Práce s intuicí

http://www.vsobedoma.cz/intuice-cast4/

Co je intuice?

Intuice je vnitřní pocit.

Často je rozumem neuchopitelný, nemá žádné logické opodstatnění a přeci je neodbytný a nutí jedince jednat podle něj.

Najednou se Vám ve Vašem vědomí objeví pocit, že něco zcela přesně víte, i když nic ve Vašem okolí tomu zatím nenasvědčuje, např.:

 • zvoní telefon, to je maminka
 • musím si odtud pospíšit, je to důležité a pak zjistíte, že se na daném místě stala nehoda
 • na tom člověku mi něco nesedí
 • toto jídlo není v pořádku
 • dnes se něco velkého stane
 • ti lidé ke mně nejsou upřímní
 • můj šéf je se mnou nespokojený
 • něco je jinak

Intuice je naše schopnost zachycení informací z jiných energetických sfér (ať již se jedná o teorie superstrun, paralelně existující vesmíry či možnost čerpat informace z kolektivního nevědomí).

Jak porozumět intuitivním pocitům?

 1. Prvním krokem je svůj intuitivní pocit zaznamenat
 2. Dalším krokem je svému intuitivnímu vhledu naslouchat, neodmítnout přicházející pocit, ale zachytit je.
 3. Najít si chvíli klidu a pocit zkusit uchopit – poznat jej blíž (jakého tématu se můj pocit týká, co mi ten pocit říká – nedělat to a to, jak se z té informace cítím já sám apod.)
 4. Rozhodnout se jednat nebo nejednat v souladu s pocitem
 5. Následně zanalyzovat, co mi daná situace přinesla a zda mé rozhodnutí bylo správné.

Schopnost dobré analýzy intuitivních pocitů je běh na dlouhou trať a je normální, že to nejde hned. Obrňte se proto trpělivostí, vytrvalostí a odhodláním pochopit. Časem to jistě půjde, pokud již máte tento dar, není důvodu jej nezdokonalit.

Jak využívat intuici?

Především s rozvahou.

Představme si například situaci, že budete mít intuitivní pocit, že Vás partner podvádí. Tomuto pocitu budete zcela důvěřovat, osočíte partnera, prohledáte mu věci, nic nenajdete, „v zápalu boje“ pojedete na místo schůzky, kde by měl nacházet a tam naleznete partnera na obchodním jednání místo s milenkou v posteli.

Příčinou takové situace je, když zaměníte intuitivní pocit, za pocit strachu z toho, že se taková situace stane nebo může stát. Bohužel tyto záměny jsou docela časté.

Proto je nutné se sám sebe vždy ptát, zda daný pocit opravdu přichází z venku – objevil se z ničeho nic, nebo představuje zhmotnění mé vlastní dlouhodobé úzkosti (podvede mne partner, přijdu o práci, spadne se mnou výtah apod.).

Velmi dobře s rozpoznáním pocitů tělesné úzkosti umí pracovat terapeutická metoda „Focusing“.

Pokud se blíž zajímáte o práci s intuicí, určitě doporučuji najít si kouče a pod jeho vedením absolvovat pár sezení, kde se naučíte bezpečně s intuicí pracovat.