Konzultace a výcvik v osobním růstu

Seberozvoj je dlouhou a náročnou cestou, při které se člověk musí podívat mnohdy hluboko do sebe a pracovat s pocity, které ho blokují v dalším rozvoji. Z tohoto důvodu je má práce s klientem zaměřena především na individuální potřeby a představu jedince, kterým směrem se chce nebo potřebuje posunout.

Toto přání spolu během terapie převedeme do reálného plánu, v němž si stanovíme, jakým způsobem budou naše společná sezení probíhat a jaké techniky při nich budeme používat. Vše je vytvářeno na míru jedince tak, aby se při práci sám na sobě cítil dobře a bezpečně.

Rovněž vycházím ze svého odborného vzdělání v oblasti psychologie, sociální práce a pedagogiky. Nemalou pomocí jsou mi i zkušenosti z přímé práce s klienty, které jsem nasbírala za 10 let své praxe.

Dle potřeby využívám znalosti z alternativních léčebných směrů, jako jsou např. arteterapie či aromaterapie. Také pracuji s technikami koučinku a supervize, které aplikuji vždy s ohledem na individuální potřeby a stav daného člověka.

Mým cílem je pomoci jedinci nalézt jeho cestu k seberozvoji a zdokonalení se.

Konzultace probíhají formou:

OSOBNÍHO SEZENÍ
Délka setkání je 1-2 hodiny.
Za sezení je stanovena cena 400 Kč za hodinu.

TELEFONICKÉ KONZULTACE
Délka konzultace je maximálně 60 minut a její cena je 400 Kč. V případě krátké konzultace, tj. do 30 minut je cena 200 Kč. Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

Čekací doba pro objednání se standardně pohybuje okolo 3 měsíců (je možné získat termín i dříve,to však závisí např. na přesunutí termínu u již objednaného člověka apod.).