Zamyšlení na každý měsíc

ŘÍJEN

Pojďme se potopit do hlubin sama sebe, tak jako se potápí lovci perel v oceánu a vynesme na světlo ty nekrásnější perly ukryté naší duši.

Těmi perlami jsou naše:

 • laskavost
 • ohleduplnost
 • soucit
 • pochopení
 • obětavost
 • upřímnost
 • trpělivost
 • nesobeckost
 • přejícnost
 • solidarita.

Nechme je zazářit v celé jejich plnosti a hloubce. Dovolme jim prostoupit naši duši a svět kolem nás.

Pokud to udělá každý z nás- změníme svět.

A pokud by tak učinili jen někteří, i tak si můžeme být jisti, že to mělo smysl. Spojením vyslaného můžeme pohnout zemí i nebem – neboť naše energie prostoupí existující prostor a bude se šířit dál.

Dnešní svět potřebuje lásku a vzájemnost víc, než kdykoli předtím. Musíme si navzájem pomáhat a podporovat se. Nejít proti sobě, ale jít vedle sebe.

Říjen je dobrým měsícem na to, se o to pokusit a začít s tímto přístupem.

Hodně zdraví všem. Martina


ZÁŘÍ

Základním tématem měsíce září je vaše víra. Věřit něčemu, v něco, sám sobě, někomu…

Možná bude u někoho prověřena, někdo jiný ji zase nově najde, další bude rekapitulovat svůj život a místo víry v něm…

Co je podstatné je to, že každý z nás si bude muset odpovědět na několik zásadních otázek a ujasnit si, jak to má, o co se ve svém životě opírá a co to pro něj znamená?

Víra je dar prozření a schopnosti překročit své ego. Chápat, že svět je více než-li já sám. Že naše bytí je součástí velkého sytému, který je vzájemně propojen a provázán. Můj krok ovlivní Tebe a Tvůj zase mne.

Víra je schopnost dívat se na věci očima lásky a soucitu. Schopnost hodnotit a respektovat děj věcí v hlubších souvislostech, které sice zatím nechápeme, ale plně se opíráme o jejich zákonitou spravedlnost.

Víra je požehnání a záchranná loď pro naši duši, která je bez ní jinak zmítána v nekonečnu bouřlivého oceánu.


SRPEN

Zůstane jen to, co bylo postaveno na pevných základech.

Vše ostatní bude nekompromisně zbořeno a zapomenuto v čase.

Nemůžeme s tím nic udělat.

Je potřeba se s tímto faktem smířit a pochopit, že vše staré a nefunkční je dobré pohřbít a nechat minulosti a s radostí přivítat to nové, neznámé, veselé či těžké, které právě přichází.

Král je mrtev, ať žije král.


ČERVENEC

Jdi ke své pravdě. Do podstaty Tvého života. Splyň sám se sebou, v sobě.

Jen Ty znáš pravdu o sobě a Tvé cestě. Jen Ty a Bůh můžete řídit Tvůj osud.

Osvoboď se – neboj se podívat na skutečnou pravdu o věcech, lidech, situacích.

Poznej pravdu a ta Tě osvobodí.


ČERVEN

Jsme na počátku nových energií.

Fungovat v nich není jednoduché, neboť se nám stále vrací staré vzorce myšlení a jednání a my se jich nejme schopni zcela zbavit.

Zloba vystupuje na povrch a my kolem sebe kopeme, protože jsme vyčerpaní a máme pocit, že se nám nedostává potřebné pomoci. Situace je o to horší, že vyčerpané i je i celé naše okolí a tak se děje to, že do sebe vzájemně narážíme svými na maximum napruženými energetickými poli.

Místo abychom si pomáhali zlepšit své vibrace (svoji energii), tak si je vzájemně nechtěně snižujeme.

Abychom dokázali zůstat v dobrém rozpoložení, i přesto, že víme, že se právě nacházíme v tlakovém hrnci, chce to notnou dávku odhodlání a vůle.

Nevadí, když ve svých vibracích budeme kolísat, to je přirozené a v pořádku. Ale nesmíme se propadat, to je nebezpečné a nežádoucí.

Musíme si najít záchytné body, o kterých víme, že nám fungují při překonávání a zvládání vzteku, negace, bezmoci, pocitech samoty či nesmyslnosti bytí. Někomu budou dobře fungovat bachovy esence, jinému kameny, někomu pomůže navýšit vibrace sledování uměleckých děl. Jiný najde zdroj své rovnováhy v prožívání krásy oblohy, stromu nebo během procházky, plavání či běhu.

Navýšení vibrací znamená dostat se do takového stavu rozpoložení, ve kterém k nám temnota nemá přístup.

Opakem tmy je světlo – opakem hněvu je radost.

Je důležité udržovat si a být v rozpoložení vnitřní spokojenosti a radosti.

Toto je náš cíl.

Nevadí, když budeme kolísat, jen nesmíme padnout.


KVĚTEN

Věřím v nové začátky.

Vím, že po každé temné noci přijde jasné ráno – toto je zákon života. Proto věřím, že i v mém životě po tmě přijde světlo.

Přijímám fázi pádu jako nutnou křivku pro fázi vzestupu.

Jsem vděčný za změny v mém životě, neboť znamenají posun vpřed. Co se nehýbá, umírá a zahnívá. Jsem tedy připraven přijmout výzvy jít vpřed a něco změnit. Vše, co se děje kolem mne se děje i ve mně. Zažívá-li svět nějaké těžkosti, je to pro mne signálem srovnat si věci také ve svém vnitřním světě.

Odkládám svůj hněv, lítost i bezmoc a beru život do svých rukou. Věřím, že krok po kroku si jej postupně vybuduji tak, abych v něm byl šťastný a spokojený.


DUBEN

Je správný čas na to, rozhodnout se, co se svým životem dál.

Položit si pár otázek:

 • Vyhovuje mi, jakým směrem se ubírá můj život nyní?
 • Jsem spokojený sám se sebou a se svým jednáním?
 • Nepoškodil jsem někoho při cestě za svým cílem?
 • Jsou mé hodnoty správné?
 • Pomohl jsem někomu za posledních 30 dní?
 • Jsem tam, kde chci být?
 • Co bych rád ve svém životě změnil a co pro to mohu udělat?

Vaše duše Vám další správné otázky již jistě napoví sama.

Pokud se změna děje, znamená to, že jsem na ni připraven (i když si to většinou nemyslíme).


BŘEZEN

Přišel čas myslet na své tělo.

Dát mu dostatek péče, poděkovat mu za to, že pro nás tak dobře pracuje. Doplnit energii, dopřát si odpočinek.

To, jak zacházíme se svým tělem, předurčuje naše celkové rozpoložení. Vše se načítá pro budoucí období nemoci a pak se během ní projeví. Tělo nám vystaví svůj účet za to, jak jsme s ním zacházeli.

Pokud jsme mladí (tj. cca do 30 let), jedeme v mnoha směrech a procesech na dluh. Když už jsme starší, tělo nejenom přestane na dluh dávat, ale naopak vše začne vybírat zpět.

Proto mysleme na svá těla jako na skvost našeho bytí a pečujme o ně s láskou a pozorností – ona nám to několikanásobně vrátí.


ÚNOR

Očistěme vše staré.

Projděme naši knihovnu duše a vše, co již s námi není v souladu, předejme dál.

Opusťme staré vzorce, které nám již neslouží. Poděkujme jim za jejich službu a nechme je jít.

Vytvoříme tak prostor pro nové dění a posun v našich životech. Přijmeme tak možnost poznat nové situace, lidi, místa i děje.

Nebojme se nového, ale těšme se na nové situace, které jsou pro nás již nyní připravené. Některé lekce, které přijdou, se mohou zdát tvrdé, ale o to cennější bude to, co získáme po jejich složení.


LEDEN

Začíná období plné nových energií, které nás v mnohém zaskočí. Ať již nepříjemně či příjemně.

Je třeba vzít věci tak, jak jsou, tak jak do našich životů přichází.

Smíření neznamená rezignaci. Představuje situaci, kdy jdeme spolu s proudem bez výrazné snahy změnit jeho směřování, tempo, sílu…

Přijetí daného bez revolty a pocitu role oběti.

Zamyšlení se nad tokem života a významem toho pro mne samého a pro směřování mého života.