Kombinace úkonů aneb Program na míru

Jsou okamžiky, kdy potřebujete pojmout vaši situaci komplexně a k jejímu úspěšnému vyřešení je zapotřebí v jednu chvíli udělat více kroků.

Přesně od toho je zde možnost objednat se na sezení, ve kterém vyřešíte více věcí naráz. Propojíte pomoc z několika oblastí, zmapujete, co je třeba učinit proto, abyste byli zase ve stabilním a harmonickém stavu a krok po kroku k němu, díky cílené práci na sobě, dospějete.

S paní Martinou se během krátké úvodní telefonické konzultace domluvíte na náplni vašeho sezení a na jeho délce. Je také možné domluvit se na více po sobě jdoucích sezeních, do kterých celý program práce na vašem posunu rozvrhnete.

Takto zacílená pomoc je nejlepší, neboť je komplexní – což znamená, že v sobě zahrnuje všechny oblasti, na kterých je potřeba zapracovat a představuje ucelený program vytvořený na míru dané problémové situaci.

Pokud je ze shora dovoleno (toto paní Martina ověří dopředu), je možné kombinovat jakékoli nabízené úkony. Naopak, často je to žádoucí – jelikož jedna oblast navazuje na druhou a jejich vzájemné propojení se projevuje v praxi tím, že vyřešíme-li jednu věc, ale ne tu druhou s ní související, neuleví se nám zcela, ale jen částečně a problém je v našem životě i nadále přítomen.

Tyto zásahy je nejlépe absolvovat osobně, ale v případě potřeby, je možné je zrealizovat i na dálku. Z hlediska efektu je výsledek podobný jako u osobního sezení, které je ovšem intenzivnější a má trvalejší ráz.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost). Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých nebo provádět diagnostiku současného, minulého či budoucího stavu.

TELEFONICKÉ KONZULTACE

Čekací doba se zde pohybuje okolo 2-3 měsíce.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

OSOBNÍ SEZENÍ

Čekací doba se pohybuje okolo 3-4 měsíců.

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Výše odměny, kterou Martině po provedeném úkonu pošlete, je ponechána na Vašem uvážení. 

Příspěvky, které Martina za svou práci obdrží, využívá na zajištění chodu své praxe (odměna pro paní Míšu, která Vás objednává a komunikuje s Vámi; objednávkový systém, ve kterém pracujeme) a na náklady spojené se službami, které Vám poskytuje (svíce, vonné esence, topení, elektřina, papír pro tvorbu diagnostik, odborná literatura apod.)

Každého Vašeho příspěvku si Martina velmi váží a děkuje za něj.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
  6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL