Odstranění traumat z různých situací

Z jistých situací vznikají dlouhodobé emoční bloky či traumata, které se bohužel nedají zpracovat klasickým způsobem, ale k jejich řešení je třeba provedení hlubšího zásahu. Ideální je zde kombinace péče, psychologa/psychiatra (podle závažnosti stavu jedince), lékaře, terapeuta a léčitele.

Vždy se jedná o péči dlouhodobější, neboť je to velmi citlivá oblast, kde se pohybujeme na hraně. Délka léčby závisí na míře a hloubce prožitého traumatu a také na délce doby, které od jeho vzniku po počátek jeho řešení, uplynula.

Každý jedinec je jiný a může u něj vzniknout trauma na základě jiné události – z toho důvodu je třeba vždy respektovat stav jedince a jeho pocity nezlehčovat, ale přijmout je jako fakt, se kterým se potom dále pracuje.

Vznik traumatu může nastat:

  • z méně dramatických situací, jakými například jsou:

– velký úlek z nečekané situace

– nemoc blízké osoby

– hororový film

– informace, kterou jsme se dozvěděli (přírodní katastrofy aj.)

– operace či pobyt v nemocnici

– způsob výchovy, kterou jsme prošli

– pokousání zvířetem

– lehký úraz

– braní krve či jiný lékařský zákrok

aj.

  • nebo naopak ze situací dramatických, jako jsou:

– úmrtí blízké osoby nebo těžká či dlouhodobá nemoc blízké osoby

– znásilnění

– autohavárie

– těžký úraz

– týrání

– válka

– požár domu

– šikana

– těžký porod

apod.

Neřešené následky z prožitého traumatu poté způsobují problémy jak v psychické, tak ve fyzické oblasti.

Projevy, kterých si můžeme všímat jsou:

– změny v chování (např. z otevřené osobnosti se stala osobnost uzavřená do sebe)

– nespavost

– lekavost, plachost

– úzkosti, strachy

– tiky, záškuby

– podrážděnost, plačtivost, vztahovačnost

– ztráta zájmu o věci, které dotyčný dělal rád

– problémy s navazováním vztahů

– neustálé zdravotní neduhy, které se objevují bez zjevné příčiny

– neadekvátní reakce na běžné situace

– celková zchátralost

– ztráta vlasů

– výrazný úbytek váhy bez důvodu (dotyčný necvičí, nedrží dietu)

– noční děsy

– noční pomočování

– sebepoškozování

– pomýšlení na sebevraždu či pokus o ni

– problémy v intimním životě

Vyskytovat se může jen jeden z výše uvedených projevů nebo může jít o jejich kombinaci – to je zcela individuální.

Při energetickém zákroku je důležité se zaměřit nejen na odstranění traumatu z duše dotyčného, ale překontrolovat také možnou deformaci aury (nacházející se v astrálním poli), která mohla vzniknout na základě traumatizujícího prožitku.

Více o tomto tématu se můžete dočíst zde:

Často je třeba také zásah několikrát zopakovat než-li dojde k úplnému vyčištění či odstranění problému.

Nezáleží na tom, zda traumatem trpí dítě nebo dospělý – léčebný postup je účinný v obou případech.

Energetický zásah odstranění traumatu je možno vykonat napříč časem – tedy je možné odstranit i trauma z prenatálního období nebo minulého života.

Působení je možno provést formou:

OSOBNÍ SEZENÍ

Standardní úkon se skládá z diagnostické kresby, následného rozboru zjištěného stavu a energetického zásahu, který (tam, kde je to možné) vyčistí zjištěné bloky a rozházené energie.

Je třeba upozornit, že se zásah nemusí podařit napoprvé a je možné, že bude muset být z nějakého důvodu opakován. Tato skutečnost je přirozenou součástí harmonizace energií, neboť ne vždy je možné vyladit vše na poprvé a některé stavy si žádají delší reakční čas. Vše se stane tak, jak to bude pro vás v daný čas nejlepší.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 3 měsíců.

ZÁSAH NA DÁLKU

Energetické působení je možné provádět i na dálku. Z hlediska přenosu i efektu přijmu energií je výsledek naprosto stejný jako u osobního sezení.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost. Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých). Všemi těmito překážkami dokáže energie hladce procházet přímo k svému cíli a poté na něj působit tak, jak je to pro daného člověka nejlepší.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 2 měsíců. 

  • Akutní zásah (je vhodný v situaci, kdy nutně potřebujete zpracovat stav, která vás ničí).

Zásah probíhá bez telefonického spojení. Čekací doba se pohybuje okolo 1 měsíce. Tato nabídka se týká se pouze klientů, které máme již v péči. 

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

PLATBA ZA POSKYTNUTOU SLUŽBU

Odměna se po provedeném úkonu zasílá na níže uvedený účet. Výši částky, kterou pošlete, určujete sami. Děkujeme.

Příspěvek je využit na:

1. zajištění chodu praxe paní Martiny (odvod daně, odměna pro paní Míšu, která Vás objednává a komunikuje s Vámi; objednávkový systém, ve kterém pracujeme) 

2. náklady spojené se službami, které Vám poskytuje (svíce, vonné esence, topení, elektřina, – sešity pro tvorbu diagnostik, toner a papíry do tiskárny pro tisk podkladů při úkonech prováděných na dálku, odborná literatura apod.).

Každého Vašeho příspěvku si Martina velmi váží a děkuje za něj.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
  6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny platí: jelikož se jedná o pravidelná sezení, proběhne vaše léčení v tomto případě, bez telefonického spojení.

Jestliže dojde ke zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny platí, že termín léčení se bohužel v tomto případě ruší bez možnosti jeho náhrady a pokračuje se poté nejbližším dalším termínem. U jednorázových energií se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

V případě, že dojde ke zrušení termínu Martinou z jiného důvodu (např. rodinného) se vám budeme maximálně snažit vyjít vstříc a nabídnout vám co nejbližší jiný termín.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL