Temné (zlé) síly – démoni a jiné entity

V realitě, ve které žijeme (existuje mnoho paralelně existujících a působících realit) se potkáváme s velkou spoustou energií, energetických útvarů, bytostí, duší, výtvorů mágů, pozůstatků dříve aktivních bytostí, energetických otisků pozůstalých tragédií, energeticky vedených útoků apod..

Tyto všechny výše jmenované bytosti a energie do naší reality průběžně vstupují a ovlivňují náš prostor ( mohou přemisťovat věci, různě lomozit, sténat, bouchat dveřmi, vylučovat různé nepříjemné pachy, zatemňovat mysl a jednat za postiženého) nebo naše životy.

Někteří z nás tyto síly nevnímají vůbec, jiní je zaznamenávají více a některým dokonce silně znepříjemňují život tím, že je napadají a jinak pronásledují.

Často se orientují na nějakým způsobem oslabené jedince – ať již dlouhodobou nemocí, alkoholismem, zneužíváním drog, zahrávající si s těmito silami, psychicky labilní nebo nemocné apod. Často však také zkouší silné jedince, které potřebují zlomit, aby pro sebe získaly tyto čisté duše. V bezpečí proto není v podstatě nikdo.

Toto je sice nepříjemné a mnohým z nás to sužovalo či občas sužuje život, ale dá se to relativně snadno řešit (pokud se odstranění problému věnuje člověk problematiky znalý a zodpovědný) a hlavně nás projevené síly, ve velké většině případů, neohrožují přímo na životě.

Na rozdíl od výše uvedeného, působení silných entit, temných sil a démonických bytostí (ať již to zní jako vytržené z filmového plátna) a setkání s nimi, je pro mnohé rozsudkem smrti. Nemám na mysli jen napadené a zasažené oběti, ale i ty, kteří se jim snaží pomoci.

Pokud se s něčím takovým setkáte a jste ten, který pomáhá, pocítíte, že je to ztělesněné zlo v jeho nejvyšší formě.

Temná (démonská) síla jde po vašich nejniternějších nedostatcích, ubližuje, zastrašuje, ponižuje, napadá vás (škrtí, škrábe, strká do vás apod.), nabádá vás ke špatnostem a krutě se vám vysmívá. Před vaším zrakem ubližuje a ničí toho, komu se snažíte pomoci a vy nemůžete dělat nic jiného, než-li jen pokračovat v modlitbách a vytrvat ve víře, že bude dotyčný od zlé moci osvobozen. Jedná se o fyzicky i psychicky neskutečně náročný a vyčerpávající proces.

Můžete být vycvičeni sebelépe a přesto se budete vnitřně otřásat ve svých základech. Budete (byť jen na okamžik) zcela zpochybněni, slabí, na rozcestí. Kdo by tvrdil, že je tomu jinak, v životě se s těmito silami nesetkal.

Zachrání vás jen upřímná víra a modlitba k Bohu, prosba o pomoc archandělovi Michaelovi a předchozí výcvik pod odborným vedením. Ani to však mnohdy nestačí.

Uspějí jen ti nejlepší z nejlepších. Jen ti, kteří mají neotřesitelnou víru v Boha a jeho ochranu, vytrvalost, sebedisciplínu, hlubokou touhu bojovat proti zlu a pomoci potřebným.

Každý zásah na záchranu postiženého člověka je vlastním rizikem ztráty zdravého rozumu, fyzického zdraví a života. To je potřeba si uvědomit, to je fakt. Proto je u nás tak málo těch, kteří se takové pomoci potřebným věnují a stále jich ubývá.

Nejpovolanějšími z nejpovolanějších jsou církevní exorcisté.

Obrátit se můžete na svého faráře (kněze), ke kterému máte důvěru a on vám taktéž může pomoci se k vyškolenému exorcistovi dostat.

Každá arcidiecéze (pražská, plzeňská, litoměřická, českobudějovická, královohradecká, brněnská, olomoucká, ostravsko – opavská) má možnost zprostředkovat vám pomoc a zajistit vám kontakt s tímto odborníkem.

Případně kontaktujte přímo biskupství, pod které podle místní příslušnosti spadáte.

Je potřeba počítat s tím, že exorcisté nikdy nepracují sami (ani z nařízení církve nesmí), vždy sebou mají pomocníky, kteří je provází v jejich nelehkém úkolu.

Jestliže právě prožíváte vy, nebo někdo z vašich blízkých, toto těžké období jednoznačně doporučuji obrátit se o pomoc na výše uvedené místa.

Musíte se připravit na to, že jakmile pracovníky církve kontaktujete a oni přijmou svůj úkol vám pomoci, budete podrobeni odbornému posouzení a zkoumání, zda se jedná skutečně o útok temných sil či démonských bytostí. Církev spolupracují s lékaři, psychology a psychiatry, musí vyloučit psychickou poruchu či jinou anomálii a potvrdit, že se skutečně jedná o útoky vyžadující zásah exorcisty.

Mnoho případů, které se zpočátku laikovi jeví jako útok temných či démonských sil, jsou v důsledku jiným druhem energetického působení, která se odstraňují jinými postupy, např. modlitbami za osvobození nebo rozvázání.

Toto je již však na posouzení vycvičených odborníků, kteří zodpovědně poznají a diagnostikují, jaký postup je pro daný případ nejvhodnější.

Proto se prosím rozhodně nepokoušejte řešit útoky sami, či za pomoci neprověřených postupů, nebo pod vedením pofidérního „exorcisty“. Nemuselo by se vám to vyplatit a místo vysněné pomoci by se váš stav mohl ještě násobně zhoršit.

S těmi to silami není radno si zahrávat a testovat na nich svoji sílu nebo schopnosti. To by byl hazard roven možné smrti.

Jako první pomoc, pokud se nacházíte v ohrožující situaci, můžete použít:

  • pravidelně se každý den pokřižovat svěcenou vodu (je k dostání na žádost v kostele), pokropit s ní místo, kde spíte, předměty, které používáte apod.
  • nosit u sebe neustále posvěcený křížek (ideálně ze stříbra nebo zlata – tyto kovy mají svoji sílu)
  • posvětit svíčku s žádostí o boží ochranu a pomoc (je možno i čajovou) a tu mít v zajištěné nádobě neustále zapálenou (i přes noc)
  • modlit se k archandělovi Michaelovi (zvítězil nad drakem = satanem), aby přetnul pouta, kterými jste zlou silou svázání

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Ikona-Archandel-Michael-vitraz-330.html

  • modlit se modlitbu svatého Benedikta (ideálně si pořídit a nechat posvětit medailku svatého Benedikta, kde je tato modlitba vryta):

Kříž svatého otce Benedikta
Mír 
(Pokoj)
Ježíš Spasitel lidí

Svatý Kříž nechť je mým světlem
Drak 
(ve smyslu ďábel) nechť není mým vůdcem

Odejdi pryč satane,
nesváděj mě k marnostem;
to, co mi ponoukáš je zlé,
sám si vypij svůj jed!

https://kamenovo.cz/index.php/2019/05/17/medaile-sv-benedikta/

Jsem s vámi celou svou bytostí a srdcem a modlím se za vaši ochranu.

Martina