Poselství v roce 2024

Poselství platné na celý rok:

Jít životem je jako plout po rozbouřeném moři.

Pokud jste kapitánem lodi, nemůžete na ni plout sám, ale potřebujete k dobré plavbě svoji posádku.

A tak je to i běžném životě.

Proto pěstujte své vztahy, zasaďte se o to, aby byly čisté, opravdové, vyrovnané a pevné. Díky tomuto zázemí se vám půjde cestou životem mnohem snáz a radostněji.

Každý z nás by měl mít své zázemí, svou oázu a útočiště, které bude pro něj představovat pevnou půdu pod nohama v časech zlých.

Pracujme tedy na tom hned ze začátku nového roku a pak po celou jeho dobu a poté i v dalších letech. Udržujme tento směr a rozdávejme toto moudro dál.

Uzdravme v sobě všechnu zášť, bolest, zklamání, křivdy. Uzavřeme kapitoly minulosti a vydejme se s čistým štítem do dalších dní.

Přijměme naše blízké takové, jací jsou – s trpělivostí, láskou, pochopením a respektem. Otevřeme se možnosti, že i oni nás přijmou takové jací jsme a budou nás milovat bez podmínek a předsudků.

Utvořme kruh lásky, která vychází z čisty srdce – to nezná odsouzení, zlost ani vztahovačnost. Zná jen odpuštění, podporu a upřímnou lásku.

S tímto vykročme do nového roku 2024 a prožijme tak každý den, který to jen bude možné.