Aurické pole člověka a rizika jeho narušení

https://en.wikipedia.org/wiki/Aura_(paranormal)

Aurické pole člověka, nazývající se také energetický obal okolo těla nebo aura, představuje astrální energetické pole, které utváří náš osobní prostor a které nás také chrání.

O auře toho bylo napsáno spousta, proto se zde zaměřím jen na to, co považuji za ne příliš známé, avšak velmi důležité.

Aurické pole je u každého jedince různě široké a velké. Jeho rozměr závisí na osobnosti daného člověka, na jeho současném rozpoložení a stavu. Toto pole se v průběhu času různě proměňuje, neboť odráží vše, co jedinec prožívá. Aurické pole se také dokáže různě deformovat, např. pod nátlakem silnější aury druhého člověka.

To, na co chci dnes zaměřit pozornost, je seznámení vás s vlastností aurického pole, o které se příliš nemluví nebo se mi jeví (vzhledem k důležitosti její znalosti) jako bohužel poměrně opomíjená. Jedná se o možnou existenci děr a trhlin v auře a následnou nežádoucí přítomnost entit, duší a jiných astrálních bytostí v naší auře nebo přímo na nás (v nás) samotných.

Pro úplnost uvádím krátké objasnění nejzákladnějších mnou, v diagnostické praxi, používaných pojmů (nejsou řazeny dle hierarchie):

 • Duše (diskarnát, přisedlík) představuje astrální tělo zesnulého člověka, který se zdržuje buď v našem prostoru a čase nebo v paralelně existujícím prostoru – často se tyto prostory také prolínají a my vstupujeme do jejich a oni do našeho. Často se stává, že tyto duše mají potřebu kontaktovat živé, mohou ho do jisté míry ovládat (pokud jsou do něj přivtěleny).

Pokud se chcete dozvědět více o daném tématu můžete navštívit následující odkaz:

https://astragal.cz/index.php/duse-a-jejicho-odvod/.

 • Energetické otisky zemřelých (fantom) jedná se pouze o energetický pozůstatek jedince, nikoli o skutečnou duši, která se o své vůli v prostoru projevuje.
 • Energetický upír se objevuje v situacích, kdy je na vás někdo ze žijících napojen a bere vám životní sílu a energii.
 • Entita je astrální bytost, která se pohybuje v astrálním (nehmotném) prostoru a nemá na rozdíl od duše lidskou podstatu. Zdržuje se v našem prostoru méně, než duše, nemají potřebu komunikovat s lidskými bytostmi. Mají vlastní inteligenci a mohu ovlivňovat jednání druhých.
 • Separát, entita (dá se říci) nižšího řádu, energeticky výraznější a mocnější něž duše.
 • Temná síla zatím nezformovaná síla a energie, která vstoupila do naší aury a už tam působí. Záleží jen na nás v co se promění dál a jak moc nás dostane pod svoji vládu a moc.
 • Temná bytost, která se rozhodne usadit v naší auře může být pro nás opravdu velmi nebezpečná. Jejím zájmem je nám škodit a stáhnout nás do temnoty.
 • Démonská bytost, dá se říci, že se jedná o démona nižšího řádu.
 • Démon není častým jevem posedajícím člověka, ale čas od času se s ním setkáme. Je velmi nebezpečný a může člověku přivodit smrt, ať již následkem těžké náhlé nemoci nebo sebevraždy, ke které ho dožene.
 • Satanské / ďábelské síly velmi silné energie, které mohou člověka zcela pohltit a zničit.
 • Ďábel / Satan představuje to nejhorší s čím se můžeme v astrální rovině setkat. Zde je již opravdu třeba povolat církví pověřené osoby.

Pokud se chcete dozvědět více o daném tématu můžete navštívit následující odkaz:

https://astragal.cz/index.php/temne-zle-sily-entity-astralni-bytosti-a-jejich-odvod/

https://astragal.cz/index.php/demoni-jine-demonske-sily-a-jejich-odvod/

 • Jiné astrální bytosti jsou bytosti různých typů pohybující se v astrální sféře. Tyto bytosti se v našem prostoru sice objevují, ale většinou nás nekontaktují/neobtěžují. Některé z nich mohou být pro člověka nebezpečné.
 • Bytosti stvořené mágem (jedincem zabývajícím se magií) – Elementár. Tyto bytosti byly stvořeny mágem na základě určitého účelu, kterému mají sloužit a na určitou dobu, po kterou mají působit. Velmi těžko se ničí, ideálně, pokud je zničí mág, který je stvořil sám nebo jiný mág, který se v magii dobře vyzná.
 • Bytosti stvořené chtěně, a nebo nechtěně díky víře lidí v nich – Egregor.
 • Astrální larvy využívají našich slabin a těžkých životních období, kdy ví, že jsme oslabeni a řešíme spoustu náročných situací, které v nás vyvolávají pocit beznaděje, zlosti apod. Nebezpečné jsou v tom, že jsou těžce odhalitelné, rady se schovávají za jiné bytosti a dlouhodobě postihují celý náš organismus i psychiku. Jdou velmi těžce odstranit.
 • Astrální parazité jsou svou podstatou podobní jako astrální larvy, ale dle mého názoru méně nebezpeční.
 • Astrální červy představují něco jako larvy nebo parazity jen nižší třídy.

Porazit je můžete tím, že se nenecháte stáhnout do negace, kterou se ta bytost snaží ve vás vytvořit, ale začnete se vědomě věnovat nějaké konstruktivní činnosti, která vás energeticky povznese, dá vám dobrý pocit z dobře odvedené práce a zvýší tím vaše vibrace. Pak se bytost od vás sama odpojí, protože jí již nebude ve vašem poli dobře. Bude cítit úbytek sil, neboť vy ji svým pozitivním pocitem postupně stále více ubíráte energii a pokud chce přežít, tak se od vás odpojit musí.

Všechny tyto výše jmenované bytosti se k nám do našeho pole dostat a narušit jej. Asi nejlépe to vystihuje následující obrázek:

https://aluska.org/astralni-larvy-co-jsou-zac-a-jak-se-jich-zbavit/

 • Díry nebo trhliny v auře ukazují na narušení celistvosti a pevnosti naší aury, díky němuž do našeho pole mohou vstupovat nežádoucí energie.
 • Roztříštěná (rozvrstvená aura) v důsledku nemoci, stresu, psychické nepohody či jiného narušení dojde k tomu rozštěpení původně jednotné vrstvy aury.
 • Trauma v auře se vyskytuje v případě, že člověk prožil nějakou velmi dramatickou událost, např. je v umělém spánku, byl emocionálně týrán apod.
 • Zauzlované energie v auře se vyskytují v případě, že se energie vaší aury z nějakého důvodu poskládaly špatným směrem či se narušil jejich přirozený tok a postavení. Díky nastalé situaci se mohou objevit zdravotní komplikace, pramenící z nedostatečného a nesprávného proudění energie v energetických centrech a drahách.
 • Chaotické energie v auře se objevují z obdobných příčin jako ty zauzlované, ale zde platí, že dochází k bloku v proudění energie. Teno stav může nastat i po neodborném zásahu někoho do vaší aury (např. esotericky pracující masér, terapeut apod.). I zde může díky nastalé situaci vzniknout zdravotní nebo psychický problém.
 • Uzemnění aury se objeví v situaci, kdy je člověk z nějakého důvodu negativně zachycen hmotou a díky tomu emočně trpí a nemůže se duchovně dále rozvíjet.
 • Temnota vstupující do aury se ukazuje v naší auře v momentu, kdy se temnota snaží naše energetické pole narušit.

Více o tom, jak se může negativní energie projevovat a jak se před můžete chránit naleznete zde:

https://astragal.cz/index.php/negativni-energie-a-moznosti-ochrany-pred-ni/.

V auře se také mohou nacházet traumata z prožitých dramatických situací nebo jiné zátěže, které nás ovlivňují.

Do naší aury ale vstupují také pozitivní bytosti, které se nám snaží v určitém období pomoci.

https://www.facebook.com/andele.archandele.a.jejich.sdeleni/photos/a.581116788737741/1015611261954956/

V základu můžeme říci, že se jedná o:

 • Pozitivní bytost se v naší auře nachází v situaci, kdy potřebujeme posílit, podpořit a pomoci.
 • Světlo vstupující do aury představuje naše napojení na božský zdroj a dobro.
 • Andělská bytost je přítomna v momentech, kdy nás vesmír ochraňuje či chce, abychom se vyhnuli určité události nebo se nás snaží nasměrovat tou správnou cestou.
 • Archandělé vstupují do našeho života (buď samovolně nebo jako odpověď na naše prosby) v zásadních momentech, kdy potřebujeme silnou ochranu, pomoc při vyřešení určité věci např. při odvod duší, odpojení od negativních sil, uzdravení apod..
 • Andělé strážní nám průběžně pomáhají se všemi oblastmi našeho života. Jsou s námi od našeho zrození až do smrti.
 • Průvodci jsou bytosti světla, které se v našem životě průběžně mění podle toho, na jakém stupni duchovního vývoje a cesty se zrovna nacházíme a co zrovna v našem životě potřebujeme poznat a pochopit. Každý průvodce působí v určité oblasti poznání, proto se v průběhu mění. Průvodci do našeho života vstupují samovolně, ale máme také možnost je poprosit o radu, když se nacházíme na křižovatce, nebo si nevíme rady, či si nejsme jistí našimi určitými kroky.
 • Božská podstata, Bůh, zdroj, vesmírná síla, Jahve, Ten, který jest a jakkoli ho jinak nazvete. Jen velmi zřídka přímo působí na člověka a zasahuje. Je všudy přítomný, je v nás a přesto nám nechává zcela svobodnou vůli konat vše, co uznáme za vhodné. Je u nás i v momentu, kdy všichni ostatní ( a to i ze světelných bytostí) nás opustili nebo nám nemohou pomoci (jejich kompetence a moc v určitém bodě končí). Tiše, se svoji obrovskou silou a energií stojí v pozadí. Vždy připraven vyslechnout, odpustit, pochopit a být nápomocen.
 • Duše blízkých zesnulých, kteří nás přišli varovat před nějakou nedobrou událostí, úrazem apod. Jedná se o duše, které při svém skonu odešly bez problémů do světla a bylo jim zdrojem dovoleno se na určitý krátký čas vrátit do naší dimenze, do našeho prostoru a varovat nás před hrozící událostí, špatným rozhodnutím či nedobrým člověkem. Jakmile svůj účel splní, musí se duše neprodleně vrátit zpět.

Pokud se chcete dozvědět více o daném tématu můžete navštívit následující odkaz:

https://astragal.cz/index.php/svetelne-bytosti-andele-a-bozsky-zdroj/.

Každému člověku vyhovuje jiná technika práce s aurou nebo je pro něj vzhledem k jeho stupni poznání více vhodná. Z toho důvodu je ideální se poradit s někým, kdo se touto problematikou zabývá, a nalézt za jeho odborného vedení ten nejvhodnější způsob práce pro vás. Rozhodně není dobré na sobě testovat různé přístupy, je to hazard se svým psychickým i fyzickým zdravím.

Určití lidé inklinují k tvorbě děr/trhlin více, jiní méně. Toto záleží na více faktorech, jako jsou např. způsob života, psychický stav jedince, současná životní situace, fyzická kondice, prostředí, ve kterém se člověk pohybuje a žije apod.

Díry nebo trhliny jsou dá se říci celkem běžným jevem. Vyskytují se průběžně např. v důsledku velkého pracovního přetížení, hádek, dlouhodobého vyčerpání, většího požití alkoholu či drog, návštěv nemocnic, pohřbů, hřbitovů, případně při setkání se s negativní osobou, po prožívání dlouhodobé bolesti nebo i po prožití bolesti krátkodobé velmi intenzivní.

Některé vytvořené trhliny či díry se po jisté době samy zase zacelí a jiné zůstávají dlouhodobě otevřené a narušují tak celistvost a sílu naší aury (ochranného obalu-pole kolem našeho těla). Jindy se zase může stát, že vaše aura je v pořádku a hodinu na to v ní trhlina vytvoří. Velikost i umístění děr v auře se různě proměňuje – cestuje (díry se různě posouvají, zvětšují i zmenšují svůj tvar). Proto je důležité o svoji auru pravidelně pečovat a průběžně ji kontrolovat.

Narušený obal našeho těla pro nás představuje jisté riziko, neboť nejenom že nás energeticky oslabuje, ale vytváří také příležitost k napojení se entit a duší přímo na nás nebo jejich ukotvení v našem poli. Proto je třeba auru odborně co nejdříve zacelit a posílit.

Přítomnost duší či entit může být nejen nepříjemná, ale i nebezpečná, neboť ony způsobují únik naší životní energie a mají za následek zhoršení současného zdravotního a psychického stavu. 

Entity ani duše samovolně z našeho prostoru nezmizí, je třeba je z něho odborně odvést-odstranit. Někteří jedinci jsou k napojení duší a entit do aurického pole náchylnější.

Důvodů může být hned několik: jejich aura je slabší, jsou dlouhodobě nemocní, žijí nežádoucím způsobem života nebo mají negativní vzorce chování, které podporují příznivé prostředí pro napojení entit a duší.

Duše či entity mohou také „přestupovat“ z jednoho člověka na druhého, proto je nutné, pokud je jejich přítomnost zjištěna, situaci řešit za odborné pomoci co nejdříve.

Jak můžete poznat, že na sobě máte přivtělenou duši nebo jinou entitu?

V případě přivtělených bytostí se při zjištění jejich přítomnosti můžete orientovat těmito základními projevy (symptomy), které se mezi sebou různě kombinují nebo se vyskytují jen některé z nich. V určitých případech se přítomnost bytostí nemusí projevit žádným z uvedených jevů, ale působí ve vás destruktivně bez větších vnějších projevů.

Ukázka projevů v případě přivtělené duše:

– pocit částečné ztráty identity (odosobnění),

– změna chutí, např. máte rádi jiné jídlo, změna vkusu, oblíbené hudby atd.,

– cítíte se velmi unaveně až vyčerpaně, sklesle, bez nálady,

– máte tlak mezi lopatkami a za krkem (jako by Vám tam něco „sedělo“),

– změna barvy očí (může být velmi nepatrná, např. jenom drobná změna odstínu); důležité je, že své oči nepoznáváte,

– sebevražedné a destruktivní myšlenky (např. nutkání skočit z okna nebo pod auto),

– dezorientace sám v sobě, vnitřní rozpolcenost (co jste chtěli, najednou nemá smysl, nevíte kam dál, co dělat),

– neopodstatněný vnitřní vztek, zloba (neustálá nenaladěnost),

– lidé na vás reagují negativně, nechtějí se zdržovat ve Vaší blízkosti, známí se ptají, co s vámi je,

– občas se objevují vzpomínky a obrazy, které nejsou vaše, máte podivné sny apod.,

– pocit, že vás někdo ovládá (jakoby konal za vás),

– stav, kdy cítíte, že tak nějak již pár dní bez důvodu „nejste ve své kůži“.

Ukázka projevů v případě přivtělené entity:

– pocit silné negativity, špatné nálady, výbuchy vzteku apod.,

– stav velké vyčerpanosti „vysátosti“,

– pocit, jako byste nebyli sami sebou,

– pocit neustále cizí přítomnosti,

– náhlé neopodstatněné výrazné nebo dlouhodobé zhoršení zdravotního stavu nebo vznik nemoci, na kterou není vysvětlení,

– neopodstatněný vnitřní strach nebo pocit přítomnosti „zla“,

– těžko ovladatelné myšlenky týkající se toho někomu ublížit (třeba jen slovem) nebo radost z toho.

Pokud je u Vás přítomnost entity či duše zjištěna, není bohužel možné s vámi z hlediska ochrany vás samotných jakkoli energeticky pracovat, dokud jejich přítomnost nebude odstraněna.

Jestliže by vám byla poslána např. léčebná energie, pak by tato energie „živila“ i duši nebo entitu, která je u vás přítomna, a to by bylo zcela kontraproduktivní a nebezpečné. Proto nedoporučuji ani podstupovat v této době masáže, kosmetiku, akupunkturu, hromadné cvičení apod.

V tomto případě byste si ani neměli dělat ochranný energetický štít okolo těla, neboť byste se do něj zavřeli spolu s bytostí a to by ještě více mohlo zhoršit váš stav.

Proto, když budete mít sebemenší podezření na narušení vaší aury nebo přítomnost nějaké bytosti, doporučuji ihned kontaktovat odbornou pomoc, která po ověření diagnostiky vašeho stavu zvolí potřebné způsoby k jeho nápravě a naučí vás, jak se svojí aurou do budoucna pracovat.

JAK BEZPEČNĚ POSILOVAT SVOJI AURU A PŘEDCHÁZET JEJÍMU NARUŠENÍ?

Technik práce s aurou bylo v různých publikacích popsáno nespočetně. Problém ovšem spočívá v tom, že není zcela bezpečné pracovat se svojí aurou, pokud si nejste jisti, že je v pořádku.

Bezpečný způsob, jak hlídat stav své aury a jak předcházet jejímu oslabení nebo narušení, představují např. následující úkony:

– nezdržovat se v negativním prostředí,

– neobklopovat se negativně smýšlejícími lidmi, případně styk s nimi minimalizovat,

– vyhýbat se agresivním výlevům svým nebo od druhých (nadávání, kopání, házení věcmi apod.),

– vyhýbat se hádkám a ostrým (vyhroceným) konfliktům,

– nenavštěvovat energeticky zatížená místa,

Pozor je třeba si dávat i po návštěvě hřbitova či nemocnice (po jejich navštívení doporučuji očistu aurického pole – např. dlouhou sprchou, kdy stékající voda z vás očišťuje vše špatné, nebo procházkou bosky po zemi s prosbou, aby země očistila vše nežádoucí z vašeho těla i aurického pole tak, aby to nikomu neublížilo apod.),

– nepoužívat nábytek, který dlouhodobě užívají nevyléčitelně nemocní (nemoci se mohou formou energetického otisku přenášet),

– pokud myslíte na někoho, kdo trpí nebo je nemocen a chcete mu pomoci, nikdy si nepřejte, aby mohl využít vaší energii (i když jste přesvědčení, že jí máte dost nebo i když jde o blízkého člena rodiny); hrozí zde vaše vlastní vyčerpání, nemoc nebo kolaps, tj. nepomůžete dotyčnému, a ještě ohrozíte sebe,

– pozor je třeba si dávat i při masážích, kosmetice, akupunktuře, reflexologii a jiných energetických zásazích do těla (pečlivě vybírejte, komu svěříte své tělo a auru),

– snažit se neprožívat velký strach (je přirozené, že se něčeho bojíme, ale tuto emoci nijak neprohlubovat, a naopak se ji snažit přijmout a hledat cesty, jak se v těchto situacích mohu cítit lépe a jak mu čelit),

– požádat v kostele o svěcenou vodu do kropenky (vzít si s sebou skleněnou nebo plastovou nádobu s víkem, do které vám bude voda nabrána) a touto vodou vysvětit prostor, ve kterém se pohybujete, předměty, které používáte a v neposlední řadě posvětit křížkem na čelo sami sebe s prosbou k Pánu Bohu o vaši ochranu,

– pořídit si esenci proti temným silám (ideálně z aura somy – tuto esenci můžete zakoupit na stránkách barevný svět) nebo výtažek z rostliny barvínku (roste u nás běžně); esence se používá tak, že se nakape pár kapek do aroma lampy a nechá se v prostoru působit nebo se nakapou do rozprašovací lahvičky (zde se napustí opravdu teplá nikoli horká voda, aby se esence hezky rozpustila a poté se postříká oblast vaší aury, tedy prostor okolo celého těla),

– průběžně poprosit o ochranu a pomoc vesmír, anděly, pána boha či zdroj všehomíra,

Techniky, jako jsou například „stahování negativních nánosů“ rukama dolů od hlavy, podél těla směrem k nohám a čištění sejmutého nánosu či techniky „zacelení aury rukama“ a jiné tomu podobné zde záměrně neuvádím. Domnívám se totiž, že by bez odborného posouzení stavu aury mohly být tyto úkony pro jedince nebezpečné, neboť by se mohl v auře „zacelit“ i přidruženými bytostmi apod.

Všechny tyto situace, pokud jsou podhodnoceny, zcela posilují vliv entit, duší apod. a oslabují a narušují pole naší aury. Jsou rizikovými faktory, které mohou vést k opakovanému či dlouhodobému oslabení vašeho energetického pole, nemocem a nežádoucím psychickým stavům.