Poradenství v duchovní oblasti

Pracuji na principu intuitivního vedení, vcítění se do jedince a vrozených schopností, které mě při mé praxi provází již řadu let. V mé práci mi také pomáhají mé vnitřní vize, díky kterým jsem schopna dekódovat příčinu problému a nalézt správnou cestu k nápravě. Pro lepší orientaci v problematice používám také karty.

Dle potřeby využívám znalosti z alternativních léčebných směrů jako jsou arteterapie, aromaterapie, meditace, práce s energií těla aj. Pracuji také s technikami koučinku, supervize či krizové intervence, které aplikuji vždy s ohledem na individuální potřeby a stav daného člověka.

Mým cílem je nalezení příčiny problému, stabilizace současné situace a doporučení nejefektivnějšího a nejvhodnějšího postupu k nápravě daného stavu – ať se již jedná o nemoc, narušené vztahy, emoční nerovnováhu, poškození energetického pole, podezření na přivtělenou duši nebo přítomnost zesnulé duše, pronesené prokletí či psychospirituální krizi, aj..

Podrobné detaily o metodách práce a zásahu probírám s klienty až při řešení daného problému – společně najdeme tu, která klientovi bude nejpříjemnější.

Konzultace probíhají formou:

OSOBNÍHO SEZENÍ

Délka setkání je 60 minut.

Duchovní poradenství a všechny zásahy v oblastech práce s energií těla nebo práce s energiemi (kartami/virgulí, odvedení přivtělené duše, odvedení duše zesnulého, zastavení prokletí) nemají pevně stanovenou odměnu. Její výši určuje klient sám, podle svého uvážení.

TELEFONICKÉ KONZULTACE

Délka konzultace je 30 nebo 60 minut.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.