Démoni, jiné démonské síly a jejich odvod

https://epochaplus.cz/pronasleduji-vas-demoni-pouzijte-vejce/

Působení démonických bytostí (ať již to zní jako vytržené z filmového plátna) a setkání s nimi je pro mnohé rozsudkem smrti. Nemám na mysli jen napadené a zasažené oběti, ale i ty, kteří se jim snaží pomoci.

Pokud se s něčím takovým setkáte a jste ten, který pomáhá, pocítíte, že je to ztělesněné zlo v jeho nejvyšší formě.

Démonská nebo ďábelská síla jde po vašich nejniternějších nedostatcích, ubližuje, zastrašuje, ponižuje, napadá vás (škrtí, škrábe, strká do vás apod.), nabádá vás ke špatnostem a krutě se vám vysmívá. Před vaším zrakem ubližuje a ničí toho, komu se snažíte pomoci a vy nemůžete dělat nic jiného, než jen pokračovat v modlitbách a vytrvat ve víře, že bude dotyčný od zlé moci osvobozen. Jedná se o fyzicky i psychicky neskutečně náročný a vyčerpávající proces.

Můžete být vycvičeni sebelépe, a přesto se budete vnitřně otřásat ve svých základech. Budete (byť jen na okamžik) zcela zpochybněni, slabí, na rozcestí. Kdo by tvrdil, že je tomu jinak, v životě se s těmito silami nesetkal.

Zachrání vás jen upřímná víra a modlitba k Bohu, prosba o pomoc archandělovi Michaelovi a předchozí výcvik pod odborným vedením. Ani to však mnohdy nestačí.

Uspějí jen ti nejlepší z nejlepších. Jen ti, kteří mají neotřesitelnou víru v Boha a jeho ochranu, vytrvalost, sebedisciplínu, hlubokou touhu bojovat proti zlu a pomoci potřebným.

Každý zásah na záchranu postiženého člověka je vlastním rizikem ztráty zdravého rozumu, fyzického zdraví a života. To je potřeba si uvědomit, to je fakt. Proto je u nás tak málo těch, kteří se takové pomoci potřebným věnují, a stále jich ubývá.

Jestliže právě prožíváte vy nebo někdo z vašich blízkých toto těžké období, jednoznačně doporučuji obrátit se o pomoc na níže uvedená místa.

Posedlost démonem bývá velmi vzácným úkazem, ale pokud je u nějakého člověka potvrzeno, je třeba se obracet opravdu jen na církev.

Nejpovolanějšími z nejpovolanějších jsou církevní exorcisté.

Obrátit se můžete na svého faráře (kněze), ke kterému máte důvěru, a on vám taktéž může pomoci se k vyškolenému exorcistovi dostat.

Každá arcidiecéze (pražská, plzeňská, litoměřická, českobudějovická, královohradecká, brněnská, olomoucká, ostravsko-opavská) má možnost zprostředkovat vám pomoc a zajistit vám kontakt s tímto odborníkem.

Případně kontaktujte přímo biskupství, pod které podle místní příslušnosti spadáte.

Musíte se připravit na to, že jakmile pracovníky církve kontaktujete a oni přijmou svůj úkol vám pomoci, budete podrobeni odbornému posouzení a zkoumání, zda se jedná skutečně o útok temných sil či démonských bytostí. Církev spolupracuje s lékaři, psychology a psychiatry, musí vyloučit psychickou poruchu či jinou anomálii a potvrdit, že se skutečně jedná o útoky vyžadující zásah exorcisty.

Je potřeba počítat s tím, že exorcisté nikdy nepracují sami (ani z nařízení církve nesmí), vždy s sebou mají pomocníky, kteří je provází v jejich nelehkém úkolu.

Mnoho případů, které se zpočátku laikovi jeví jako útok temných či démonských sil, jsou v důsledku jiným druhem energetického působení, který se odstraňuje jinými postupy, např. modlitbami za osvobození nebo rozvázání.

Toto je již však na posouzení vycvičených odborníků, kteří zodpovědně poznají a diagnostikují, jaký postup je pro daný případ nejvhodnější.

Více informací naleznete zde:

https://www.exorcismus.eu

Proto se prosím rozhodně nepokoušejte řešit útoky sami, či za pomoci neprověřených postupů, nebo pod vedením pofidérního „exorcisty“. Nemuselo by se vám to vyplatit a místo vysněné pomoci by se váš stav mohl ještě násobně zhoršit.

S těmito silami není radno si zahrávat a testovat na nich svoji sílu nebo schopnosti. To by byl hazard roven možné smrti.

Jako první pomoc, pokud se nacházíte v ohrožující situaci, můžete použít:

  • Pravidelně se každý den pokřižovat svěcenou vodu (je k dostání na žádost v kostele), pokropit s ní místo, kde spíte, předměty, které používáte apod.
  • Nosit u sebe neustále posvěcený křížek (ideálně ze stříbra nebo zlata – tyto kovy mají svoji sílu).
  • Posvětit svíčku s žádostí o boží ochranu a pomoc (je možno i čajovou) a tu mít v zajištěné nádobě neustále zapálenou (i přes noc).
  • Modlit se k archandělovi Michaelovi (zvítězil nad drakem = satanem), aby přetnul pouta, kterými jste zlou silou svázáni.

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Ikona-Archandel-Michael-vitraz-330.html

  • Modlit se modlitbu svatého Benedikta (ideálně si pořídit a nechat posvětit medailku svatého Benedikta, kde je tato modlitba vryta):

Kříž svatého otce Benedikta
Mír 
(Pokoj)
Ježíš Spasitel lidí

Svatý Kříž nechť je mým světlem
Drak 
(ve smyslu ďábel) nechť není mým vůdcem

Odejdi pryč, satane,
nesváděj mě k marnostem;
to, co mi ponoukáš, je zlé,
sám si vypij svůj jed!

https://kamenovo.cz/index.php/2019/05/17/medaile-sv-benedikta/

Jsem s vámi celou svou bytostí a srdcem a modlím se za vaši ochranu.

Martina