Diagnostická kresba rodinných vazeb a jiných vztahů

Diagnostická kresba tohoto typu slouží k zobrazení vašich aktuálních vazeb v rodinných, partnerských, přátelských, sousedských, pracovních a jiných vztazích. Zaměřena je především na to, jaké pocity, záměry, bloky a vazby ve vašich vztazích dominují a jakým způsobem mají tendenci se tyto vztahy vyvíjet.

Dále může kresba odhalit skrytá ublížení, emoce a problémy, díky jejichž pochopení můžete své vztahy opět vrátit do harmonie a rovnováhy nebo tam, kde to není možné, je alespoň vylepšit a dostat do přijatelné podoby.

Je také možné se na vztah podívat zpět v čase, do minulosti (např. jak jsme my nebo naši blízcí proběhlý konflikt vnímali, či na míru energetického odpojení od vztahů minulých) nebo naopak na vývoj vybraného vztahu do budoucna.

Na základě zjištění z diagnostické kresby se dle potřeby poté provede úkon čištění rodinných nebo jiných vztahů či odpojení negativních vztahových vazeb v rodinných nebo jiných vztazích.

PRŮBĚH OSOBNÍHO SEZENÍ

Standardní úkon se skládá z diagnostické kresby, následného rozboru zjištěného stavu a energetického zásahu, který (tam, kde je to možné) vyčistí zjištěné bloky a otevře cesty vzájemného pochopení, respektu a lásky.

Je třeba upozornit, že se zásah nemusí podařit napoprvé a je možné, že bude muset být z nějakého důvodu opakován. Tato skutečnost je přirozenou součástí čištění mezilidských vazeb a je v souladu s faktem, že procesy zpracování vztahových bloků se nedají uspěchat ani nijak na sílu otevřít či řešit. Vše se stane tak, jak to bude pro vás i pro ty, se kterými budete vazby napravovat, v daný čas nejlepší.

Sezení trvá 30 minut.

ZÁSAH NA DÁLKU

Diagnostiku je možné provádět i na dálku. Z hlediska efektu je výsledek naprosto stejný jako u osobního sezení.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost). Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých nebo provádět diagnostiku současného, minulého či budoucího stavu.

Postup zásahu je stejný jako u osobního setkání.

V tomto případě je potřeba zavčas před daným termínem zaslat na email: astragal@email.cz  fotografie dotyčných, uvést jejich křestní jména a případně doplnit informaci, na co se chcete v diagnostice zaměřit.

Telefonický zásah trvá 30 minut.

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Schopnost léčení a práce s energiemi byla Martině dána ze shora, a proto jí není dovoleno za svoji službu stanovit přesnou odměnu. Za svoji práci může Martina přijímat odměnu, jejíž výše je stanovena tím, komu byla služba poskytnuta. 

Odměna, která nemá stanovenou přesnou výši, je ze zákona považována za dar. Problematiku darů řeší zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, který považuje veškeré obdržené dary za příjmy a ukládá povinnost je danit.

U telefonických konzultací a zásahů se odměna zasílá na účet, který obdržíte, po potvrzení vašeho termínu, v informačním emailu. V případě osobního setkání odměnu pro Martinu zanecháte po ukončení sezení na místě k tomu určeném.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154 .

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL