Negativní energie a možnosti ochrany před ní

Negativních energií existuje více druhů:

  1. Negativní energie vysílané zlým člověkem
  2. Negativní energie vysílané mágem
  3. Pole negativních energií vznikající důsledkem dlouhodobé nemoci
  4. Negativní energie držící se na určitém místě v důsledku násilných činů, hádek, prokletí aj.
  5. Negativní energie způsobené přítomností podzemních vod
  6. Negativní energie vznikající křížením proudících energií či špatně konstruovanou stavbou domu
  7. Negativní energie v důsledku přítomnosti různých entit, duší
  8. Negativní energie vznikající z aktivních elektrických přístrojů (počítače, mobily, televize, tablety apod.)

Pro práci s těmito energiemi existují specifické postupy a techniky, které umožňují dát narušený stav do rovnováhy či se ochránit před jejím působením. A pochopitelně ne každá technika bude vyhovovat každému. Proto je dobré se buď spojit s někým, kdo se daným tématem dlouhodobě zabývá a zkonzultovat s ním možné způsoby ochrany nebo si samostudiem vyhledat takové způsoby práce, které by vám vyhovovaly.

Pokud Vás bude toto téma zajímat více, určitě stojí za to prostudovat si publikace věnované geopatogenním zónám, elektrosmogu, techniku feng shui, techniku energetické očisty prostoru či odvodu duší.

Já samapůsobím dá ce říci jako průvodce, který je volán nejen k případům odvodu zbloudilých nebo uvězněných duší, ale i k případům složitějším (útoky mágů, působení kleteb, prokletí, uřknutí nebo čištění prostorů od negativních energií). Často pracuji se silami nečistými, zákeřnými a zlými.

Osobně jsem po dlouholetých zkušenostech dospěla k tomu, že jediným opravdovým a účinným prostředkem (jakkoliv to může znít jako klišé) je láska ve smyslu dobra v nás.

Touha ztraceným duším – žijícím i zesnulým skutečně pomoci, pochopení, soucit a upřímnost. Ideálně spolu s použitím svěcené vody, jako základu pro Vaši ochranu a ukotvení v bezpečí vesmírné čisté energie.

K tomu, abyste takto mohli pracovat, je zapotřebí mnoha let zkušenosti, silné víry a psychické i fyzické odolnosti. Proto zde neuvádím postup, jak s těmito energiemi pracovat. Komu je tento dar dán, dostanou se k němu včas i potřebné informace.

Během odvodů, čištění a při odstraňování negativních energií jsem vedena ze shora, přesně vím, co mám v tom kterém konkrétním případě dělat, jaké prostředky využít, je mi to vždy sděleno. A přesně proto Vám doporučuji, nebojovat s těmito silami sami, bez znalostí a zkušeností, ale vždy se obrátit na kompetentní osobu, která Vám nejen pomůže problém vyřešit, ale současně Vás také naučí základní techniky ochrany pro Vaše běžné působení a život.

Jako zásadní považuji za nutné zmínit, že sebevíc se budete bát, NIKDY nesmíte zapomenout, že strach uvádí do chodu negativní energie a znásobuje jejich sílu. Proto nedávejte energii strachu, ale modlitbě.

Když se bojím (a věřte, že kolikrát jsou i takové situace, kdy se po letech této práce můžete ještě cítit něčím vyděšeni), volám na pomoc anděly, duchovní průvodce či jiné vesmírné síly, které jsou mi blízké a ve které věřím, s žádostí o ochranu, vedení, pomoc i sílu – nikdy mě, ani nikoho z vás neopustí ani neodmítnou.
Martina