Rada pro tento týden

Energie, které kolem nás proudí a ovlivňují nás, se sice průběžně proměňují v podstatě den ze dne, ale vždy tvoří dá se říci jakési hlavní rámcové útvary-bloky, ve kterých působí. Síla těchto útvarů má vždy nějakou omezenou časovou „dobu platnosti“, např. týden, měsíc, rok apod. Často se také stává, že se ony bloky různě překrývají nebo prolínají.

Tyto časově omezené shluky energií sebou přináší jisté nastavení intenzity a míry jejich vlivu. Tento fakt nám poté může v naší cestě pomoci nebo naopak nám dané energie mohou dosažení našich cílů značně zkomplikovat.

Jestliže informacím, které aktuální energie nesou porozumíme, můžeme jít v proudu spolu s nimi a relativně poklidně proplout i zdánlivě likvidačním obdobím.

A právě zprostředkování informací o nastavení současných energetických tendencí je smyslem existence této stránky. Touha pomoci vám se připravit, pochopit a unést přicházející tok životních událostí s grácií a nadhledem.

Ať vám tyto vhledy pomohou najít rovnováhu, správný pohled na věc a chuť pokračovat v duchovním posunu – i když vím, že je to zvláště v této době, úkol velmi nelehký.

Martina a tým Astragal


ZÁŘÍ

38. TÝDEN

Je třeba se připravit na to, že následující týden bude opravdu náročný. A to jak z hlediska energií, tak z hlediska situací, které budeme řešit.

Týkat by se to mělo především vztahů, nedotažených záležitostí z minulosti, ublížení nebo věcí, které jsme se doteď úspěšně vyhýbali.

Co je ale důležité říci je to, že se nám nakonec podaří vše úspěšně vyřešit a to je to hlavní.


37. TÝDEN

,,Nebojte se postavit se za to, čemu věříte, i kdybyste za tím měli stát sami.“

Autor neznámý


36. TÝDEN

Bez ohledu na to, co se Vám právě teď děje, se nejdříve musíte naučit přizpůsobit daným okolnostem a následně poté přijít s tvůrčím řešením a postupovat podle něj.

Nedejte se odradit, pokud jedno řešení zklame. Buďte ochotni hledat řešení výhodnější. Nakonec to vyjde!

Když se pak ohlédnete zpět, zjistíte, že každý váš krok byl správně načasovaný a smysluplný.

Steven D. Farmer


SRPEN

35. TÝDEN

V tomto týdnu bude veškerá energie směřovat k uzavírání rozběhnutých záležitostí. Bude hodně překotná, rychlá a náročná.

Věci se budou dokončovat na poslední chvíli a pod velkým tlakem. Budeme cítit vyčerpání, neboť již delší dobu jedeme přes rezervy.

Báječné, ale je, že se vše definitivně uzavře a bude vyřešeno. Již se k tomu nebudeme muset vracet.

Následující změny, které jsou již na obzoru, jsou skvělé, úžasné a dotýkají se přímo nás samých (v našich životech se věci posunou konečně k lepšímu).


34. TÝDEN

Myslím pozitivně, protože každá buňka mého těla reaguje na všechny myšlenky, jež mě napadnou, i všechna slova, jež vyslovím.

Louise L. Hay


33. TÝDEN

Právě přijímáme poslední rozhodnutí. Rozuzlení situace je velice blízko a brzy začne nová fáze života. Dosáhli jsme pochopení sami sebe. Naše myšlenky a činy jsou v souladu a my jsme připraveni postoupit o krok dál na naší cestě.

Nemá smysl znovu rozebírat již dokončené plány. Měli bychom se dívat jen na to, co bylo vykonáno a brát to jako stupínek vedoucí k budoucnosti.

Přijdou nečekané události týkající se nás, které budeme muset řešit. Je důležité být vnímavý ke svým citům. V tomto období budeme hodně řešit vztahy. Nastává chvíle, kdy bude třeba chovat se citlivěji k vlastním potřebám, stejně jako k potřebám partnera.

V závěru nás čekají oslavy, podpora vesmíru i okolí a vědomí, že jsme toho dokázali mnoho a vše se nám nakonec podařilo zvládnout.

Nyní je potřeba vyhodnotit kam vlastně mířím (budu po úspěšném skončení cesty mířit) a zda je to správná cesta?


32. TÝDEN

Věnujte tento týden svému zdraví. Očistě organismu, posílení energetických drah v těle, jejich harmonizaci.

Vědomě věnujte chvíli času odpočinku – tichému spočinutí v toku času.

Snažte se, by se okolo vás vyskytovaly jen zvuky přírody, případně si dejte zátky do uší a spočiňte v absolutním tichu. Velmi zajímavé ticho se také nachází pod vodou.

Zastavte své myšlenky, soustředění a vnímání všeho, co se kolem vás děje. Jen poslouchejte ticho ve vás (po určité době i v hluku, je člověk schopen zvuk vytěsnit a mít v hlavě ticho).

Toto se naučit nebo si to alespoň vyzkoušet, je náš hlavní cíl následujícího týdne.


31. TÝDEN

Je vhodný čas zamyslet se nad tím, čemu jsme se rozhodli věřit.

Bylo to správné rozhodnutí?

Stále jsme o naší pravdě přesvědčeni?

Hájíme ji dobrým způsobem?

Respektujeme právo druhých na jejich rozhodnutí, chyby, názory?

Obstojíme sami před sebou, pokud se na sebe podíváme zcela bez příkras a uzříme celou pravdu o nás?