Psychologické poradenství

Jednorázové konzultace či pravidelná sezení jsou zaměřeny především na individuální potřeby klienta, jeho aktuální stav a představu, kterým směrem se chce nebo potřebuje posunout.

Toto přání pak spolu převedeme do reálného plánu, v němž si stanovíme, jakým způsobem budou naše společná sezení probíhat a jaké techniky při nich budeme používat. Vše je vytvářeno na míru jedince tak, aby se při práci sám na sobě cítil dobře a bezpečně.

Vycházím ze svého odborného vzdělání v oblasti psychologie, sociální práce a pedagogiky. Nemalou pomocí jsou mi i zkušenosti z přímé práce s klienty, které jsem nasbírala za 11 let své praxe.

Dle potřeby využívám znalosti z oblasti arteterapie, pracuji s technikami koučinku, supervize či krizové intervence. Vybrané metody aplikuji vždy s ohledem na individuální potřeby a stav daného člověka.

Mým cílem je nalezení příčiny problému, stabilizace současné situace a doporučení nejefektivnějšího a nejvhodnějšího postupu k nápravě daného stavu.

Konzultace probíhají formou:

OSOBNÍHO SEZENÍ
Délka setkání je 1-2 hodiny.
Za sezení je stanovena cena 400 Kč za hodinu.

TELEFONICKÉ KONZULTACE
Délka konzultace je maximálně 60 minut a její cena je 400 Kč. V případě krátké konzultace, tj. do 30 minut je cena 200 Kč. Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

Čekací doba pro objednání se standardně pohybuje okolo 3 měsíců (je možné získat termín i dříve,to však závisí např. na přesunutí termínu u již objednaného člověka apod.).