Aktuální poselství 2020

Všechno je jinak…
Energie, ve kterých jsme fungovaly dříve již zanikly navždy a nové jakoby se nejevily dost jasně nebo v nich zatím neumíme číst.

Většina z nás se utápí v temnotách svých světů a ptá se, kde jsou ty slibované lepší zítřky? Pracujeme na sobě tvrdě, ale stále se propadáme. Proč? Vyčerpanost, zrychlení všech požadavků na nás a život samotný nás žene až na pomyslnou hranu únosnosti. Nevysvětlitelné zdravotní komplikace a problémy, které se náhle objevují i mizí nás děsí a lékaři pro ně nemají vhodné postupy léčby. Lidé z ničeho nic ztrácí kontrolu nad svým chováním a jednají nelogicky, agresivně, nepředvídatelně.
Zprávy ze světa jasně potvrzují vážnost současné situace a silný nástup energií, které jsou nekompromisní ke všemu a ke všem.

Ano, to vše se děje a bude hůř. Mnozí z nás, kteří nebudou přesto všechno ochotni otevřít oči a porozumět tomu, co se skutečně děje budou trpět stále víc.
Ale vždy je šance změnit svůj život, své chování, své zvyky, své hranice, své hodnoty.
Mé heslo pro rok 2020 je: Nikdy, nikdy se nevzdávej.

Rok 2020 sice přinese převratné změny ve světě, mnoho konfliktů mezi národy a katastrofy na mnoha kontinentech – ale upřímně, to není nic nového.
Mnoho z těch, kteří ještě neprošli žádnou osobní krizí a doufali, že ji v nejbližší době ani neprožijí, budou zklamaní. Nyní nadešel čas, kdy všichni budeme skládat účty a budeme muset na sobě tvrdě pracovat.

V současném roce se ukáže, zda byly rozhodnutí našich předešlých let, měsíců a dní správné či nikoli. Následky našich rozhodnutí a činů se nyní projeví v realitě.

Energie prostoru, ve kterém žijeme nás bude nutit podívat se pravdě do očí a jednat v souladu sám se sebou. Již nebude možné přešlapování, maskování, obcházení problémů nebo třecích ploch ve vztazích mezi lidmi. Setkáme se s reakcemi, které jsme dosud neznaly, a to ať již od našich blízkých, tak od okolí.
Pochopíme, že důležité je především nalezení vyššího smyslu bytí, nejen bytí samo, jak nás mnohé směry doposud učily.

Podstatné pro tento rok a pro naši další budoucnost, je to, že životy nás jednotlivců by se měly začít postupně zlepšovat – tedy za předpokladu, že si uvědomíme, že chceme žít ve světle a že to světlo utváříme my sami.

Všechny věci by měly jít snadněji a to, co se dlouhodobě blokovalo, se uvolní. Bude možné si splnit dávná přání. Otevřou se nové, netušené možnosti. Finance by se měly u většiny z nás zlepšit. Bude snadnější je získat i rozšířit. Očekávám však mnohé zdravotní komplikace, krize osobnostní i vztahové. Zde půjde o to, zda se páry posouvají v osobnostním vývoji stejným směrem a mírou. U mnohých jedinců se dostaví náhlé zrekapitulování dosavadního života a zjištění jeho prázdnoty nebo pocit ztráty smyslu dosavadní cesty.

Boje v osobních rovinách by měly ustat a dosavadní velká potřeba tvorby hranic a vymezení osobního prostoru by se měla překlenout k pochopení, spolupráci, radosti z vzájemné přítomnosti a touze harmonizovat vše dosud rozvrácené a nemocné.

Tento rok by měl být ve znamení návratu k sobě samému, do nejčistší podoby duše.
Pokud však budeme i nadále setrvávat v energii kritiky, závisti, nespokojenosti, zlosti, neskromnosti, lenosti, pohodlnosti, předsudků a mamonu nebo se jimi necháme strhávat, temnota naší duše se bude postupně prohlubovat, až nás pohltí zcela a navždy. Návrat v nových energiích dalších let je v podstatě již nemožný. Proto je tak moc důležité, co se svým životem letos uděláte.

Často slýchávám: „Oni mají všechno, ubližují druhým a přesto se jim daří. Žijí na úkor druhých a nic se jim neděje. Jak je to možné? Je to snad spravedlivé? A proč se tedy snažit?“

Všechno má svůj čas a každému bude naměřeno podle jeho zásluh a v pravý okamžik. Tím si můžeme být zcela jistí. Jsou to zákony vesmíru – znečišťuj vodu, budeš ji pak pít znečištěnou. Vše, co vyšleme se nám vrátí – kde je však psáno, že to bude hned?
Dej a bude ti dáno – platí a bude platit vždy. Tento efekt však působí dvěma směry (pozitivně i destruktivně). Pro který se nyní rozhodnete? Věřím, že pro ten správný.

Je jedno, jestli někomu podržíte dveře, přispějete do sbírky či věnujete svůj čas někomu, kdo to v tu chvíli velmi potřebuje. Energie, se kterou to vše učiníte zapůsobí v prostoru kam jste ji vyslali a v nějaké pozměněné formě se k vám vrátí zpět, až to budete nejméně čekat.

Nejde o to, dělat věci s vidinou vlastního prospěchu – já ti teď pomůžu a ty na oplátku pomůžeš mně. Myslet si, že mám tímto splněno a již se nemusím více snažit druhým pomáhat, ani se o ně zajímat. Takto to nefunguje.
Je to o hlubokém uvědomění si, že tím, že někomu změním „život“ faktem, že do něj nějak zasáhnu či vstoupím (např. usměji se na někoho, i přesto, že jsem vyčerpaný a mám starosti, nebo někomu vynadám), nezměním jen život toho dotyčného, ale tato energie pozmění i mnoho jiných životů.
Ten, na koho jsem se usmál, se pak usměje na někoho dalšího apod. Může se i stát, že člověk, který byl rozhodnut ukončit svůj život, díky setkání s Vámi své rozhodnutí změní.

Toto se skutečně stalo. Zažila jsem to já sama.

Jeden muž již nemohl dál a tak se ten den rozhodl, že z tohoto světa odejde. Čirou náhodou (zásahem osudu) jsme spolu jeli výtahem. Cítila jsem, že něco není v pořádku a tak jsem ho záměrně oslovila. Vymyslela jsem si problém, se kterým od něj potřebuji pomoci – zeptala jsem se ho na cestu. Ačkoli se se mnou pán nechtěl původně vůbec bavit, situace se vyvinula v dlouhý rozhovor a změnu jeho cesty.

I maličkost rozhoduje.

Každá drobnost má svůj velký globální význam. A tak to je. A tak to funguje. To je to, čím je myšleno, že všichni jsme jedním a součástí všeho. Každá maličkost v průběhu dne rozhoduje, jaké budou naše další kroky a rozhodnutí. Každá naše učiněná volba dopadá v důsledku na všechny.

Čím dříve tento prostý fakt pochopíme, tím lépe se nám bude žít.
Proto mám do dalších let jediné přání – abychom si toto dokázali uvědomit a mít pokaždé na paměti, dříve než-li se nějak rozhodneme nebo zachováme.

Jsem v mysli a srdci s vámi všemi.
Martina