Náhled do linie času a jeho výklad

Umění nahlédnout do proudu času, zorientovat se ve všech událostech, které zde probíhají, různě se prolínají a překrývají považuji za skutečný dar od Pána Boha, který se nedá nijak naučit, ale musí se v člověku otevřít a rozvinout.

Každý, kdo má tento dar používá svoji techniku, která je pro něj nejvhodnější a která mu nejlépe sedí. Můžeme pracovat se sny, automatickým písmem, kresbou, vizemi apod. Mým nejoblíbenějším způsobem a technikou je rozbor karet.

Nedá mi to jinak, než začít starou známou pravdou, že není výklad jako výklad a není kartář jako kartář. Vždy záleží na člověku, který rozbor provádí, na jeho schopnostech, praxi, postoji a způsobu, jakým pracuje a který ke svým klientům má.

Samozřejmě svojí pílí, četnou praxí a zkušeností se tato schopnost tříbí a léty zdokonaluje. Základem ovšem zůstává, že skutečně vidět v kartách či lidech více, než je na první pohled zřejmé, je darem, který je vzácností a podle toho, by se s ním mělo zacházet.

K výkladům používám karty mariášové a to z důvodu toho, že mi byly před mnoha lety předány právě takové karty jako dědictví po jedné staré paní kartářce a numeroložce (ty uchovávám jako vzpomínku na čestném místě, s těmi nepracuji) a prozřetelnost sama tak tímto určila moji cestu.

Pokud to situace vyžaduje, využívám doplňkově i jiné typy karet, které dokáží obraz více rozšířit či dokreslit informace, které by se jinak těžko hledaly.

Před jakýmkoli ze 2 druhů výkladů, které poskytuji, rozhodně doporučuji, abyste si předem naplánovali, která témata jsou pro vás prioritní a která počkají na další termín.

Neboť za 15 či 30 minut můžeme kvalitně zvládnout zmapovat situaci řekněme v 1 nebo 2 – 3 oblastech. Na další okruhy (např. rodiče, vaše zdraví, dovolená apod.) by již nemuselo být dostatek prostoru. Někdy se stane, že za půl hodiny zvládneme probrat daleko více než jste doufali a jindy se bohužel může stát, že se zvládne jen jedno téma. Vždy ovšem záleží na tom, jak moc obsáhlý nebo komplikovaný řešený okruh otázek je.

Důležitá je pro mne vždy kvalita výkladu a proto se dívám hodně do hloubky tak, abychom daný problém dokonale zmapovali, pochopili, podívali se na něj z více stran a našli optimální řešení.

Rozhodně je lepší rozvrhnout si výklady do více termínů, mít postupně a kvalitně probrané vše, co potřebuji, než probrat povrchově naráz horu témat a na konci sezení mít zahlcenou mysl tak, že v podstatě ani nevím, co jsme si všechno řekli :-).

Více o tomto tématu si můžete přečíst zde:

https://astragal.cz/index.php/o-vykladu-karet/.

TELEFONICKÉ KONZULTACE

Telefonický zásah trvá:

  • Výklad zkrácený (slouží pro situace, kdy výklad potřebujete urgentně. Zde je prostor se zeptat např. jen na 2 zásadní otázky).

Výklad trvá 15 minut. Čekací doba se zde pohybuje okolo 1 měsíce.

  • Výklad standardní (využijeme v případě, že na výklad nespěcháme a chceme probrat více témat, např. práci a zdraví).

Výklad trvá 30 minut. Čekací doba se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

OSOBNÍ SEZENÍ

Výklad standardní (využijeme v případě, že na výklad nespěcháme a chceme probrat více témat, např. práci a zdraví).

Výklad trvá 45 minut. Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Výše odměny není pevně stanovena, proto částka kterou přispějete, je ponechána na Vašem uvážení. Příspěvek je využit na zajištění chodu praxe paní Martiny a na náklady spojené se službami, které Vám poskytuje.

Náhled do linie času a jeho výklad také můžete věnovat jako dar svým blízkým, rodině, přátelům ve formě poukazu ASTRAGAL:

Poukaz ASTRAGAL

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
  6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL