Čištění lůžka od energetických zátěží

Součástí existence nemoci v těle je její působení uvnitř těla, na povrchu těla a také schopnost těla otisknout zátěže nemoci do prostoru a pravidelně užívaných předmětů.

Proto je během léčby nutné pravidelně čistit lůžko nemocného neboť se do něj v průběhu času ukládají silné nánosy energetických otisků nemoci. Tyto nánosy pak zpětně do těla vstupují a působí v něm.

Pokud by se lůžko nečistilo, pacient by v průběhu uzdravování do sebe stále znovu natahoval na místě ulpělou zátěžovou energii.

Pro provedení diagnostiky rozsahu a míry zátěže je třeba, aby pacient před provedeným úkonem poslal nákres svého lůžka či jeho fotografii.

Čištění lůžka je potřeba po jisté době opakovat neboť nánosy se po dobu existence nemoci stále znovu, i když v menší míře, objevují.

Působení je možno provést formou:

OSOBNÍ SEZENÍ

Je možné provést buď jako samostatné sezení nebo tento úkon spojit např. s termínem vašeho léčení.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 3 měsíců.

ZÁSAH NA DÁLKU

Energetické působení je možné provádět i na dálku. Z hlediska efektu je výsledek podobný jako u osobního sezení, které je ovšem intenzivnější a má trvalejší ráz.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost. Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých). Všemi těmito překážkami dokáže energie hladce procházet přímo k svému cíli a poté na něj působit tak, jak je to pro daného člověka nejlepší.

Postup zásahu je stejný jako u osobního setkání.

V tomto případě je potřeba zavčas, před daným termínem, zaslat na email: astragal@email.cz  fotografii vašeho lůžka či lůžka nemocného (je možné také přinést místo fotografie vlastní nákres umístění lůžka v prostoru).

Spolu s fotografií či nákresem je třeba zaslat jméno a příjmení dotyčného, včetně data a roku narození (a to z důvodu toho, že např. Marií Novotných je třeba 10 000). Zprávu můžete případně doplnit o informaci, na co se chcete v čištění dotyčného zaměřit.

Čištění probíhá zpravidla po telefonu, ale může být prováděno i bez telefonického spojení. Vždy po provedeném zásahu od nás obdržíte zprávu s informací o tom, že léčení v pořádku proběhlo a s termínem vaší další léčby.

Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

Informace k vyrovnání s Martinou:

Budete-li chtít, můžete podpořit činnost Martiny jakýmkoli darem. Každého Vašeho daru si Martina velmi váží a děkuje za něj.

Váš dar je využit na:

Zajištění nutných podmínek pro výkon jejího poslání – odvod daně, topení, elektřina, odborná literatura a další nezbytné věci jako jsou sešity pro tvorbu diagnostik, toner a papíry do tiskárny pro tisk vašich fotek a plánků domu, léčivé esence do aromalampy, posvěcené bílé svíce používané při odvodech a léčení apod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
  6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny platí: jelikož se jedná o pravidelná sezení, proběhne vaše léčení v tomto případě, bez telefonického spojení.

Jestliže dojde ke zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny platí, že termín léčení se bohužel v tomto případě ruší bez možnosti jeho náhrady a pokračuje se poté nejbližším dalším termínem. U jednorázových energií se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

V případě, že dojde ke zrušení termínu Martinou z jiného důvodu (např. rodinného) se vám budeme maximálně snažit vyjít vstříc a nabídnout vám co nejbližší jiný termín.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL