Výklad karet

Nedá mi to jinak, než začít starou známou pravdou, že není výklad jako výklad a není kartář jako kartář.

Vždy záleží na člověku, který rozbor provádí, na jeho schopnostech, praxi, postoji a způsobu, jakým pracuje a který ke svým klientům má.

Umění číst v kartách souvislosti minulé, současné i budoucí považuji za skutečný dar od Pána Boha, který se nedá nijak naučit, ale musí se v člověku otevřít a rozvinout.

Samozřejmě svojí pílí, četnou praxí a zkušeností se tato schopnost tříbí a léty zdokonaluje. Základem ovšem zůstává, že skutečně vidět v kartách či lidech více, než je na první pohled zřejmé, je darem, který je vzácností a podle toho, by se s ním mělo zacházet.

K výkladům používám karty mariášové a to z důvodu toho, že mi byly před mnoha lety předány právě takové karty jako dědictví po jedné staré paní kartářce a numeroložce (ty uchovávám jako vzpomínku na čestném místě, s těmi nepracuji) a prozřetelnost sama tak tímto určila moji cestu.

Pokud to situace vyžaduje, využívám doplňkově i jiné typy karet, které dokáží obraz více rozšířit či dokreslit informace, které by se jinak těžko hledaly.

Před jakýmkoli ze 2 druhů výkladů, které poskytuji, rozhodně doporučuji, abyste si předem naplánovali, která témata jsou pro vás prioritní a která počkají na další termín.

Neboť za 15 či 30 minut můžeme kvalitně zvládnout zmapovat situaci řekněme v 1 nebo 2 – 3 oblastech. Na další okruhy (např. rodiče, vaše zdraví, dovolená apod.) by již nemuselo být dostatek prostoru. Někdy se stane, že za půl hodiny zvládneme probrat daleko více než jste doufali a jindy se bohužel může stát, že se zvládne jen jedno téma. Vždy ovšem záleží na tom, jak moc obsáhlý nebo komplikovaný řešený okruh otázek je.

Důležitá je pro mne vždy kvalita výkladu a proto se dívám hodně do hloubky tak, abychom daný problém dokonale zmapovali, pochopili, podívali se na něj z více stran a našli optimální řešení.

Rozhodně je lepší rozvrhnout si výklady do více termínů, mít postupně a kvalitně probrané vše, co potřebuji, než probrat povrchově naráz horu témat a na konci sezení mít zahlcenou mysl tak, že v podstatě ani nevím, co jsme si všechno řekli :-).

Více o tomto tématu si můžete přečíst zde:

https://astragal.cz/index.php/o-vykladu-karet/

Konzultace probíhají formou:

OSOBNÍHO SEZENÍ

Osobní sezení trvá:

 • Standardní výklad trvá 45 minut.

Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

 • Zkrácený výklad (je vhodný pro klienty, kteří na výklad spěchají a vyžadují osobní kontakt nebo pro případy, kdy jede v autě více klientů, kteří chtějí využít tuto službu a mají jen 1-2 otázky).

Výklad trvá 20 minut. Čekací doba se pohybuje okolo 2 měsíce.

TELEFONICKÉ KONZULTACE

Telefonický zásah trvá:

 • Výklad zkrácený (slouží pro situace, kdy výklad potřebujete urgentně. Zde je prostor se zeptat např. jen na 2 zásadní otázky).

Výklad trvá 15 minut. Čekací doba se zde pohybuje okolo 1 měsíce.

 • Výklad standardní (využijeme v případě, že na výklad nespěcháme a chceme probrat více témat, např. práci a zdraví).

Výklad trvá 30 minut. Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Schopnost výkladu karet byla Martině dána ze shora a proto jí není dovoleno za svoji službu stanovit přesnou odměnu. Za svoji práci může Martina přijímat odměnu, jejíž výše je stanovena tím, komu byla služba poskytnuta. 

U telefonických konzultací se odměna zasílá na účet, který obdržíte, po potvrzení vašeho termínu, v informačním emailu. V případě osobního setkání odměnu pro Martinu zanecháte po ukončení sezení na místě k tomu určeném.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

 1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
 2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
 3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
 4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
 5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
 6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.
 7. V případě telefonických zásahů se částka posílá do 3 dnů po poskytnutí služby na účet, který vám je emailem při potvrzení termínu konzultace zaslán.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL