Poselství od Panny Marie z Ostřihomi

http://www.k8.kreteni.eu/madarsko/ostrihom/

27. 10. 2023 jsem obdržela troufám si říci jedno z nejdůležitějších poselství, které nám bylo sděleno.

Krátce poté, co jsem poklekla k modlitbě a rozjímání v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Vojtěcha se onen velký obraz Panny Marie, který vidíte na obrázku výše, začal podivně měnit – jakoby se vzduch okolo vlnil a mé vědomí začalo nabírat jiný rozměr.

Jen co jsem stačila požádat manžela, který seděl vedle mne, aby začal zapisovat vše, co mu ve stavu vytržení povím, tak hned, jak jsem to dořekla – uslyšela jsem hlas, který mi pravil:

Již brzy, čas se krátí, již to započalo…

Celou svou bytostí jsem chápala, že je myšlen proces směřující k velkému soudu – tedy k okamžiku, kdy se již nepůjde za něco schovat a kdy vše, co směřuje ke konci společnosti vygraduje ke svému vrcholu.

Hlas pokračoval:

Nezůstane kámen na kameni, zemře velké množství lidí. Věděla jsem, že za nás ještě ne, ale za našich dětí už ano.

Zůstanou jenom ti co budou mít pevnou víru a čisté srdce.

Ušetřen zkoušek nebude nikdo, někteří však budou více chráněni. Tento bod mě překvapil. Viděla jsem, že ti, kteří budou pomáhat, jsou ti, o nichž se mluví.

Temnota sílí každým dnem a srdce lidí hasnou.

Předurčený boj se naplňuje (rozuměla jsem, že se jedná o boj dobra se zlém) a už to nelze zvrátit. Musíme tím projít.

Bylo to tak silné a tak reálné. Viděla jsem to, všechno jsem to viděla. Bolest všech lidí i těžké čas, které přijdou.

Ptala jsem se za nás všechny, co máme dělat?

Odpověď zněla:

Setrvat ve víře.

Ptala jsem se, kde budou lidé brát sílu na to, zvládnout to, co přichází?

Odpověď zněla:

Nikde. Musí se obrátit se k Bohu, to je jediná cesta jak přežít.

Bylo mi to umožněno a tak jsem se ptala dál.

Co je to temnota, jak ji poznám a jak se bránit?

Bylo mi odpovězeno a ukázáno, že:

Temnota je všechno kolem, jediné světlo je v nás, protože bůh je v nás – tedy část z jeho podstaty, síly, moudrosti a lásky.

Boží přítomnost je věčná a víra v Boha nás ochrání tím, že se v nás zažehne, světlo a temnota na nás nemůže.

A je to tak, že temnota musí přeskočit, nebo vynechat každého kdo svítí.

Již není rozdíl mezi pokřtěným a nepokřtěným, to už není důležité.

Víte, jak se hovoří v souvislosti s tímto o nesmazatelném znamení a o ochraně z toho plynoucí? Tak toto již přestalo hrát roli. Nyní je rozdíl pouze mezi tím, kdo je v temnotě a tím, kdo je ve světle.

Byla jsem ujištěna, že:

Oni se za nás modli, abychom byli spasení. I když ví, že spousta z nás to nezvládne nebo nebude chtít (každý má právo volby).

A byla jsem důrazně požádána, tak že to nešlo odmítnout, abych rozšířila toto poselství. Jeho obsah představuje návod jak přežít to, co začalo a nese v sobě naději pro všechny, kteří chtějí slyšet.

Zde můj stav vytržení ustal a poselství bylo ukončeno.

Zapálili jsem svíci za všechny lidi na světě a opustili v hlubokém pohnutí duše kostel.

Myšlenky mi vířily hlavou a měla jsem ještě tolik doplňujících dotazů, na které jsem se potřebovala a chtěla zeptat…

– Můžeme to ještě zvrátit?

– Pokud ano, jak?

– Jak zajistit, aby to co nejvíce lidí zvládlo?

– Kdo nám pomůže?

K večeru náhle přišlo doplnění obdrženého sdělení:

Proces, který započal (boj temnoty a dobra) již nelze zastavit.

I kdyby Pán Bůh chtěl toto rozhodnutí udělat, už do toho nemůže zasáhnout a změnit to, protože bylo řečeno, že se tak stane.

Záleží na lidech, jestli ztráty a utrpení budou velké nebo malé.

Celý tento proces bude končit tím, že se lidé navrátí k Bohu (ne jen mentálně, ale i fyzicky plynou s ním) a stanou se s ním jednotou.

Než se tak stane, budeme bohužel svědky nehezkého obrazu.

Opět jsem slyšela:

Nezůstane kámen na kameni. Zřejmě je tato část důležitá – chápu to tak, že zdůrazňují absolutní přerod všeho, který musí nastat a nastane.

Všude budou války, úplně všude. Nezbude nic, o co bychom se mohli opřít ve smyslu toho, že veškeré texty nebo informace, které máme k dispozici nejsou pravdivé! Buď jsou zkreslené nebo již neplatí a v některých případech obojí.

Musíme zažehnout boha v nás, což znamená že my sami se staneme Bohem – tedy jeho podstatou – absolutní láskou. Aby se tak mohlo stát, musíme změnit naše myšlení a konání v dobro, v absolutní dobro.

Toto je jediná cesta.

Kdyby to všichni dokázali, tak by započaté hrůzy mohly skončit jinak než tím, že bude 90% lidi zatracených. Kdyby lidé v sobě zažehli světlo = boha okamžitě by zničili temnotu a neměli by potřebu někomu ubližovat.

To se ale bohužel nestane. Aby to fungovalo,museli by to udělat všichni lidé zaraz. To se nestane, protože se lidstvo ještě nevnímá jako jeden celek.

Musíme si uchovat víru.

V tu chvíli mi proletělo hlavou, že to se lehko řekne, ale těžko udělá. Zvlášť, když kolem sebe vidíme tu nekončící zkázu.

Jakoby mé myšlenky byly právě přečteny, sdělení pokračovalo slovy:

Když nedokážeme věřit v boha, tak musíme věřit alespoň v dobro v nás.

Opět jsem se začala ptát…..

Jak neztratit víru v člověka těch hrůzách, které se ději?

Přišla mi tato odpověď:

Pokud budeme vědět, že zlo je temnota a ta ovládá srdce lidi, kteří ho konají – potom víme, že dobro je bůh a vede ty, kteří tak činí.

Každý má právo volby, na které straně bude stát.

Na konci naší cesty pochopíme, že v každém z nás je kus dobra i kus zla, pokud jsou v rovnováze je vše v pořádku. Nemůžeme chtít jen dobro nebo zlo – cílem je ovládnout zlo, tedy to, že se zlo vrátí zpátky zpátky k dobru a znovu se stanou jedním celkem, součástí sami sebe.

Není dobro a zlo v reálném výsledků, je jen jedna energie různé zaměřena.

Proto, pokud se zaměříme na dobro v nás a v druhých a budeme zachráněni.

Nepodporujme utrpení tím, že se budeme utápět v existujících a probíhajících hrůzách, ale hledejme cesty pomocí, modlitby a východiska, jak můžeme být účastní a prospět druhým.

Hroutící se planeta je odrazem hroutící se civilizace, kde postupně zanikají všechny podstatné a smysluplné hodnoty a zůstává jen konzumní způsob života, který vede ke zkáze duše i těla.

Ptala jsem se, jak pomoci lidem k uzdravení jejich duše i těla?

Bylo mi sděleno, že:
Uzdravení nemocného jedince trvá různě dlouho. Toto má však svůj důvod.

Neklesejte na mysli, ani ve své víře. Vězte, že záměrem božím je uzdravit každého, kdo prosí v celém rozměru a uvést ho do plné harmonie.

Aby se tak mohlo stát, musíte však projít očištěním a uzdravením ve všech vrstvách a nánosů zátěží a zpracovat je.

Tato cesta je u každého, dle jeho předchozího života a konání, různě dlouhá a aby mohl dojít plného osvobození a uzdravení, musí jít ujít celou. Teprve potom nastane mír a uzdravení ve všech oblastech.

Zůstávejte proto v pokoře a víře – vaše uzdravení s jistotou nastane.

Ptala jsem se, jak je to s tou víru a co o ní potřebujeme vědět, abych ji mohly mít?

Toto je odpověď:

SCHOPNOST SKUTEČNÉ HLUBOKÉ VÍRY JE OBROVSKÝ DAR.

VÍRA SE NEDÁ NIJAK ZÍSKAT, JE NÁM OTEVŘENA V SRDCI DUCHEM SVATÝM, POKUD TO DOVOLÍME.

VÍRA JE DAR – TO ZNAMENÁ POŽEHNÁNÍ, TI KTEŘÍ VĚŘÍ JSOU VYVOLENÍ. VÍRA JE NĚCO ZVLÁŠTNÍHO, MOCNÉHO A SILNÉHO A JE SCHOPNA KONAT ZÁZRAKY JEN SVOU EXISTENCÍ.

VÍRA TVÁ TĚ UZDRAVÍ – ZNAMENÁ, ŽE POKUD VĚŘÍME UŽ JEN V MOŽNOST UZDRAVENÍ, OTEVŘELI JSME PROCES UZDRAVENÍ NA HMOTNÉ ÚROVNI A ONO SE TAK MŮŽE STÁT.

PROTO JE TŘEBA, ABYCHOM OTEVŘELI SVÁ SRDCE A MYSLI MOŽNOSTI BÝT OČIŠTĚNI OD NÁNOSŮ NEPRAVD, POLOPRAVD, ZÁTĚŽÍ NAŠICH SKUTKŮ I MYŠLENEK A TAK BÝT UZDRAVENI NA VŠECH ÚROVNÍCH.

NA SVĚT PŘIJDOU TĚŽKÉ ČASY A TVRDÉ ZKOUŠKY – NICOTA, MARNOST, CHUDOBA, NEMOCI, TEMNOTA BUDE PŮSOBIT V JEJÍM NEJŠIRŠÍM ROZSAHU A VŠUDE. ZLO BUDE VLÁDNOUT A BUDE SE MU MEZI LIDMI DAŘIT.

BOJUJTE ZA SEBE, ZA SVÉ DĚTI, ZA SVĚT VE SVĚTLE. NEVZDÁVEJTE SE NADĚJE, USILUJTE O DAR VÍRY, NEBOŤ POKUD JI BUDETE MÍT, NEZHYNETE.