Poradenství v duchovní oblasti

Pracuji na principu intuitivního vedení, vcítění se do jedince a vrozených schopností, které mě při mé praxi provází již řadu let. V mé práci mi také pomáhají mé vnitřní vize, díky kterým jsem schopna dekódovat příčinu problému a nalézt správnou cestu k nápravě. Pro lepší orientaci v problematice používám také karty.

Dle potřeby využívám znalosti z alternativních léčebných směrů jako jsou arteterapie, aromaterapie, meditace, práce s energií těla, diagnostickou kresbu aj. Pracuji také s technikami koučinku, supervize či krizové intervence, které aplikuji vždy s ohledem na individuální potřeby a stav daného člověka.

Mým cílem je nalezení příčiny problému, stabilizace současné situace a doporučení nejefektivnějšího a nejvhodnějšího postupu k nápravě daného stavu – ať se již jedná o nemoc, narušené vztahy, emoční nerovnováhu, poškození energetického pole, podezření na přivtělenou duši nebo přítomnost zesnulé duše, pronesené prokletí či psychospirituální krizi, aj..

Podrobné detaily o metodách práce a zásahu probírám s klienty až při řešení daného problému – společně najdeme tu, která klientovi bude nejpříjemnější.

Konzultace probíhají formou:

OSOBNÍHO SEZENÍ

Délka setkání je 45 minut.

TELEFONICKÉ KONZULTACE

Délka konzultace je 30 minut.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Schopnost léčení a práce s energiemi byla Martině dána ze shora a proto jí není dovoleno za svoji službu stanovit přesnou odměnu. Za svoji práci může Martina přijímat odměnu, jejíž výše je stanovena tím, komu byla služba poskytnuta. 

Odměna, která nemá stanovenou přesnou výši je ze zákona považována za dar. Problematiku darů řeší zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, který považuje veškeré obdržené dary za příjmy a ukládá povinnost je danit.

U telefonických konzultací a zásahů se odměna zasílá na účet, který obdržíte, po potvrzení vašeho termínu, v informačním emailu. V případě osobního setkání odměnu pro Martinu zanecháte po ukončení sezení na místě k tomu určeném.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154 .

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL