Čištění prostoru od negativních energií

JE NUTNÉ SI UVĚDOMIT, ŽE PŘI ČIŠTĚNÍ PROSTORU PRACUJEME S ENERGIEMI (tato práce má své přesně dané zákonitosti a postupy), A ŽE V PŘÍPADĚ NESPRÁVNÉHO POSTUPU ČIŠTĚNÍ, MOHOU ROZVÍŘENÉ ENERGIE SITUACI NAOPAK JEŠTĚ ZHORŠIT.

Doporučuji nechat si prostor buď vysvětit knězem nebo poprosit někoho zkušeného, kdo se tímto zabývá.

V případě nouze je možné vysvětit si prostor svěcenou vodou i sami (jednoznačně to pomůže, i když to není tak efektivní).

Jestliže jste se pro čistění rozhodli, jdeme na to.

BUDETE POTŘEBOVAT:

 • Bílá svíce z vosku (velikost volíte podle počtu místností, které budete čistit tak, aby Vám svíce vydržela hořet po celou dobu čištění).
 • Zápalky
 • Kadidlo nebo myrhu či jalovec
 • Uhlíky do vodní dýmky (dostanete ho v tabáku).
 • Hliněná nebo kovová mistička.
 • Písek nebo akvarijní či jiné kamínky (ne skleněné).
 • Zvoneček kovový, skleněný nebo hliněný (jeho zvuk by měl být výrazný).

ZÁSADY:

 • Na čištění si vyhraďte dostatek času, např. celé odpoledne.
 • Během čištění by tam neměl být kromě Vás přítomen nikdo jiný.
 • Vypněte všechny telefony, televizi, rádio.
 • Zajistěte, aby Vás nikdo nerušil.
 • V průběhu celého procesu musí být v místnosti pootevřená okna, aby negativní energie mohla proudit ven.
 • Dveře čištěné místnosti musí být zavřené, aby negativní energie nešla dál do domu.
 • Před zahájením čištění se sami očistěte od nasbíraných zátěžových energií (pomodlete se, pokřižujte se svěcenou vodou).

POSTUP:

 1. Začínáte tím, že zapálíte bílou svíci (představuje boží světlo a ochranu). Požádáme o Boží pomoc, ochranu a vedení. Poprosit můžeme také Panu Marii, světelného pomocníka, archanděla nebo toho, na koho se ve svých modlitbách často obracíte a požádáte ho, aby dohlédl na úspěšnost celého procesu.
 1. Postupně budete vykuřovat místnost po místnosti a použijeme také zvoneček.
 1. Chodíte po celém prostoru (začínáte vždy u dveří a jdete dokola místností, včetně jejího středu), na tácku máte misku (nejlépe kovová nebo hliněná, vystlaná pískem nebo kamínky), na ní hoří zápalný uhlík do vodních dýmek, na něm je nasypané příslušné vykuřovadlo či použijete klasickou kadielnici (důležité je, že esence musí hořet celou dobu, může být potřeba ji průběžně dosypávat).
 1. Setrvávejte v modlitbě o očišťujete tohoto prostoru od všeho negativního, od všech špatných energií – energií nemoci, bolesti, strachu, hádek… postupně takto procházíte celý prostor.

Spolu s tímto vždy několikrát cinknete na zvoneček (tím rozbíjíte starou energii) – zvláštní pozornost věnujte rohům, tam se drží nejvíce stagnující staré energie.

 1. Zvonek by měl znít čistě, pokud je tón falešný nebo jinak podivný, je v místě zablokovaná energie a je potřeba procinkávat a vykuřovat tak dlouho, dokud se tón neupraví.
 1. Na konci poděkujte Bohu za milost očištění a ochrany vašeho prostoru, které se vám dostalo.
 1. Svíci po ukončení čištění můžete nechat buď zcela dohořet nebo ji zhasit.
 1. Okna můžete po ukončení čištění hned zavřít.

Přeji Vám hodně štěstí a božího požehnání.

Martina