Informace k objednání

OBJEDNAT SE MŮŽETE:

E-mailem: astragal@email.cz

K objednávání termínů k paní Martině slouží výhradně výše uvedený email.

Telefonicky na čísle: +420 603 784 154

Tento telefon slouží ke získání základních informací k objednání nebo k vašim dotazům.

Bude vám nabídnuto setkání, které je vzhledem k již objednaným klientům nejdříve možné a obdržíte všechny potřebné informace k vašemu objednání.

Pokud budete potřebovat dřívější termín, je možné zapsat se na seznam náhradníků, které pak kontaktujeme, když se některý z rezervovaných termínů zruší.

Všechny vaše objednávky a dotazy rád vyřídí správce agendy ASTRAGAL.

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
  6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení (konzultace, výklad, diagnostika apod.) ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována. Jestliže se zdržení týká termínu pravidelného léčení, pak (vzhledem k tomu, že termínů je více) proběhne vaše léčení bez telefonického spojení.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny platí, že termín léčení nebo jiného pravidelného sezení se bohužel v tomto případě ruší bez možnosti jeho náhrady a pokračuje se poté nejbližším dalším termínem. U jednorázových objednání se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

V případě, že dojde ke zrušení termínu Martinou z jiného důvodu (např. rodinného) se vám budeme maximálně snažit vyjít vstříc a nabídnout vám co nejbližší jiný termín.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL