Náhled do hloubky událostí a jeho rozbor

Umění nahlédnout do hloubky událostí a zorientovat se v nich, je vrozeným darem, který se nedá nijak naučit, který je člověku od narození nebo po nějaké zásadní události otevřen nebo ne.

Smyslem tohoto poradenství je pochopit, co se člověku děje a proč a jaké jsou jeho možnosti. Nejsou v tom žádné čáry ani kouzla, jedná se hluboké rozjímaní nad situací ve které stojíme a s boží pomocí o nalezení té správné cesty.

Někdy se Vám může stát, že prozřetelnost k vám promluví prostřednictvím snu, který vás má varovat nebo na něco upozornit a jehož obsahu jasně rozumíte. Jindy je třeba se situací pracovat více než-li dojdeme k podstatě přicházejících informací.

Vždy je důležité, abyste důvěřovali své vlastní vnitřní intuici a získané informace použili spíše jako odrazový můstek pro další cestu nebo jako rozšíření obzorů. Vy sami, vaše duše nejlépe ví, co máte dělat, jen se v tom někdy na chvíli ztratíme.

Dříve než-li se budeme radit s někým druhým je dobré požádat nejdříve o pomoc nahoru (Pana Boha – prozřetelnost), vždy přijde odpověď. Pokud se stane, že ji dobře nerozumíme nebo je pro nás nejasná, pak je vhodná doba situaci více rozebrat na najít podstatu odpovědí, které přišly a které jsme jen na první pohled neviděly.

Před jakýmkoli ze 2 druhů rozborů, které poskytuji, rozhodně doporučuji, abyste si předem naplánovali, která témata jsou pro vás prioritní a která počkají na další termín.

Neboť za 15 či 30 minut můžeme kvalitně zvládnout zmapovat situaci řekněme v 1 nebo 2 – 3 oblastech. Na další okruhy (např. rodiče, vaše zdraví, dovolená apod.) by již nemuselo být dostatek prostoru. Někdy se stane, že za půl hodiny zvládneme probrat daleko více než jste doufali a jindy se bohužel může stát, že se zvládne jen jedno téma. Vždy ovšem záleží na tom, jak moc obsáhlý nebo komplikovaný řešený okruh otázek je.

Důležitá je pro mne vždy kvalita rozboru a proto se dívám do hloubky tak, abychom daný problém dokonale zmapovali, pochopili, podívali se na něj z více stran a našli optimální řešení.

Rozhodně je lepší rozvrhnout si rozbor do více termínů, mít postupně a kvalitně probrané vše, co potřebujete, než probrat povrchově naráz horu témat a na konci sezení mít zahlcenou mysl tak, že v podstatě ani nevíte, co jsme si všechno řekli :-).

TELEFONICKÉ KONZULTACE

Objednat se můžete na:

  • Náhled zkrácený (slouží pro situace, kdy výklad potřebujete urgentně. Zde je prostor se zeptat např. jen na 2 zásadní otázky).

Trvá 15 minut. Čekací doba se zde pohybuje okolo 1 měsíce.

  • Náhled standardní (využijeme v případě, že na výklad nespěcháme a chceme probrat více témat, např. práci a zdraví).

Trvá 30 minut. Čekací doba se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

OSOBNÍ SEZENÍ

Náhled standardní (využijeme v případě, že na výklad nespěcháme a chceme probrat více témat, např. práci a zdraví).

Výklad trvá 45 minut. Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Výše odměny, kterou Martině po provedeném úkonu pošlete, je ponechána na Vašem uvážení. 

Příspěvky, které Martina za svou práci obdrží, využívá na zajištění chodu své praxe (odměna pro paní Míšu, která Vás objednává a komunikuje s Vámi; objednávkový systém, ve kterém pracujeme) a na náklady spojené se službami, které Vám poskytuje (svíce, vonné esence, topení, elektřina, papír pro tvorbu diagnostik, odborná literatura apod.)

Každého Vašeho příspěvku si Martina velmi váží a děkuje za něj.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
  6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL