Odstranění traumat z různých situací

Z jistých situací vznikají dlouhodobé emoční bloky či traumata, které se bohužel nedají zpracovat klasickým způsobem, ale k jejich řešení je třeba provedení hlubšího zásahu. Ideální je zde kombinace péče, psychologa/psychiatra (podle závažnosti stavu jedince), lékaře, terapeuta a léčitele.

Vždy se jedná o péči dlouhodobější, neboť je to velmi citlivá oblast, kde se pohybujeme na hraně. Délka léčby závisí na míře a hloubce prožitého traumatu a také na délce doby, které od jeho vzniku po počátek jeho řešení, uplynula.

Každý jedinec je jiný a může u něj vzniknout trauma na základě jiné události – z toho důvodu je třeba vždy respektovat stav jedince a jeho pocity nezlehčovat, ale přijmout je jako fakt, se kterým se potom dále pracuje.

Vznik traumatu může nastat:

  • z méně dramatických situací, jakými například jsou:

– velký úlek z nečekané situace

– nemoc blízké osoby

– hororový film

– informace, kterou jsme se dozvěděli (přírodní katastrofy aj.)

– operace či pobyt v nemocnici

– způsob výchovy, kterou jsme prošli

– pokousání zvířetem

– lehký úraz

– braní krve či jiný lékařský zákrok

aj.

  • nebo naopak ze situací dramatických, jako jsou:

– úmrtí blízké osoby nebo těžká či dlouhodobá nemoc blízké osoby

– znásilnění

– autohavárie

– těžký úraz

– týrání

– válka

– požár domu

– šikana

– těžký porod

apod.

Neřešené následky z prožitého traumatu poté způsobují problémy jak v psychické, tak ve fyzické oblasti.

Projevy, kterých si můžeme všímat jsou:

– změny v chování (např. z otevřené osobnosti se stala osobnost uzavřená do sebe)

– nespavost

– lekavost, plachost

– úzkosti, strachy

– tiky, záškuby

– podrážděnost, plačtivost, vztahovačnost

– ztráta zájmu o věci, které dotyčný dělal rád

– problémy s navazováním vztahů

– neustálé zdravotní neduhy, které se objevují bez zjevné příčiny

– neadekvátní reakce na běžné situace

– celková zchátralost

– ztráta vlasů

– výrazný úbytek váhy bez důvodu (dotyčný necvičí, nedrží dietu)

– noční děsy

– noční pomočování

– sebepoškozování

– pomýšlení na sebevraždu či pokus o ni

– problémy v intimním životě

Vyskytovat se může jen jeden z výše uvedených projevů nebo může jít o jejich kombinaci – to je zcela individuální.

Při energetickém zákroku je důležité se zaměřit nejen na odstranění traumatu z duše dotyčného, ale překontrolovat také možnou deformaci aury (nacházející se v astrálním poli), která mohla vzniknout na základě traumatizujícího prožitku.

Více o tomto tématu se můžete dočíst zde:

Často je třeba také zásah několikrát zopakovat než-li dojde k úplnému vyčištění či odstranění problému.

Nezáleží na tom, zda traumatem trpí dítě nebo dospělý – léčebný postup je účinný v obou případech.

Energetický zásah odstranění traumatu je možno vykonat napříč časem – tedy je možné odstranit i trauma z prenatálního období nebo minulého života.

Působení je možno provést formou:

OSOBNÍ SEZENÍ

Standardní úkon se skládá z diagnostické kresby, následného rozboru zjištěného stavu a energetického zásahu, který (tam, kde je to možné) vyčistí zjištěné bloky a rozházené energie.

Je třeba upozornit, že se zásah nemusí podařit napoprvé a je možné, že bude muset být z nějakého důvodu opakován. Tato skutečnost je přirozenou součástí harmonizace energií, neboť ne vždy je možné vyladit vše na poprvé a některé stavy si žádají delší reakční čas. Vše se stane tak, jak to bude pro vás v daný čas nejlepší.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 3 měsíců.

ZÁSAH NA DÁLKU

Energetické působení je možné provádět i na dálku. Z hlediska přenosu i efektu přijmu energií je výsledek naprosto stejný jako u osobního sezení.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost. Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých). Všemi těmito překážkami dokáže energie hladce procházet přímo k svému cíli a poté na něj působit tak, jak je to pro daného člověka nejlepší.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 2 měsíců. 

  • Akutní zásah (je vhodný v situaci, kdy nutně potřebujete zpracovat stav, která vás ničí).

Zásah probíhá bez telefonického spojení. Čekací doba se pohybuje okolo 1 měsíce. Tato nabídka se týká se pouze klientů, které máme již v péči. 

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Výše odměny, kterou Martině po provedeném úkonu pošlete, je ponechána na Vašem uvážení. 

Příspěvek je využit na:

1.zajištění chodu praxe paní Martiny (odměna pro paní Míšu, která Vás objednává a komunikuje s Vámi; objednávkový systém, ve kterém pracujeme) 

2.náklady spojené se službami, které Vám poskytuje (svíce, vonné esence, topení, elektřina, – sešity pro tvorbu diagnostik, toner a papíry do tiskárny pro tisk podkladů při úkonech prováděných na dálku, odborná literatura apod.).Každého Vašeho příspěvku si Martina velmi váží a děkuje za něj.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
  6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny platí: jelikož se jedná o pravidelná sezení, proběhne vaše léčení v tomto případě, bez telefonického spojení.

Jestliže dojde ke zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny platí, že termín léčení se bohužel v tomto případě ruší bez možnosti jeho náhrady a pokračuje se poté nejbližším dalším termínem. U jednorázových energií se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

V případě, že dojde ke zrušení termínu Martinou z jiného důvodu (např. rodinného) se vám budeme maximálně snažit vyjít vstříc a nabídnout vám co nejbližší jiný termín.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL