Světelné bytosti, andělé a Božský zdroj

https://pliskova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=328512

Již jsme se seznámili kompletně s obsahem temné strany. Nyní je na čase podívat se, kdo stojí na druhé straně břehu.

Božská podstata vychází z toho, že bez temnoty nemůžeme poznat světlo a že součástí světla je tma. Máme tedy jistotu, že pokud existuje tma, zákonitě musí existovat světlo a naopak.

Temnota se v posledních letech v našem prostoru velmi rozpíná a události současných let (2019 – 2021) působení temných sil opravdu nahrávají. Většina lidí propadá agresi, frustraci, jsou otrávení, sobečtí a arogantní. Toto dění je bohužel živnou půdou pro všechny síly temné strany.

Co je ale nutné vědět a co je rozhodující, je to že:

Není důležité, jak moc temna se kolem nás nachází a jak moc na nás útočí. Důležité je vědomí, že zlo nemůže nikdy a za žádných okolností finálně vyhrát.

Může mít dobré skóre a může se zdát, že vyhrává, ale je to jen zdání. Přechodná pozice moci, která byla zlu umožněna.

Ano, čtete dobře – dobro umožnilo zlu, aby působilo v naší sféře, aby zkoušelo a ubližovalo, jak nejvíce dokáže, neboť to je součástí velkého božího plánu na konečné vítězství.

Jsou to jen zkoušky a výzvy pro nás, pro náš duchovní posun. Nemohou na nás – pokud budeme věřit v sílu a vítězství dobra, nemohou na nás.

Neustále se po vašem boku nachází tisíce světelných bytostí, vašich andělů strážných, průvodců a sama Božská podstata stvoření a dohlíží na vás.

Chrání vás, vedou, snaží se vám pomoci nepropadnout vlivu druhé strany. Jsou neustále připraveni a čekají na vaše prosby o pomoc.

Platí totiž jeden zákon – nemohou vám pomoci, pokud je o to sami nepožádáte. Pozor, toto platí také pro druhou stranu. Nedostane se na vás, pokud ji k sobě nepozvete, neotevřete ji dveře a nedovolíte ji u vás zůstat.

Strana světla má k dispozici mnoho a mnoho svých pracovníků – archanděly, anděly, anděly strážné, svaté patrony, nižší bytosti světla, průvodce, mistry a další bytosti světla, kteří jsou připraveni tu pro vás být, pokud je budete potřebovat a pokud je zavoláte.

Někdy se stane, že můžete mít pocit, že pomoc světla necítíte, že je slabá nebo u vás vůbec není.

Toto se nemůže stát – kdo volá, je vyslyšen a je mu vždy za všech okolností pomoženo tak, jak mu v dané chvíli pomoženo má být a může.

I když je necítíte jsou u vás a můžete se o toto vědomí opřít.

Bytosti světla, které nám pomáhají, projevují svoji přítomnost různými krásnými způsoby:

 • pocit náhlé neodůvodněné radosti a lásky
 • příjemná vůně či vnitřní slyšení určité hudby
 • náhlá světelná vlna ozařující jisté místo
 • náhlý klid, pocit bezpečí a zpomalení času
 • přímá vyobrazení podoby světelné bytosti, které náhle uzříte
 • silné vnitřní vedení a ujištění, že všechno je a bude v pořádku, že jste milováni a v bezpečí

Jaký je rozdíl v působení světelných a temných bytostí?

Světelné bytosti:

 • Vždy vystupují s láskou, péčí, ujišťováním, že je vše v pořádku a že se nemusíme bát.
 • Mají pozitivní energetický náboj (můžeme v jejich přítomnosti cítit příjemné teplo).
 • Vždy nás radou vedou k nejlepšímu cíli nebo nám ukazují vhodnou cestu.
 • Posílají nám na pomoc do cesty určitého člověka (knihu nebo předmět), který buď řekne v danou chvíli něco úžasného, co nás povzbudí a povznese nebo nám poradí a pomůže.
 • Projevují se světlem, září nebo krásnými barvami.

Temné bytosti:

 • Jejich přítomnost je charakterizována pocity bezvýchodnosti, zmaru, vlastní nulové sebehodnoty apod.
 • Můžeme pociťovat náhlých chlad, nepříjemný pach a slyšet různé podivné zvuky
 • vedou nás způsobem vysmívání se, ponižování, zpochybňování vlastní cesty i hodnoty, zastrašování aj.
 • Můžeme zaznamenat v naší blízkosti temný pohybující se stín, různé šklebící se tváře, šedé nebo hnědé útvary různých provedení.
 • Pociťujeme úzkost, strach, ohrožení.

Jaké bytosti světla, pro jakou pomoc, mohu zavolat?

Obecně se můžeme řídit těmito pravidly:

 • Pána Boha (univerzálně vždy a za všech okolností),
 • Ježíše Krista (také univerzálně ve všech případech – zvláště při odpouštění, utrpení, připomenutí svého poslání, aktivace vnitřní lásky vůči každé bytosti, světlo ve tmě),
 • Pannu Marii (uklidnění, láska a laskavost, zmírnění zloby nebo pocitu marnosti, početí a porod, problémy v mateřské a partnerské roli),
 • Archanděla Michaela (přeseknutí spojení zlých a temných sil, jejich oslabení a odvedení, ochrana před nejsilnějšími zlými silami),
 • Archanděla Gabriela (poskytnutí světla duším, které jsou zmatené nebo zbloudilé, pomoc při pochopení znamení a zpráv se zhora, smrt a její proces),
 • Archanděla Rafaela (uzdravení ve všech oblastech vašeho života),
 • Svatého Benedikta (pomoc při překonání působení démonské síly),
 • Anděla strážného (veškeré osobní záležitosti a problémy),
 • Světelného průvodce nebo mistra (rada a pomoc v duchovní cestě, při důležitém rozhodnutí apod.),
 • Svatého patrona (každý z patronů, je určen pro konkrétní účel – více o nich se můžete dozvědět zde: http://catholica.cz/index.php?a=20.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pána Boha si nesmíme nikdy nijak zobrazovat nebo zhmotňovat (např. soška, obrázek apod.) – je to z toho důvodu, že je všepřítomný, všepůsobící a není možné jej lidským vědomím pochopit, natož si jej jakkoli dobře zobrazit.

Sošky andělů a patronů je možné vlastnit i mít je vystavené. Je potřeba s nimi zacházet s náležitou úctou, mít je posvěcené a ukládat je, pokud nejsou vystaveny, na speciální místo.

Zásadní je nepropadnout slepému zbožňování artefaktu, neboť je to jen prostředek, který vám má sloužit pro lepší napojení se na danou bytost – nemáte tomuto prostředku sloužit (to byste se zase dostávali na druhou stranu břehu).