Informace k objednání

Objednat se můžete dvěma způsoby:

  1. Telefonicky či smskou, na čísle: +420 720 116 381
    Tento telefon slouží pouze k objednání osobních sezení.
  2. E-mailem: astragal@email.cz

V obou případech Vám bude nabídnuto setkání, které by bylo vzhledem k již objednaným klientům nejdříve možné.

Moc rádi bychom Vám vyhověli dříve, ale čekací doba se bohužel standardně pohybuje okolo 3 měsíců.

Pokud budete mít zájem, je možné zapsat se na seznam náhradníků, které pak kontaktujeme, když se některý z rezervovaných termínů zruší.
Objednávky a jinou korespondenci řeší paní Jana.

Upřímně si vážíme přízně, kterou Martině věnujete a toho že využíváte její služby. Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi Vás prosíme, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel, která nám pomohou předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 5 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Platí pro nové zájemce, pro ty, kdo změnili telefon, nebo v případě, že objednáváte či za sebe na setkání posíláte někoho jiného
    Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete kontaktní telefon (abychom Vás mohli v případě indispozice Martiny informovat).
  3. Když budete muset následně z nějakých důvodů vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu nejsme pravidelně) nejlépe formou SMS: 720 116 381.

Pokud za Vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.

V případě zrušení termínu Martinou (např. z důvodu nemoci) se Vám budeme maximálně snažit vyjít vstříc a nabídnout Vám co nejbližší náhradní termín.

Setkání trvá 50 minut u hodinových sezení a 110 minut u dvouhodinových. Zbytek času do celé hodiny je určen pro Vaše přivítání, občerstvení atd.

Prosím o respektování doby vašeho sezení, po setkání potřebuje Martina krátký čas na obnovu sil pro dalšího klienta.

Pokud bude zdržení na straně Martiny – začátek sezení se zpozdí, doba Vám bude plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s Vámi.

Za tým Astragal Jana