Cesta k sobě

https://cestakduze.webnode.cz/pro-inspiraci/byt-ve-svem-stredu/

Vzhledem k okolnostem, které se poslední dobou mezi lidmi dějí a atmosféře zmatku, nejistot a strachu budou dnešní myšlenky zaměřeny trochu vážněji a hlouběji …

Mnohdy zapomínáme nato, že všichni jsme zde na zemi na své duchovní pouti, která má být zakončena nalezením míru a klidu v naší duši.

Náš život nemá být jen o honbě za splněním každodenních úkolů a  hromaděním hmotných jistot. Nemá se točit kolem vzájemného poměřování se a zvyšování našich výkonů a nároků na vše kolem nás.

Je v pořádku, že každého cesta je jiná, odvíjí se jiným tempem a v jiných okolnostech. Pro každého je připraven určitý plán, který si on pak svými rozhodnutími a kroky přizpůsobuje a mění.

Není proto dobré nutit naše poznání druhému a myslet si, že naše cesta a poznání je jediné a správné, neboť není tomu tak.

Každý na své cestě potkává v ten správný čas jiné (pro něj vhodné) průvodce, kteří ho mají posunout směrem k osvobození duše. Pomoci mu udržet nebo otevřít jasné vnímání tohoto světa a jeho místa zde.

Je také v pořádku mít různé průvodce, nebo je i v průběhu své cesty střídat (na každý úsek potřebujeme jiného znalceJ), neboť neexistuje jen jedna pravda, ale stovky kousků pravd, ze kterých se ona konečná pravda – poznání skládá.

Vždy je však potřeba se hluboce zamyslet nad tím, co slyšíme a uvažovat logicky (zdravým selským rozumem), jasně a nenechávat se strhnout emocemi či na první pohled úchvatnými prohlášeními. 

Mezi různými „mistry“ je bohužel spousta „bludařů“ – lidí, kteří se buď domnívají, že napojení na čistý zdroj mají a není tomu tak (což se záhy brzy projeví) nebo těch, kteří vědomě využívají touhy druhých po sebe růstu a zavádějí je informacemi, které nejsou pravdivé, ale jsou líbivé nebo se jim z nějakého důvodu (finanční zisk) hodí.

Není proto podstatné kdo vám co říká, nebo kdo co kde hlásá, ale je důležité zda to, co slyšíte skutečně rezonuje ve vašem srdci (ne jen z pohledu krátkodobého nadšení se pro daný názor, ale i z dlouhodobého hlediska, tedy vašich hlavních hodnot a toho, co vyznáváte).

Tu pravou pravdu máte v sobě jen vy sami, nikde jinde ji nenajdete.  

Abyste našli to, co hledáte, musíte otevřít a pročistit především sami sebe, pracovat na sobě, rozvíjet se.

A to ne čtením různých článků, sledováním videí a např. přebíráním názorů samozvaných duchovních rádců, ale především vlastním praktikováním stovky let používaných metod a technik sloužících ke zklidnění duše, vyladění čaker, vedením rozhovorů s kvalitními průvodci a mistry, které jsou zaměřeny na vaše otázky a odpovědi o životě a vašeho místa v něm a ne na pření se o názor, o tom, jak vesmír funguje či nefunguje, zda k nám přilétají cizí civilizace či nikoli apod.

Současná doba je plná napětí a nejistot, které lidé prožívají a proto je velmi těžké si udržet svůj střed.

Pokud se budeme orientovat na nejvyšší pravdy, které neseme ve svém srdci budeme za všech okolností napojeni na zdroj (boha), jehož vedení je láskyplné a neomylné, na rozdíl od našeho rácia a ega.

Věřím, že přes všechen ten informační tlak dokážeme zůstat ve svém středu a srdci.

Martina