O magii

https://www.kosmas.cz/knihy/103494/magie/

Dovolte mi, abych hned v úvodu zopakovala známý fakt, že žádná černá a bílá magie neexistuje. Vždy záleží na způsobu jejího využití.

Magie je využití síly vlastní mysli v kombinaci se schopností dobré koncentrace, teoretické znalosti a v neposlední řadě víře v to, co děláme.

Kvalitní publikace na toto téma naleznete v knihovnách, knihkupectvích – nejznámější autor zabývající se touto problematikou je František Bardon.

Činnosti, které se zahrnují do oblasti magie v dnešní době jsou opravdu širokospektré:
• věštění z karet, kávové sedliny, křišťálové koule, run aj.,
• zaříkavadla a rituály (a procesy s tím spojené) proti zlým silám a negativním energiím nebo rituály pro získání prospěchu či ublížení druhému,
• používání andělské energie, kamenů,
• automatická kresba a písmo,
• práce s čakrami a aurou.
A spousta dalšího.

Prapůvodně však byla magie velmi náročným oborem, který dotyčný studoval po mnoho let a procházel mnohými těžkými zkouškami a zasvěceními. O tomto se můžete dočíst ve spoustě jiných článků, proto se tomuto zde nebudeme věnovat šířeji.

Mým cílem je především přiblížit Vám fakt, že magie může být v nepovolaných rukou velmi nebezpečná až život ohrožující a že není dobré zkoušet si provádět rituály jen tak pro zábavu. Ve své praxi jsem zažila poměrně hodně lidí, kteří díky návštěvě nepovolaného šamana nebo vlastních pokusů, mají doživotní psychické i fyzické následky (ve smyslu nemocí).

V magii jde hlavně o to, jak svoji sílu použijete – zda ji dáváte dobru nebo zlu, tedy jestli jsou Vaše úmysly a cíle čisté (chcete nezištně pomoci), nebo zda jsou temné (chcete ublížit – pozor, někdy i nevědomě). A v neposlední řadě, také o to, zda máte dostatečné znalosti.

Mnoho lidí se snaží přeskočit základy a pouští se neuváženě hned do samotného praktikování práce s energií, ale to je hrubá chyba, která jim bohužel později zákonitě zlomí vaz.

Někteří s praktikujících si zase neuvědomují, že za nečistou magii se pokládá také ta činnost, v jejímž podtextu je touha prospět sobě (získat pro sebe apod.).

Je v pořádku žádat pro sebe jen dobré, ale nikdy na úkor někoho jiného. Např. nemůžeme si přičarovat lásku (no můžeme, ale je to špatně, protože správný mág nebo vědma nesmí nikdy učinit něco proti vůli druhého, s jeho nevědomím nebo proti jeho souhlasu).

Pokud se chcete skutečně věnovat seriózní magii (nikoli jen okrajovým, zkresleným a více méně neúčinným evokacím) doporučuji si prostudovat, co to obnáší, co je k tomu potřeba a opravdu dobře si rozmyslet, zda do toho chcete jít.

Neboť pokud se někdo opravdu věnuje magii, zasvětí tomu celý svůj život a stane se z toho v podstatě, ať již chceme nebo ne „životní styl“. Změní se nám myšlení, náhled na svět, priority…