Poselství v roce 2024

Poselství platné po celý rok

Jít životem je jako plout po rozbouřeném moři.

Pokud jste kapitánem lodi, nemůžete na ni plout sám, ale potřebujete k dobré plavbě svoji posádku.

A tak je to i běžném životě.

Proto pěstujte své vztahy, zasaďte se o to, aby byly čisté, opravdové, vyrovnané a pevné. Díky tomuto zázemí se vám půjde cestou životem mnohem snáz a radostněji.

Každý z nás by měl mít své zázemí, svou oázu a útočiště, které bude pro něj představovat pevnou půdu pod nohama v časech zlých.

Pracujme tedy na tom hned ze začátku nového roku a pak po celou jeho dobu a poté i v dalších letech. Udržujme tento směr a rozdávejme toto moudro dál.

Uzdravme v sobě všechnu zášť, bolest, zklamání, křivdy. Uzavřeme kapitoly minulosti a vydejme se s čistým štítem do dalších dní.

Přijměme naše blízké takové, jací jsou – s trpělivostí, láskou, pochopením a respektem. Otevřeme se možnosti, že i oni nás přijmou takové jací jsme a budou nás milovat bez podmínek a předsudků.

Utvořme kruh lásky, která vychází z čisty srdce – to nezná odsouzení, zlost ani vztahovačnost. Zná jen odpuštění, podporu a upřímnou lásku.

S tímto vykročme do nového roku 2024 a prožijme tak každý den, který to jen bude možné.


ČERVEN

Abychom se mohli efektivně postavit zlu a zůstat ve světle, je třeba poznat, jak zlo a dobro fungují a jakými zákonitostmi se jejich existence i působení v hmotě řídí.

Zlo působí silně, ve vlnách a zdá se, že je mnohem silnější než dobro. V určitý moment tomu tak opravdu může být, ale je to jen zdánlivý jev. Neboť dobro působí konstantně, stále stejnou silou, vytrvale a jistě. A to je právě to, co ho činí nepřekonatelným.

Zlo se totiž po jisté době svých útoků unaví a své působení časem vzdá, kdežto působení dobra neskončí nikdy, pokračuje stále dál svou vytrvalou a stejnou silou i mocí.

Proto je důležité mít na mysli tuto skutečnost, když jsme na dně. Vědět, že dobro je stále s námi, že nás neopustilo, že nás chrání a pracuje na našem bezpečí a že je jen otázkou času, kdy ataky a moc zla povolí a my budeme moci dál pokračovat v naší cestě.

Zůstávejte ve víře a v jistotě, že jste stále pod ochranou, i když ji zrovna nevidíte nebo necítíte její přítomnost. Brzy zjistíte, že jste danou zlou situaci přežili právě díky ní.


KVĚTEN

I zdánlivě prohraná bitva nemusí skončit naši porážkou.

Mnohdy si myslíme, že je naše cesta v dané situaci už u konce, ale náhle se energie promění a my zjistíme, že pokračujeme dál, protože konec je až za dalším rohem.

A ten konec, ten můžeme být právě dalším začátkem :-).

Nevzdávejte to, nikdy.

Jsem s vámi.

M.


BŘEZEN

„Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny.

Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu“.

Zdroj: Evangelium podle Jana

Jak můžete přispět světlu, lásce a dobru?

Dne 14.3.2024 se mi zjevila v Krkonoších Panna Maria, která byla celá oděná do bílého roucha a na hlavě měla dlouhý bílý závoj, který ji splýval na šaty. Látka šatu i závoje byla velmi jemná a jako by lesklá.

Celá zářila a vše zářilo kolem ní. Vznášela se nehybně na jednom místě v prostoru.

Nemluvila, jen se na mne dlouze dívala a vyslala do mého srdce prosbu, abychom se začali modlit růženec – že je to velmi důležité.

Zde je růženec, který jsem zvolila pro jeho pozitivitu, sílu textu a celkové nastavení:

Zdroj: https://www.abcsvatych.com/menu/slavny.htm

Poslechová verze Slavného růžence:

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=1OpUvLVSgiQ

Tip:

Před započetím modlitby růžence můžete vyslovit svůj úmysl, který máte na srdci a požádat Pannu Marii o pomoc v daných záležitostech.

Od zjevení panny Marie uběhlo pár dní.

Jednoho večera, při modlitbě růžence, který jsem poslouchala z této zvolené nahrávky, mi ukázala vizi, ve které mi vysvětlila, proč je modlitba růžence tak zásadní, jak energeticky funguje a jak s ní můžeme přemoci zlo.

Každý, kdo se upřímně a od srdce modlí růženec vysílá Panně Marii sílu a zvyšuje její moc při boji nad zlem. Každá upřímná modlitba ji posiluje a každá urážka, která je směřována vůči ni ji ubližuje a oslabuje její moc. Neboť svatí mohou působit jen tam, kde je víra. Tam, kde jsou o to požádáni a podpořeni v tomto konání.

Ukázala mi ve vizi tento obraz, který ukazuje, jak působí naše modlitba růžence:

Děkuji za každou vaši upřímnou modlitbu, kterou vyšlete.

Martina