Krkonošské poselství Panenky Marie

Dne 14. 3. 2024 se mi zjevila v Krkonoších Panna Maria – byla celá oděná do dlouhého bílého roucha a na hlavě měla bílý závoj, který ji splýval na šaty. Látka šatu i závoje byla velmi jemná a jako by lesklá.

Celá zářila a vše zářilo kolem ní – nebyla to však ta spalující záře, ale záře příjemná, pokojná. Vznášela se nehybně na jednom místě v prostoru.

Nemluvila, jen se na mne dlouze dívala a pak vyslala do mého srdce prosbu, abychom se začali modlit růženec – že je to velmi důležité.

Zde je růženec, který jsem zvolila pro jeho pozitivitu, sílu textu a celkové nastavení:

Zdroj: https://www.abcsvatych.com/menu/slavny.htm

Poslechová verze Slavného růžence:

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=1OpUvLVSgiQ

Tip:

Před započetím modlitby růžence můžete vyslovit svůj úmysl, který máte na srdci a požádat Pannu Marii o pomoc v daných záležitostech.

Od zjevení panny Marie uběhlo pár dní.

Pravidelně se od té doby modlím růženec – jednoho večera právě při modlitbě růžence (který jsem poslouchala z této zvolené nahrávky) mi ukázala vizi, ve které mi vysvětlila, proč je modlitba růžence tak zásadní, jak energeticky funguje a jak s ní můžeme přemoci zlo.

Každý, kdo se upřímně a od srdce modlí růženec vysílá Panně Marii sílu a zvyšuje její moc při boji nad zlem. Každá upřímná modlitba ji posiluje a každá urážka, která je směřována vůči ni ji ubližuje a oslabuje její moc. Neboť svatí mohou působit jen tam, kde je víra. Tam, kde jsou o to požádáni a podpořeni v tomto konání.

Ukázala mi ve vizi tento obraz, který ukazuje, jak působí naše modlitba růžence:

Děkuji za každou vaši upřímnou modlitbu, kterou vyšlete.

Martina