Strach – duše a jiné bytosti z astrálních světů

O strachu jsem se zmiňovala již u kapitoly odvody duší, ale je to téma tak významné, že mu chci věnovat celou tuto stránku.

Pod jste se již setkali s astrálními bytostmi z paralelně existujících světů či s dušemi zemřelých lidí, určitě znáte ten podivný svíravý pocit, zimnice, husí kůže, vstávají nám vlasy na hlavě, hůř se nám dýchá, jsme jako zpomalený film – máme strach, cítíme a víme, že nejsme sami….

Zásadní je rozlišit o jakou duši nebo entitu se jedná.

Někdy se mohou ve vaší přítomnosti vyskytovat mimo duše zemřelých také síly zla a temnoty a v tomto případě je rozhodně nejlepší, pokud možno, odejít z onoho místa a kontaktovat odbornou pomoc.

Strach je zde na místě, neboť setkání s těmito silami vás mnohdy může stát bez přehánění i život (je známo mnoho případů úmrtí následkem náhlého šoku či se dotyčný navždy pomátne).

Pokud by se vám stalo, že se síly objevily v místě, kde žijete a tudíž nemáte možnost jen tak místo opustit, rozhodně doporučuji dům ihned vysvětit nebo nechat vysvětit a mít do doby než-li odborná pomoc přijde, neustále zapálenou posvěcenou svíci.

Účinné jsou také modlitby, pronesené jednoduše svými slovy. Zde platí, že kdykoli požádáte o pomoc, bude vám pomoženo.

Pokud se jedná o setkání s duší zesnulého, tak v těchto chvílích je opravdu nejdůležitější:

– uvědomit si, že pocit strachu, který máme, násobí negativní jevy kolem nás, je tedy nutné jej okamžitě eliminovat.

– volat anděly strážné, archanděly a duchovní původce s prosbou, aby kolem nás utvořili ochranný zlatobílý kruh (pokud toho ještě nejsme sami schopni, viz kapitola odvody duší zemřelých). Je faktem, že já žádám o utvoření tohoto kruhu pokaždé, když se opravdu nezvladatelně bojím i přesto, že jsem schopná si kruh utvořit sama. Věřím duchovním pomocníkům a uklidňuje mne blízké spojení s mými ochránci – od toho tu jsou, aby při nás v takových situacích stáli.

– nezapomenout, že duše, které jsou v naší přítomnosti, jsou také lidé a potřebují osobní přístup (nemluvím o vrazích, nebo násilně zemřelých – to je úsek, kterému se chci věnovat zvlášť).

– neopomenout fakt, že čím víc se budeme snažit utéct nebo tyto jevy odehnat, tím více se budou projevy a ataky na nás stupňovat (funguje to asi tak, jako  když s vámi někdo odmítá komunikovat a vy nevíte proč. Snažíte se tomu ze všech sil přijít na kloub a ten druhý vám nechce vůbec nic říct, utíká nebo se před vámi schovává. O to víc ho a všechny okolo stíháte, protože chcete pochopit, co se stalo, a stejně tak to funguje i u duší).

– pokud víme, že duše jen „cítíme“, tj. neslyšíme hlasy, nevidíme konkrétní postavy lidí apod. a neumíme/nechceme zemřelým pomoci ve smyslu komunikace, odvodu atd., chceme pouze „aby to přestalo“, vysvětlíme toto v duchu přítomným a požádáme archanděly nebo duchovní průvodce, aby situaci vzali do svých rukou.

– pokud se rozhodneme, že chceme s mrtvými pracovat, musíme být pevní jako kámen a umět ovládat svůj strach za všech okolností, proto DOBŘE ZVAŽTE, ZDA JSTE TI PRAVÍ, KTERÝM TATO ČINNOST PŘÍSLUŠÍ.

Ze srdce Vám přeji, abyste dokázali čelit svému strachu a zvítězili nad ním

Martina