Odpojení negativních vazeb ve vztazích

Odpojení negativních vazeb se využívá především v situacích kdy cítíme, že nám daný vztah nedělá dlouhodobě dobře – že nás vysiluje, bere nám energii nebo nás táhne psychicky dolů.

Ať již se jedná o vztahy v jejichž vazbách musíme nebo chceme z nějakého důvodu nadále zůstat (rodina, partnerství, zaměstnání apod.) nebo o vztahy, které jsme již ukončily – v obou případech je pojítkem ohrožení, které nám tyto vztahy přináší.

Ke kroku odpojení přistupujeme v případě, kdy energetické vyčištění není možné a je z důvodu naší vlastní ochrany nutné učinit energetickému rozvázání určitých vazeb nebo vytvoření zdravých energetických hranic (včetně postavení aur obou jedinců).

Takovýto krok je zcela v pořádku, jestliže jde o situace:

 • ukončili jsme vztah, ale ten s kým byl vztah ukončen je na nás stále energeticky napojen a toto napojení nám ubližuje,
 • vztah nás přímo energeticky, zdravotně či psychicky ohrožuje na životě,
 • nejedná se prozřetelností pro nás určenou životní lekci,
 • již jsme z této lekce uvolněni a jde jen o pomoc s doladěním energetického odpojení od situace nebo člověka.

Jestliže by takovýto krok být učiněn neměl, nebylo by mi ze shora dovoleno energeticky na klienta působit. Proto máme jistotu, že bude vykonáno jen to, co být vykonáno má.

Může se stát, že se proces nepodaří na poprvé a že bude nutné jej zopakovat – toto se nestává často, ale v jistých případech k takové situaci může dojít. Nic se neděje, zjistíme, kde je problém a danou situaci vyřešíme.

V rámci tohoto úkonu je dobré také zkontrolovat váš astrální obraz. Více k tomuto tématu naleznete v tomto odkazu:

Působení je možno provést formou:

OSOBNÍ SEZENÍ

Standardní úkon se skládá z diagnostické kresby, následného rozboru zjištěného stavu a energetického zásahu, který (tam, kde je to možné) odpojí nežádoucí vazby a energetické zátěže.

Jestliže jste ukončili nějaký vztah a přesto se vám dlouhodobě nedaří se od dotyčného odpojit a jít svou cestu, zde (pokud nám to bude ze shora dovoleno) je možné energetické spojení mezi vámi a dotyčným ukončit a osvobodit vás tak z bludného kruhu.

Odpojení nežádoucích energetických vazeb se také využívá v případě, kdy vás někdo z okolí energeticky vysává nebo jinak negativně ovlivňuje.

Je třeba upozornit, že se zásah nemusí podařit napoprvé a je možné, že bude muset být z nějakého důvodu opakován. Vše se stane tak, jak to bude pro vás i pro ty, se kterými budete vazby napravovat, v daný čas nejlepší.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

ZÁSAH NA DÁLKU

Energetické působení je možné provádět i na dálku. Z hlediska přenosu i efektu přijmu energií je výsledek naprosto stejný jako u osobního sezení.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost. Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých). Všemi těmito překážkami dokáže energie hladce procházet přímo k svému cíli a poté na něj působit tak, jak je to pro daného člověka nejlepší.

Objednat se můžete na:

 • Standardní zásah

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 2 měsíců. Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

 • Akutní zásah (je vhodný v situaci, kdy nutně potřebujete přerušit energetickou vazbu, která vás ničí).

Zásah probíhá bez telefonického spojení. Čekací doba se pohybuje okolo 1 měsíce. Tato nabídka se týká se pouze klientů, které máme již v péči. 

PLATBA ZA POSKYTNUTOU SLUŽBU

Odměna se po provedeném úkonu zasílá na níže uvedený účet. Výši částky, kterou pošlete, určujete sami. Děkujeme.

Příspěvek je využit na:

1. zajištění chodu praxe paní Martiny (odvod daně, odměna pro paní Míšu, která Vás objednává a komunikuje s Vámi; objednávkový systém, ve kterém pracujeme) 

2. náklady spojené se službami, které Vám poskytuje (svíce, vonné esence, topení, elektřina, – sešity pro tvorbu diagnostik, toner a papíry do tiskárny pro tisk podkladů při úkonech prováděných na dálku, odborná literatura apod.).Každého Vašeho příspěvku si Martina velmi váží a děkuje za něj.

Každého Vašeho příspěvku si Martina velmi váží a děkuje za něj.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

 1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
 2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
 3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
 4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
 5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
 6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny platí: jelikož se jedná o pravidelná sezení, proběhne vaše léčení v tomto případě, bez telefonického spojení.

Jestliže dojde ke zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny platí, že termín léčení se bohužel v tomto případě ruší bez možnosti jeho náhrady a pokračuje se poté nejbližším dalším termínem. U jednorázových energií se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

V případě, že dojde ke zrušení termínu Martinou z jiného důvodu (např. rodinného) se vám budeme maximálně snažit vyjít vstříc a nabídnout vám co nejbližší jiný termín.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL