Otevření se procesu uzdravení

Základním předpokladem k tomu, abychom se mohli začít uzdravovat na úrovni psychické a fyzické, je schopnost uvést do harmonie naši mysl, tělo, emoce i ducha.

Zpracovat všechna dávno uložená traumata a křivdy nejen v naší mysli a srdci, ale dokázat aktivovat změnu i ve všech buňkách, ve kterých jsou nežádoucí vzorce uloženy a přes které působí. Je třeba také změnit mnohé návyky a celkově upravit svůj způsob myšlení.

Tento proces nepřichází sám o sobě, ale je třeba se mu celou svou bytostí otevřít a vědomě na této změně pracovat.

Cílem sezení je pomoci vám na cestě k uzdravení a společně dokázat aktivovat a vyčistit vše potřebné.

Proces se skládá ze dvou částí, které na sebe navazují:

První část je energeticky aktivační úkon, který vám pomůže se změně, pro kterou jste se rozhodli, otevřít. Tato část je časově podstatně kratší a je možné ji realizovat jak po telefonu tak osobně.

Druhá část je samotný proces rozpouštění nízko i velmi hluboko uložených emocionálních bloků, zátěží i traumat, která způsobují vaši nemoc nebo jiné trápení. Tato část je poměrně delší, může zabrat i několik hodin a je možné ji podstoupit pouze osobně.

Pokud se na to nebudete cítit, nemusíte tyto části absolvovat obě – je např. možné využít jen první část a nechat si nějaký čas, až budete připraveni pokračovat v práci na odstranění svých emocionálních zátěží nebo je můžete zpracovat jinou technikou.

Vše bude záležet na vás samotných a na tom, co budete vnímat jako nejlepší cestu.

Působení je možno provést formou:

OSOBNÍ SEZENÍ

Čekací doba se pohybuje okolo 3 – 4 měsíců.

ZÁSAH NA DÁLKU

Energetické působení je možné provádět i na dálku. Z hlediska efektu je výsledek podobný jako u osobního sezení, které je ovšem intenzivnější a má trvalejší ráz.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost. Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých). Všemi těmito překážkami dokáže energie hladce procházet přímo k svému cíli a poté na něj působit tak, jak je to pro daného člověka nejlepší.

V případě telefonického zásahu je potřeba zavčas, před daným termínem, zaslat na email: astragal@email.cz  vaši fotografii spolu s uvedením jeho křestního jména. Pokud fotografii nemáte potom zašlete jeho jméno a příjmení, včetně data a roku narození. Zprávu můžete případně doplnit o informaci, na co se chcete v léčbě dotyčného zaměřit.

Čekací doba se pohybuje okolo 2 měsíců.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

PLATBA ZA POSKYTNUTOU SLUŽBU

Odměna se po provedeném úkonu zasílá na níže uvedený účet. Výši částky, kterou pošlete, určujete sami. Děkujeme.

Příspěvek je využit na:

1. zajištění chodu praxe paní Martiny (odvod daně, odměna pro paní Míšu, která Vás objednává a komunikuje s Vámi; objednávkový systém, ve kterém pracujeme) 

2. náklady spojené se službami, které Vám poskytuje (svíce, vonné esence, topení, elektřina, – sešity pro tvorbu diagnostik, toner a papíry do tiskárny pro tisk podkladů při úkonech prováděných na dálku, odborná literatura apod.).

Každého Vašeho příspěvku si Martina velmi váží a děkuje za něj.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
  6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny platí: jelikož se jedná o pravidelná sezení, proběhne vaše léčení v tomto případě, bez telefonického spojení.

Jestliže dojde ke zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny platí, že termín léčení se bohužel v tomto případě ruší bez možnosti jeho náhrady a pokračuje se poté nejbližším dalším termínem. U jednorázových energií se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

V případě, že dojde ke zrušení termínu Martinou z jiného důvodu (např. rodinného) se vám budeme maximálně snažit vyjít vstříc a nabídnout vám co nejbližší jiný termín.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL