Aktivace samoozdravného procesu těla

Energetická práce na vašem uzdravení se řídí v obecné rovině těmito podmínkami:

http://astragal.cz/index.php/podminky-pro-uspesnou-alternativni-lecbu/

PRŮBĚH PROCESU UZDRAVOVÁNÍ POD MÝM VEDENÍM

Zahájení, průběh, četnost léčebných zásahů i ukončení léčby je u mne řízeno primárně „ze shora“. O tom, koho mohu léčit a jak dlouho jeho léčení potrvá já nerozhoduji, ale vždy se řídím vyšším vedením, kterému plně důvěřuji. Existují však i případy, kdy je nutné spolupráci, z nějakého důvodu, ukončit ze strany klienta nebo terapeuta.

Nepracuji na principu cíleně řízené bioenergie, Reiki, Shambally ani ničeho podobného. Laicky řečeno – díky daru, kterého se mi od Boha (vesmíru) dostalo proudí skrze mne ve velkém/nadměrném množství univerzální, vesmírná energie, která prostupuje směrem k potřebnému člověku a sama určuje, kam a v jaké míře do jeho aury i těla, dotyčného půjde. Tato energie nijak nesouvisí s moji životní energií. Jedná se o schopnost pracovat s energií universa, která mi byla dána.

Pokud budete žádat o léčbu pro nějakého člena Vaší rodiny či jinou blízkou osobu, je třeba tak činit vždy jen s jeho/jejím souhlasem. V ohrožení života toto neplatí, budou o tom rozhodovat „ze shora“.

Léčba nemá v žádném případě nahrazovat klasickou medicínu a lékařskou péči, ani ji nijak konkurovat. Smyslem je působit ve spolupráci s lékaři, paralelně a ve shodě s jimi stanovenou léčbou. Pokud je to možné pomoci tam, kde si již lékaři neví rady či urychlit uzdravení tam, kde jsou zásahy lékařů k uzdravení nutné.

Posloupnost procesu léčení u paní Martiny spočívá v tom, že primárně provede diagnostiku celého spektra Vaší bytosti (včetně karmy, prokletí a případných duší, které by na Vás mohly sedět) a teprve poté začne léčit danou věc, se kterou přicházíte – tedy Vaší prvotní zakázku.

Jestliže se u Vás v průběhu léčby vyskytnou jiné zdravotní problémy, pošle Vám Martina obratem jednorázově nebo nárazově vícekrát potřebnou energii (podle toho, jak to bude Váš stav vyžadovat). Tím by se měla daná zdravotní indispozice stabilizovat nebo zcela vymizet.

V průběhu vaší léčby bohužel není možné zařazovat k pravidelnému léčení další (nové) zdravotní problémy, neboť by se zasílaná energie poté tříštila mezi x cílů a to by nevedlo k efektivnímu vyléčení.

Až se podaří uzdravit to, s čím jste za námi přišli, léčebný proces ukončíme a následně můžeme zahájit nové léčení v jiné oblasti. Nestane se tak však bohužel obratem, ale budete zařazeni do seznamu čekatelů a hned jak se uvolní místo před Vámi, vrhneme se do nové léčby.

Zvolený postup je tak nastaven proto, aby se včas dostalo pomoci všem, kteří ji nutně potřebují. Věříme, že tento náš systém pochopíte a předem Vám děkujeme za spolupráci při jeho dodržování.

Léčení může být předčasně ukončeno i na vaši žádost (např. pro lékařsky potvrzené zlepšení zdravotního stavu).

V tomto případě je třeba počítat s tím, že z důvodu neukončení celého procesu léčby (i přesto, že vás Martina energeticky při vašem odchodu zajistí) po nějaké době s největší pravděpodobností nastane opětovné zhoršení zdravotního stavu nebo dokonce navrácení nemoci do původního stavu.

Pokud se tak stane, nebude bohužel možné vás ihned zařadit do léčebného procesu a to z důvodu plné vytíženosti Martiny. Čekat pak můžete i několik týdnů nebo déle.

JESTLIŽE SE PRO LÉČBU U MARTINY ROZHODNETE, JE NUTNÉ, ABYSTE S NÁMI SPOLUPRACOVALI A PŘEVZALI ČÁST ZODPOVĚDNOSTI ZA VAŠE UZDRAVENÍ.

SPOLUPRÁCE Z VAŠÍ STRANY SPOČÍVÁ:

– VE VAŠÍ UPŘÍMNÉ OCHOTĚ A SNAZE SE ZMĚNIT A UZDRAVIT SE, V AKTIVNÍM PLNĚNÍ DANÝCH DOPORUČENÍ K VAŠÍ LÉČBĚ,

– V PRŮBĚŽNÉ KOMUNIKACI S NÁMI O AKTUÁLNOSTI VAŠEHO STAVU (INICIATIVA BY MĚLA VYCHÁZET PRIMÁRNĚ OD VÁS),

– VE VAŠÍ ANGAŽOVANOSTI V HLÍDÁNÍ SI STANOVENÝCH TERMÍNŮ A JEJICH DALŠÍHO ROZPLÁNOVÁNÍ,

– V DODRŽOVÁNÍ DANÝCH PRAVIDEL LÉČBY, VČETNĚ RESPEKTOVÁNÍ PODMÍNEK PRŮBĚHU LÉČENÍ.

V případě, že by docházelo k opakovanému porušování nebo nerespektování podmínek léčby či nespolupráci s námi, museli bychom, i když velmi neradi, váš léčebný proces ukončit. V těchto situacích se paní Martina řídí metodikou práce mezi terapeutem a klientem, etickým kodexem a konzultací s nezávislým poradcem – supervizorem.

Při ukončení vaší léčby vás Martina s láskou a péčí energeticky zajistí a zabezpečí váš stav do budoucna tak, aby nedošlo k žádnému nepříjemnému výkyvu a daná energie dobíhala postupně.

Vzhledem k tomu, že vaše léčení bylo ukončeno předčasně, tak po nějaké době s největší pravděpodobností dojde k opětovnému zhoršení zdravotního stavu nebo dokonce navrácení nemoci do původního stavu.

Působení je možno provést formou:

OSOBNÍ SEZENÍ

První sezení se skládá z části věnované definování problému, na který se budeme zaměřovat a seznámení se s postupem následující léčby. Poté proběhne prvotní očištění starých nánosů energií a odstranění energetických bloků.

Obsahem následujících zásahů je primárně samotný energetický přenos a diagnostika vašeho aktuálního stavu.

Pokud se jedná o zásah týkající se uřknutí, prokletí, karmy, duší apod. je čas stanoven individuálně.

ZÁSAH NA DÁLKU

Energetické působení je možné provádět i na dálku. Nemusíte se ničeho bát, z hlediska přenosu i efektu přijmu energií je výsledek naprosto stejný jako u osobního sezení.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost. Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých). Všemi těmito překážkami dokáže energie hladce procházet přímo k svému cíli a poté na něj působit tak, jak je to pro daného člověka nejlepší.

Postup terapie je stejný jako u osobního setkání.

V tomto případě je potřeba zavčas, před daným termínem, zaslat na email: astragal@email.cz  fotografii léčeného, uvést jeho křestní jméno a případně doplnit informaci, na co se chcete v léčbě dotyčného zaměřit.

Léčení probíhá zpravidla po telefonu, ale může být prováděno i bez telefonického spojení. Vždy po provedeném zásahu od nás obdržíte zprávu s informací o tom, že léčení v pořádku proběhlo a s termínem vaší další léčby.

Pokud z nějakého důvodu proběhne více léčení bez tel. spojení a vy pociťujete jakýkoli problém, který byste nás potřebovali neprodleně sdělit, rozhodně nás informujte telefonicky nebo emailem a danou záležitost budeme řešit. Děkujeme.

PRŮBĚH SEZENÍ

Probíhá formou cílené práce s energií vašeho těla, kdy je vám prostřednictvím univerzální energie umožněno aktivovat svůj vlastní potenciál sebe uzdravovací schopnosti. Každé tělo má schopnost se do jisté míry samo regenerovat a uzdravovat.

Někdy se stane, že dlouhodobou nemocí vzniklou na základě nerovnováhy životního stylu, se tato schopnost těla zastaví a tělo poté pracuje jen v rámci zachování funkčního stavu svého systému.

Během působení na klienta se ho nijak nedotýkám, zůstává oblečen.

Při zásahu nebo krátce po něm se mohou vyskytnout různé vjemy, pocity a reakce jako jsou například:

– mravenčení, brnění, pnutí, pálení, ostrá či tupá bolest nebo tlak v určité části těla

– malátnost či motání hlavy

– pocit na zvracení

– náhlý průjem

– velká únava či příval energie

– vyrážka /opar / ekzém / ječné zrno

– stav nečekané, zdánlivě neopodstatněné agrese nebo hněvu

– pocit podivné lehkosti (jakoby se člověk vznášel)

– pocit tepla nebo chladu na těle nebo v končetinách

– motolice

– kdekoli po těle se může přechodně objevit boule, otok apod.

– u žen se může objevit menstruační krvácení nebo špinění mimo cyklus

Mějte prosím na paměti, že se jedná jen o přechodnou, krátkodobou reakci vašeho těla na přijetí ozdravné energie (tyto reakce odezní nejpozději do 3 dnů po léčení). Přijímaná energie vám nemůže v žádné oblasti nijak ublížit a nezanechá žádné negativní následky.

Pokud by reakce na energetický přenos byla dramatická, určitě nás kontaktujte prosím hned na telefonu: 603 784 154. Děkujeme.

Může se také stát, že během procesu nezaznamenáte žádný zvláštní pocit.

Nic se neděje, někteří lidé nejsou vůči energiím tak citliví, ale to neznamená, že vysílaná energie do vašeho těla neproudí a že proces neprobíhá. Efekt absolvovaného zásahu se u vás projeví až o několik dnů později (tj. necítíte úlevu hned, jako někteří jiní, ale až za pár dní).

V případě potřeby pracuji na uzdravení s klientem také formou užívání informatik. Při své práci používám také diagnostickou kresbu.

Bližší informace o tom, co to informatika jsou, jak působí a na jakém principu jsou postavena, naleznete v následujícím odkazu:

http://astragal.cz/index.php/informace-o-lecbe-informatiky/

INSTRUKCE K PROCESU ENERGETICKÉHO PŮSOBENÍ

Den před zásahem by se nemělo pít příliš mnoho alkoholu, energetických nápojů nebo kávy. Nedoporučuji také vykonávat fyzicky výrazně vyčerpávající práci a dlouze ponocovat (Vaše tělo by potom bylo vysílené a nebylo by schopné dobře pojmout poskytovanou léčebnou energii).

Po sezení nedoporučuji provádět žádnou fyzicky náročnou aktivitu, neabsolvovat masáže, kosmetiku, solárium či jiné zásahy do těla. Dobré také je omezit alkohol a jiné organismus zatěžující látky (samozřejmě mino léků, které běžně užíváte).

Ideální je spíše odpočívat a zbytek dne strávit poklidně, aby mohla přijatá energie ve vašem těle dobře pracovat.

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Schopnost léčení a práce s energiemi byla Martině dána ze shora a proto jí není dovoleno za svoji službu stanovit přesnou odměnu. Za svoji práci může Martina přijímat odměnu, jejíž výše je stanovena tím, komu byla služba poskytnuta. 

Odměna, která nemá stanovenou přesnou výši je ze zákona považována za dar. Problematiku darů řeší zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, který považuje veškeré obdržené dary za příjmy a ukládá povinnost je danit.

U telefonických konzultací a zásahů se odměna zasílá na účet, který obdržíte, po potvrzení vašeho termínu, v informačním emailu. V případě osobního setkání odměnu pro Martinu zanecháte po ukončení sezení na místě k tomu určeném.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154 .

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny platí: jelikož se jedná o pravidelná sezení, proběhne vaše léčení v tomto případě, bez telefonického spojení.

Jestliže dojde ke zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny platí, že termín léčení se bohužel v tomto případě ruší bez možnosti jeho náhrady a pokračuje se poté nejbližším dalším termínem. U jednorázových energií se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

V případě, že dojde ke zrušení termínu Martinou z jiného důvodu (např. rodinného) se vám budeme maximálně snažit vyjít vstříc a nabídnout vám co nejbližší jiný termín.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL