O projektu

PROJEKT STAVBY KAPLIČKY SVATÉ PANNY MARIE FATIMSKÉ A OBNOVA 200 LET STARÉ ROUBENKY V LUBNÉ

Kaplička svaté Panny Marie Fatimské

Jedná se o malou dřevěnou stavbu, která bude sloužit všem, kteří ke mě přichází s prosbou o pomoc, aby zde mohli rozjímat a načerpat sílu na jejich další cestu.

Před jejím otevřením bude vysvěcena knězem, tak jak to má u takového posvátného místa být.

Kapličku budujeme vlastními silami. Financována je z našich zdrojů a za pomoci darů od vás, kteří jste se již rozhodli nebo se třeba rozhodnete naši myšlenku podpořit. Bez vaši účasti bychom její dokončení nikdy nebyli schopni zvládnout.

Vznik kapličky je přímo provázán s další části tohoto projektu a to s obnovou 200 let staré roubenky, ve které budu Astragal působit.

Obnova 200 let staré roubenky budoucího působiště Astragalu

Cílem této části projektu je vybudovat klidné a bezpečné zázemí, kde budeme poskytovat pomoc těm, kteří hledají akutní i dlouhodobou péči v oblasti psychologické, zdravotní a terapeutické. Pomáhat zde plánuji také lidem, kteří se ocitli v krizové životní situaci nebo se ztratili na své cestě životem a potřebují nutně nalézt nový směr a pohled.

Díky dispozici stavby, kterou chceme vytvořit nám bude umožněno pracovat i s těžce nemocnými klienty, neboť prostor zde bude řešen bezbariérově.

Parkování pro všechny příchozí je možné kousek od roubenky a v případě imobilních a těžce nemocných klientů, přímo u ní.

Počítáme také se zázemím pro dětské klienty, aby pro ně čekání nebylo tak dlouhé.

Z hlediska rekonstrukce nás čeká:

– výměna celé střechy neboť nyní do stavby zatéká,

– obnova štítů a celého dřevěného obložení (které je již ztrouchnivělé),

– výměna oken a dveří,

– vybudování WC,

– zavedení odpadů,

– realizace topení v celém objektu,

– zpevnění přístupové cestičky ke kapličce a části příjezdové cesty k roubence apod.

Do budoucna bychom v podkroví roubenky také rádi vytvořili místo pro setkávání skupinek, přednášky a semináře.

Doufáme však, že celý projekt bude s boží pomocí, trochou štěstí a pomocné síly:-) zhmotněn již v roce 2026.

Ze srdce děkujeme všem, kteří se rozhodnou nás v našem projektu kapličky a obnovy historické roubenky podpořit. Pomůžete tak i těm, pro které to vše tvoříme.

Přispět nám můžete na:

Číslo účtu: 2800534384/2010

IBAN: CZ4020100000002800534384 (pro platby ze zahraničí)

Swift kód banky: FIOBCZPPXXX (pokud by byl potřeba)

Do poznámky prosím napište slovo „Dar na obnovu roubenky“ nebo „Dar na kapličku“. Děkujeme.