Práce s energií

http://kranio-sakralni-terapie.cz/sluzby/prace-s-energii/

Práce s energií je věcí velmi ošemetnou a potenciálně nebezpečnou.

Co je to vesmírná energie a jak působí?

Vesmírná energie je čistou energií, která pochází ze zdroje, který není zatěžkán negativními vzorci myšlenek ani ničím jiným. Jedná se o prazákladní energii našeho světa a jeho stvoření. Jedná se božskou, všeobjímající energii.

Je ale důležité si uvědomit, že vše na světě má dva póly – dvě strany jedné mince a že součástí kladné energie je i její záporná část.

Takže jakákoli cílená práce s energií vždy představuje pohybování se na hraně.

Je potřeba si uvědomit, že určitá místa a jejich nejbližší okolí mohou být již energeticky zanešená a proto je dobré si je obezřetně vybírat.

Zvláštní pozor byste si měli dát na místa:

  • Místa s podzemní vodou
  • Bývalá i současná pohřebiště
  • Místa v blízkosti zvláštních jevů (např. strom oběšenců)
  • Místa s dramatickou historií (bojiště, místa, kde se odehrálo nějaké utrpení, místa častých nehod apod.)
  • Místa, z nichž nemáte intuitivně dobrý pocit
  • Místa známá jako prostory, kde se provádí či prováděli rituály (např. všem známý stonehenge, pyramidy v Mexiku apod.)
  • místa s menhiry, jejichž historické využití neznáme (objevují se i v česku)
  • Místa označována jako místa, na nichž se vyskytují nevysvětlitelné jevy a úkazy
  • Staré domy a jiné staré budovy
  • Místa, o kterých víte, že jsou zatížena geopatogenními zónami

V případě práce se zemskými zdroji, je důležité zmínit ještě jedno upozornění:

Pokud se rádi nabíjíte např. ze stromů, pozor na to, abyste jim neublížili (vždy je nutno strom požádat o dovolení a energii si brát postupně – nezapomeňte je to rituál, není dobré strom „zalehnout“ nebo „majetnicky“ obejmout, ale pomalými pohyby rukou si energii postupně jakoby přelévat na sebe).

Tento postup mi byl ukázán při pobytu v Číně jako nejšetrnější a vhodný.

Dále je také potřeba si daný strom před prací s jeho energií  „načíst“, zda se jedná o nezatížené místo, např. „Strom oběšenců“ apod.

Vždy, než začnete jakoukoli externí energii čerpat, je potřeba požádat s pokorou a srdcem daný zdroj o dovolení si ji vzít a pracovat s ní.

Také doporučuji před zahájením očištění se od negativní energie požádat, aby vše zátěžové z Vás (negativní emoce, nemoc apod.), co budete odevzdávat, zemí či éterem jen prošlo a bylo zpracováno tak, že zanechané neublíží nikomu, kdo na místo přijde po Vás.

Pokud je všechno v pořádku a nic nebrání Vaší práci s energií onoho místa či věci měli byste cítit radostný a uvolňující pocit a přijetí energie by mělo probíhat snadno a lehce. 

Při nabíjení se ze zdroje je nejúčinnější je nechat se touto energií zcela prostoupit (poznáte to podle toho, že se cítíte najednou lehcí, chce se Vám usmívat). Podstatné je během tohoto procesu také správně dýchat (hluboký nádech z Vašeho těla usnadňuje a urychluje celý probíhající proces).

Pokud se očišťujete je důležité postup opakovat tak dlouho, dokud z Vás všechen vztek, bolest, vyčerpání i starosti postupně mizí. I zde je klíčovou částí procesu správné dýchání (hluboký nádech z Vašeho těla a mysli sbírá vše špatné a hluboký výdech vše odevzdává vesmíru nebo zemi – podle toho s jakým zdrojem pracujete).

Až budete cítit, že jsou Vaše síly obnoveny, poděkujte zdroji za jeho pomoc a energii, kterou Vám dal, a zapečeťte svůj stav, aby dlouho vydržel neporušen (pečeť se dělá tak, že před svým tělem provedete rukou ležatou osmičku představující nekonečno).

Stejně tak, pokud je někdo z Vašich blízkých vyčerpán, nemocen a potřebuje Vaši pomoc (není schopen doplnit si energii sám), dávejte pozor na to, abyste ho „nedobíjeli“ svoji, ale abyste mu poskytli energii ze zdroje.

V tomto případě je dobré, požádat své duchovní průvodce, anděly či jiné bytosti světla, aby Vám přitom pomohly a dohlídly na to, že vše proběhne tak, jak má a nikomu nebude ublíženo.

Ideální je se sebe nebo za dotyčného pomodlit a pozitivními myšlenkami mu pomáhat k nalezení správného zdroje a cesty.