Aktuální poselství

http://vkpatriarhat.org/cz/?p=32388

Dne 1.12. 2023

Zkuste dnes najít alespoň jednu věc, za kterou jste vděční nebo ze které máte upřímnou radost a poděkujte za ni.


Dne 10.10. 2023


Dne 1.9. 2023

Dnešní poselství bude trochu jiné.

Podělím se s vámi o hluboký duchovní zážitek a o poselství, které jsem nedávno obdržela v kostele Svaté Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách.

Je důležité vědět, že pokud se modlíte – Bůh, andělé, Pana Marie i Ježíš Kristus vám v té chvíli celou svou podstatou naslouchají. Nemohou k vám hovořit v době, kdy se aktivně modlíte právě proto, že všechnu svou pozornost věnují naslouchání vašich trápení a proseb. Promlouvají k vám později, když jste v tichém spočinutí, bez myšlenek, odevzdáni – to je ten moment, kdy promlouvají k vašemu srdci a duši, neboť právě v této chvíli je můžete nejlépe slyšet a zaznamenat jejich přítomnost.

Byla jsem opakovaně ujištěna, že každý kdo upřímně prosí, nalezne pomoc a milost boží. Nejde o to, že mu bude pomoženo přesně tak, jak on chce nebo očekává, ale o to, že se mu dostane přesně takové pomoci, kterou v danou chvíli opravdu potřebuje. To platí bez výjimky.

Nezáleží na tom, co jste vykonali, jak jste se chovali nebo smýšleli dříve – pokud opravdu upřímně prosíte, budete vyslyšeni a mohou se ve vašem životě začít dít zázraky.

Bůh vám nemůže pomoci, pokud ho o to nepožádáte. Čeká, až se k němu s prosbou obrátíte. Plně respektuje vaši svobodnou vůli a proto vám do života svévolně nezasahuje. Jen čeká, až bude požádán.

Prosit není třeba nějak „oficiálně“, danou modlitbou. Stačí pouze upřímný hlas vašeho srdce, ten je pro prozřetelnost víc než-li celé hory modliteb, které jsou bezduše odříkávány stále dokola. Bůh vidí do vašeho srdce a pokud nenalézáte slova, kterými byste vyjádřili potřebné, stačí vyslat upřímný, hluboký pocit (lítosti, prosby, poděkování) a on si jej zcela přečte.

Odevzdat situaci, se kterou si nevíme rady Bohu znamená, smířit se s tím, že některé věci půjdou jinak než jsme si namysleli, ale vědět, že budou pro nás lepší.

Důvěřovat, že když dovolíme prozřetelnosti, aby v našem životě začala konat, že dojdeme klidu a míru v duši i v srdci. Že se stáváme součástí božského bytí a vymaňujeme se ze sevření temnoty.

Opakovaně mi bylo sdělováno, že ten kdo prosí nebude odmítnut, ale je třeba vytrvat. Dokázat svoji víru a pokoru. Neprosit jen tehdy, když se mi to hodí a něco potřebuji, ale chtít se opravdu vnitřně změnit, osvobodit od všeho, co mě ničí, zatěžuje, činí nečistým.

Pomoc je zde připravena pro všechny, kteří jsou ochotni ji přijmout. Nikdo není souzen, odmítán nebo podmiňován něčím.

K tomu, aby vám Bůh pomohl stačí pouze vaše upřímná prosba, tak prosté to je.