Úvodní slovo

https://www.denik.cz/galerie/mezinarodni-vesmirna-stanice.html?photo=1&back=1610035415-9522-1

Energie proudící kolem nás se průběžně proměňují, shlukují se do různých útvarů či bloků, které jsou silově i časově omezeny. Tyto shluky se různě překrývají nebo prolínají a v našem prostoru na nás po určitý čas intenzivně působí.

Poselství, která zde naleznete, mají sloužit k tomu, abyste se lépe zorientovali v určitém období a části vaší cesty. Abyste mohli lépe pochopit energetické procesy, které nás ovlivňují a tak aktivně zasáhnout do vývoje dění okolo nás, která se nás bezprostředně týkají a tím se spolupodílet na řízení směru cesty.

Poselství budou přicházet tak, jak bude v daný čas třeba.

Vždy v pravý čas a se správným obsahem. O to již se postará prozřetelnost sama. Na nás bude jen otevřít naše oči a srdce a naslouchat.

Ať vám tyto vhledy pomohou najít rovnováhu, správný pohled na věc a chuť pokračovat v duchovním posunu – i když vím, že je to zvláště v této době, úkol velmi nelehký.

Martina a tým Astragal