Diagnostická kresba zdravotního stavu a astrálního obrazu

Diagnostická kresba tohoto typu slouží k zobrazení vašeho aktuální stavu v aurickém poli a stavu vašeho fyzického těla. Dalším krokem je nalezení příčin potíží a nastavení vhodné cesty k vašemu uzdravení.

Kresba v astrální oblasti je zaměřena především na to, zda vaše aura (energetický obal okolo vašeho těla) není nijak narušena nebo oslabena. Zda se v ní nenachází energetické díry, traumata, duše či entity, které tam nemají co dělat. Všechny tyto jevy jsou v mnoha případech zodpovědné za dlouhodobý negativní zdravotní či psychický stav a způsobují vaše celkové energetické oslabení případně nemoci.

Díry a trhliny v auře:

Jsou dá se říci běžným jevem. Vyskytují se průběžně např. v důsledku velkého pracovního přetížení, hádek, dlouhodobého vyčerpání, většího požití alkoholu či drog, návštěv nemocnic, pohřbů, hřbitovů, případně při setkání se s negativní osobou. Určité vytvořené trhliny či díry se po jisté době samy zase zacelí a jiné zůstávají dlouhodobě otevřené a narušují tak celistvost a sílu naší aury (ochranného obalu-pole kolem našeho těla). Někteří lidé k tvorbě děr/trhlin inklinují více, jiní méně. Toto záleží na více faktorech, jako je např. způsob života, psychický stav jedince, současná životní situace, fyzická kondice, prostředí, ve kterém se člověk pohybuje a žije apod.

Takto narušený obal našeho těla je pro nás velmi nebezpečný, neboť nejenom že nás energeticky oslabuje, ale vytváří také příležitost k napojení se entit a duší přímo na nás nebo jejich ukotvení v našem poli. Proto je třeba auru odborně co nejdříve zacelit a posílit.

Více o tomto tématu se můžete dočíst zde:

https://astragal.cz/index.php/auricke-pole-cloveka-a-rizika-jeho-naruseni/.

Deformace aury:

Vzniká na základě prožité traumatizující situace.

Není důležité, jak moc byla situace objektivně traumatizující, neboť každý jedinec reaguje na prožité různě a co pro jedno problém není, může být pro druhého strašlivým zážitkem.

Důležité je uvědomit si, že k deformaci aury dochází nejen v bdělém stavu, ale také ve stavu spánku, narkózy či kómatu.

Správná pozice a tvar aury je narušen změnou jeho struktury, což má za následek nejen únik životní a vitální energie, ale je zde i hrozba vzniků onemocnění v místě deformace aury.

Více o tomto tématu se můžete dočíst zde:

Přítomnost duší, entit, astrálních a jiných bytostí v auře:

Může být nejen nepříjemná, ale i nebezpečná, neboť ony způsobují únik naší životní energie a mají za následek zhoršení současného zdravotního a psychického stavu. Entity ani duše samovolně z našeho prostoru nezmizí, je třeba je z něho odborně odvést-odstranit. Někteří jedinci jsou k napojení duší a entit do aurického pole náchylnější. Důvodů může být hned několik: jejich aura je slabší, jsou dlouhodobě nemocní, žijí nežádoucím způsobem života nebo mají negativní vzorce chování, které podporují příznivé prostředí pro napojení entit a duší. Duše či entity mohou také „přestupovat“ z jednoho člověka na druhého, proto je nutné, pokud je jejich přítomnost zjištěna, situaci řešit za odborné pomoci co nejdříve.

V případě, že je u Vás přítomnost entity či duše zjištěna, není bohužel možné s vámi z hlediska ochrany vás samotných jakkoli energeticky pracovat, dokud jejich přítomnost nebude odstraněna. Jestliže by vám byla poslána např. léčebná energie, pak by tato energie „živila“ i duši nebo entitu, která je u vás přítomna a to by bylo zcela kontraproduktivní a nebezpečné.

Více o tomto tématu se můžete dočíst zde:

https://astragal.cz/index.php/auricke-pole-cloveka-a-rizika-jeho-naruseni/.

Ve fyzické rovině se diagnostika soustředí na aktuální zdravotní stav, probíhající onemocnění či indispozice ve vašem těle a jejich vzájemnou provázanost nebo způsob, jakým se ovlivňují.

Kresba může mimo jiné odhalit onemocnění, která se teprve v aurickém poli vytváří a budou mít tendenci se následně ve fyzické rovině projevit.

Těmto nemocem je možné při včasné diagnostice ještě předejít. Onemocnění se většinou formuje v aurickém poli po dobu 5 let a teprve poté vstupuje do roviny fyzické, ale samozřejmě se může celý proces v jistých případech odehrát i mnohem rychleji.

OSOBNÍ SEZENÍ

Standardní úkon se skládá z diagnostické kresby, následného rozboru zjištěného stavu a energetického zásahu, který nastartuje samoozdravný proces těla.

Je třeba si uvědomit, že tento samotný zásah k úplnému uzdravení nestačí (jedná se o jednorázový podpůrný přenos energie, který otevře cestu k možnosti se uzdravit – za předpokladu, že na sobě budete následně dále pracovat). Aby se podařilo všechny neduhy, které vás trápí, úspěšně vyřešit, je třeba buď zahájit energetickou léčbu nebo jiným způsobem dál pracovat na svém uzdravení.

V případě, že chcete, aby bylo na sezení pomoženo jinému člověku, musíte mít jeho souhlas, fotografii a křestní jméno.

 • Celková zdravotní diagnostika včetně astrálního obrazu a zásahu trvá 45 minut.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 3 měsíců.

 • Dílčí zdravotní diagnostika včetně astrálního obrazu a zásahu trvá 30 minut.
 • Kontrolní diagnostika zdravotního a astrálního obrazu trvá 30 minut.

Čekací doba se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

ZÁSAH NA DÁLKU

Diagnostiku je možné provádět i na dálku. Z hlediska efektu je výsledek podobný jako u osobního sezení, které má ovšem komplexnější rozměr.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost). Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých nebo provádět diagnostiku současného, minulého či budoucího stavu.

Postup zásahu je stejný jako u osobního setkání.

V tomto případě je potřeba zavčas před daným termínem zaslat na email: astragal@email.cz  fotografii léčeného spolu s uvedením jeho křestního jména. Pokud fotografii nemáte potom zašlete jeho jméno a příjmení, včetně data a roku narození. Zprávu můžete případně doplnit o informaci, na co se chcete v léčbě dotyčného zaměřit.

Telefonický zásah trvá:

 • Diagnostika jednoho zdrav. problému bez energetického zásahu – doba zásahu je 15 minut.

Čekací doba pro stávající klienty se pohybuje okolo 14 dní.

Čekací doba pro klienty, kteří nejsou v naší evidenci je nutno počítat s čekací dobou cca 2 měsíce.

 • Diagnostika více zdrav. problémů s energetickým zásahem – diagnostika trvá 30 minut.

Čekací doba je 2- 3 měsíce.

 • Kontrolní diagnostika zdravotního a astrálního obrazu trvá 15 minut.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 2 měsíců.

 • Diagnostika astrálního obrazu včetně případného zásahu – zásah trvá 15 minut.

Čekací doba pro stávající klienty se pohybuje okolo 1 měsíce.

Čekací doba pro klienty, kteří nejsou v naší evidenci je nutno počítat s čekací dobou cca 2 měsíce.

 • Akutní diagnostika astrálního obrazu včetně případného zásahu – trvá 15 minut (úkon probíhá většinou bez telefonického spojení).

Čekací doba pohybuje okolo 2 – 5 dnů. Tato nabídka se týká se pouze klientů, které máme již v péči. 

 • Diagnostika astrálního a zdravotního obrazu (1 probl.) včetně případného zásahu – doba trvání diagnostiky a zásahu je 30 minut.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Výše odměny není pevně stanovena, proto částka kterou přispějete, je ponechána na Vašem uvážení. Příspěvek je využit na zajištění chodu praxe paní Martiny a na náklady spojené se službami, které Vám poskytuje

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

 1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
 2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
 3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
 4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
 5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
 6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL