Podmínky pro úspěšnou alternativní léčbu

Pokud si vyberete práci na svém uzdravení pod vedením někoho jiného než-li lékaře či paralelně s léčbou u lékaře, měl by podle mého názoru, získaných informací a zkušeností vybraný „průvodce“ splňovat tyto následující předpoklady:

• průvodce, který Vás procesem uzdravování provází má schopnost vycítit, kde se nachází ložisko problému, umí přirozeně pracovat s energií těla i duše. Má nastudované informace o procesech v těle a jeho vnitřním přáním je pacientovi skutečně pomoci, nikoli vydělat na jeho nemoci
• spolupracuje s lékaři a respektuje klasickou medicínu, jako nezastupitelnou v určitých fázích a druzích nemocí
• proces samotného uzdravování a konzultace ohledně Vašeho uzdravení „neodbude“ (nepropovídá apod., ale soustředěně s Vámi pracuje a zajímá se o názor lékařů, zpětnou vazbu, týkající se jeho zásahů a doporučení a také o Váš následný stav)

Na samotném klientovi pak záleží následující:

• zda nastal správný čas pro jeho uzdravení (je psychicky i fyzicky v relativně stabilním stavu, aby bylo možno do jeho energetického systému těla zasahovat)
• aby důvěřoval průvodci, kterého si v procesu svého uzdravování vybral (samozřejmě pokud se Vám nebude něco z doporučení či přístupu průvodce zdát, neváhejte konzultovat situaci s jiným odborníkem)
• vnitřní připravenost klienta na vyléčení (tj. rozhodnutí se uzdravit, touha po zdraví, ochota změnit některé své životní návyky a postoje, připravenost k vnitřní práci sám na sobě aj.)
• spolupráce léčeného během léčení (např. otevřenost k přijetí léčivé energie, samotná práce jedince na svém uzdravení)
• dodržování doporučení průvodce (např. ohledně změny způsobu určitého myšlení či postojů, zdržení se požívání zatěžujících látek apod.)
• vytrvání uzdravovaného v novém přístupu k sobě samému i k životu po vyléčení (tento přístup pomáhá eliminaci recidivy nemoci) a předcházení psychickým i fyzickým negativním zátěžím organismu, které následně vedou k onemocnění (nadměrný stres, zatěžování těla toxickými látkami atd.).