Kombinace úkonů aneb Program na míru

Jsou okamžiky, kdy potřebujete pojmout vaši situaci komplexně a k jejímu úspěšnému vyřešení je zapotřebí v jednu chvíli udělat více kroků.

Přesně od toho je zde možnost objednat se na sezení, ve kterém vyřešíte více věcí naráz. Propojíte pomoc z několika oblastí, zmapujete, co je třeba učinit proto, abyste byli zase ve stabilním a harmonickém stavu a krok po kroku k němu, díky cílené práci na sobě, dospějete.

S paní Martinou se během krátké úvodní telefonické konzultace domluvíte na náplni vašeho sezení a na jeho délce. Je také možné domluvit se na více po sobě jdoucích sezeních, do kterých celý program práce na vašem posunu rozvrhnete.

Takto zacílená pomoc je nejlepší, neboť je komplexní – což znamená, že v sobě zahrnuje všechny oblasti, na kterých je potřeba zapracovat a představuje ucelený program vytvořený na míru dané problémové situaci.

Pokud je ze shora dovoleno (toto paní Martina ověří dopředu), je možné kombinovat jakékoli nabízené úkony. Naopak, často je to žádoucí – jelikož jedna oblast navazuje na druhou a jejich vzájemné propojení se projevuje v praxi tím, že vyřešíme-li jednu věc, ale ne tu druhou s ní související, neuleví se nám zcela, ale jen částečně a problém je v našem životě i nadále přítomen.

Tyto zásahy je nejlépe absolvovat osobně, ale v případě potřeby, je možné je zrealizovat i na dálku. Z hlediska efektu je výsledek podobný jako u osobního sezení, které je ovšem intenzivnější a má trvalejší ráz.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost). Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých nebo provádět diagnostiku současného, minulého či budoucího stavu.

TELEFONICKÉ KONZULTACE

Čekací doba se zde pohybuje okolo 2-3 měsíce.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

OSOBNÍ SEZENÍ

Čekací doba se pohybuje okolo 3-4 měsíců.

Informace k vyrovnání s Martinou:

Budete-li chtít, můžete podpořit činnost Martiny jakýmkoli darem. Každého Vašeho daru si Martina velmi váží a děkuje za něj.

Váš dar je využit na:

Zajištění nutných podmínek pro výkon jejího poslání – odvod daně, topení, elektřina, odborná literatura a další nezbytné věci jako jsou sešity pro tvorbu diagnostik, toner a papíry do tiskárny pro tisk vašich fotek a plánků domu, léčivé esence do aromalampy, posvěcené bílé svíce používané při odvodech a léčení apod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
  6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL