Hlavní myšlenka

http://vesvetlebible.blogspot.com/2018/06/poznate-pravdu-pravda-vas-vysvobodi.html

Duchovní růst vychází nejen z pochopení dějů, zákonitostí a věcí kolem nás. Vychází primárně z pokory vůči životu samému, pokory vůči druhým lidem a z vědomí, že jsem provázán se vším a všemi.

Základem není neustále něco chtít, po něčem toužit, k něčemu směřovat a za něčím se hnát. Základem je s upřímnou láskou v srdci děkovat za vše, čeho se mi dostává a být za to skutečně vděčný.

Nerozčilovat se a nelitovat se, že to či ono nemám, ale těšit se až nadejde ten čas, kdy se mé sny splní. Se skromností jít ke svému cíli a věřit, že bude naplněn.

Nebrat vše jako samozřejmost. To, že je mi někým nebo odněkud pomoženo v momentu, kdy to potřebuji, není nárokové – je to dar, milost, které se mi dostalo a já za ni mám být opravdu vděčný.

Nemohu se posunout dál nebo výš, pokud si tohoto nejsem vědom a jestliže takto nežiji. Má slova musí odpovídat mým činům. Mé činy nemohou odporovat tomu, co hlásám.

Pokora, píle, prosba, poděkování – to jsou klíče ke skutečnému posunu. Kdo toto nepochopí, nedostane se za hranici svého ega a světa temnoty. Nemůže povznést svoji energii k jemnějším vibracím a tím pádem se nemůže stát světlem, které září ze své podstaty, kterou je.

Přemýšlejte o tom prosím. Jděte do svého středu a podívejte se, jaká je pravda o vás.

A pokud se vám to, co uvidíte nebude líbit – neodsuzujte se, nezlobte se na sebe nebo svět kolem vás. Přijměte vaše současné nastavení a rozhodněte se pro změnu.

Rozhodněte se pro pokoru a vděčnost. Soucit a prosbu. Laskavost a víru. Rozhodněte se pro světlo.

Věřím ve změnu. Věřím, že to dokážeme a že se můžeme stát a staneme světlem. Věřím ve vás.

M.