Odstranění karmických a energetických zátěží osob nebo majetku

Již při svém zrodu vstupujeme na tento svět s vrozenými zátěžemi, které jsou ještě v průběhu našeho života různě získávány a rozšiřovány.

V určitém momentu je nám však prozřetelností dovoleno se do jisté míry těchto zátěží zbavit nebo někdy je zcela vyčistit.

Pověření a postup k čištění karmy a dalších energetických zátěží, mi byl předán léčitelem patřícím do „staré gardy“ léčitelů, panu Františku Patlokovi, který léta úzce spolupracoval s léčitelem Jindřichem Pasekou, páterem Františkem Ferdou a jinými kapacitami své doby.

Schopnost čistit energetické zátěže je dar Bohem daný, který se v určitém momentu duchovního vývoje vybranému jedinci otevře a pak již záleží jen na něm samotném, zda si tuto schopnost do budoucna udrží, nebo zda o ni svým nepatřičným jednáním přijde.

Je nutno upozornit na to, že se může stát, že nám nebude dovoleno zátěže z vaší karmy odstranit. Příčinou může být, že buď v této chvíli ještě není vhodný čas, kdy máte dostat milost vymazání karmické zátěže nebo vybraný léčitel není tím, kdo má vyčištění provést.

Více k tématu kleteb, uřknutí, prokletí a uhranutí naleznete zde:

https://astragal.cz/index.php/kletby-prokleti-urknuti/

Více k problematice karmických zátěží si můžete přečíst zde:

https://astragal.cz/index.php/karma-a-jeji-vyznam-v-nasem-zivote/

Konzultace probíhají formou:

OSOBNÍ SEZENÍ

Osobní zásah trvá:

  • Čištění jedné energetické zátěže (karma / prokletí / uřknutí / uhranutí / odvod duší apod.) – trvá 45 minut.

Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

V případě, že chcete, aby bylo na sezení pomoženo jinému člověku, musíte mít jeho souhlas, fotografii, křestní jméno.

ZÁSAH NA DÁLKU

Energetické působení je možné provádět i na dálku. Z hlediska přenosu i efektu přijmu energií je výsledek naprosto stejný jako u osobního sezení.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost. Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých). Všemi těmito překážkami dokáže energie hladce procházet přímo k svému cíli a poté na něj působit tak, jak je to pro daného člověka nejlepší.

Postup odstraňování zátěží je stejný jako u osobního setkání.

Před daným termínem je nutno zaslat na email: astragal@email.cz  buď fotografii dotyčného spolu s jeho křestním jménem (pokud fotografii nemáte potom zašlete jeho jméno a příjmení, včetně data a roku narození).

U odstranění zátěže na majetku zašlete fotografii domu (včetně čísla popisného), pozemku či předmětu. Zprávu také můžete doplnit o informaci, na co se chcete v energetickém procesu ještě zaměřit.

Telefonický zásah trvá:

  • Čištění jedné energetické zátěže (karma / prokletí / uřknutí / uhranutí / odvod duší apod.) – trvá 30 minut.

Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Schopnost léčení a práce s energiemi byla Martině dána ze shora a proto jí není dovoleno žádat za svoji službu přesnou odměnu. Za svoji práci však může Martina přijímat odměny ve formě daru – tedy je na Vás, jakou odměnu zašlete.

U telefonických konzultací a zásahů můžete odměnu zaslat na účet, který obdržíte po potvrzení vašeho termínu v informačním emailu. V případě osobního setkání odměnu pro Martinu můžete zanechat po ukončení sezení na místě k tomu určeném.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
  6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.
  7. V případě telefonických zásahů můžete částku poslat po poskytnutí služby na účet, který vám je emailem při potvrzení termínu konzultace zaslán.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL