Fotografie z rekonstrukce

ČÁST 1 – Rekonstrukce střechy

Rekonstrukce střechy započala (po 5 letech čekání a šetření na ni) v březnu 2024.

Toto je malá ukázka z našeho snažení a práce:

Ještě máme před sebou mnoho dřiny, než bude celá střecha dokončena – ale myslím, že jsme již zvládli veliký kus práce.

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ?

ČÁST 2 – Rekonstrukce oken

ČÁST 3 – Rekonstrukce topení, sociálního zázemí a chodeb

ČÁST 4 – Rekonstrukce hlavní místnosti a čekárny

ČÁST 5 – Realizace kaple svaté Panny Marie Fatimské

Ještě jednou ze srdce děkujeme za jakýkoli dar, kterým se rozhodnete nás v našem úsilí podpořit.

Martina