Přehled zásadních poselství

ROK 2023

Prozřetelnost nás prosí a nabádá, abychom:

 • ve svém srdci drželi lásku, ne nenávist a zlost
 • vytvářeli situace a realitu, která je harmonická a vede k vzájemnému respektu
 • přestali na první místo dávat já a už konečně přijali společné my
 • nebyli lhostejní k osudům druhých
 • mluvili pravdu a pravdu ctili
 • si vážili svého slova a dodržovali jej
 • přestali být věčně nespokojení
 • uměli pochválit a ocenit sebe i druhého
 • si vzájemně dávali prostor a netlačili se do situací, ve kterých jeden nebo druhý nechce být
 • si nevybíjeli na sobě zlost a naštvání z nepodařeného
 • si nezáviděli, ale přáli druhému jeho štěstí
 • nechtěli trestat ty, kteří nejednají správně, ale abychom uměli toto přenechat vyšší moci, která je nestranná a spravedlivá
 • se uměli omluvit, pokud jsme zranili či jsme se nezachovali správně
 • byli upřímní k sobě, i k druhým
 • sami sebe vedli k používání láskyplných slov nebo slov podpory, místo křiku, obviňování a hany
 • odpouštěli sobě i druhým
 • se vždy starali více o chyby své a ne o chyby druhých
 • chovali se k sobě s pochopením, upřímným zájmem o pocity druhého
 • nesnažili se být všude první a mít ve všem mít pravdu
 • pochopili, že vždy a ve všem jde jen o úhel pohledu a přít se tvrdohlavě o svou pravdu je zcela nesmyslné
 • nesoudili a nekritizovali sebe ani druhé
 • přestali klást na piedestal hmotu a mamon, ale v pokoře děkovali za vše, co máme
 • se stále snažili být lepšími lidmi

Toto je poselství, které mám předat. Toto je cesta, kterou bychom v dalším roce měli jít.

Možná to mnohým přijde ohrané nebo příliš obyčejné, ale to nejsilnější a nejcennější, co nám mohou do dalších dní ze shora dát. Není jiná, ani lepší rada – je jen jediná cesta a jediná možnost, jak ještě můžeme změnit a zachránit náš svět a jeho obraz, který jsme si léta skutek za skutkem tvořili.

Pokud zvolíme vnitřní čistotu, lásku a světlo – můžeme si být jistí, že se nám dostane velké pomoci, abychom překročili svůj stín a nalezli cíl.

Možná, že se tak bude dít pomalu a 1000 000x se bude zdát, že vyhrála tma. Ale na konci…. na konci tohoto souboje černé a bíle, zase vše splyne v jedno a světlo se stane úplným, jako tomu bylo na samém začátku.

Přeji vám, abyste měli sílu a chuť na sobě dál pracovat a aby se vám podařilo splnit alespoň polovinu toho, co by si od nás lidí ze shora přáli.

Martina
ROK 2022

Ne všechny naše modlitby jsou vždy vyslyšeny, přestože prosíme upřímně, věříme a vytrváváme v očekávání splnění našich přání.

Je to v pořádku, neboť vše k nám přichází tak jak má, v ten správný čas.

Kolikrát jsem toto již slyšela a za tuto větu se i minulosti zlobila, když jsem určitý vývoj ve svém životě chtěla jinak než přicházel, či když jsem nerozuměla tomu PROČ to nemůže být jinak nebo tak, jak já chci.

Nedávno ke mě přišel úžasný citát:

NE JAK JÁ CHCI, ALE TY CHCEŠ.

A o tom to celé přesně je.

Věřit, vlastně víc než věřit – důvěřovat. Odevzdat část toho, co nemohu a nedokážu vyřešit. Pustit to. Pochopit, ale ještě více přijmout to, že je třeba jít v souladu s vesmírným řádem a dějem.

Pak bude všechno ve vašem životě v pořádku, i když to vlastně zdánlivě pro druhé v pořádku nebude:-). Ale Vy budete vědět, že jdete správně, budete cítit, že jste milovaní a chránění a že vše dává smysl.

Poslední roky je těžká doba a možná můžeme říci, že je stále těžší.

Ano, v podstatě to tak je. Lidé nezvládají tíhu změn, které je třeba učinit a proto vznikají situace, které by se dít neměly a které ničí všechny.

Proste – proste za ty, kteří dělají chyby a proste za ty, na které to má dopad.

Proste za nás a naši budoucnost.

Za budoucnost pro vaše děti a vnuky, pro lidstvo jako takové.