se pohybuje okolo 3 měsíců. Další termíny zásahů jsou individuálně stanovovány podle stavu a potřeby klienta.

Pro akutní energetické zásahy na dálku či osobně je rezervováno úterý od 9.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00 hodin. Je třeba se objednat týden před daným termínem.

Vzhledem k povaze sezení, kdy se jedná o zásahy v oblastech práce s energií těla, není cena stanovena. Je řešena formou daru (výše odměny je ponechána zcela na uvážení dotyčného).