Focusing

http://www.focusing.org/

Obecná definice

Focusing je terapeutický směr, který se rozvinul z dlouholeté výzkumné práce svého zakladatele na univerzitě v Chicagu.

Je to technika terapie či sebeterapie, spočívající v rozpoznání a změně osobních problémů zakotvených v lidském těle.

Jako postup focusing představuje několikastupňové prožívání změny – každý ze stupňů, je-li správně absolvován, přináší s sebou fyzické uvolnění a odbourání napětí. Vede k hlubší úrovni sebeuvědomění ve svém těle.

Vlastní praxe

Focusing je hluboukou technikou, která pomáhá jasně definovat, co nám způsobuje problém a která nám umožní jít k jádru věci.

Zásadním úkolem je zde dokázat pojmenovat a přesně specifikovat Váš pocit, který v určité fázi Vašeho života máte a prožívate a to tak, že se k tomuto stěžejnímu jádru dostáváme přes jiné pocity, které ho překrývají.

Například pokud máte pocit, že se cítíte „frustrovaný“, postupně rozkrýváme dílčí části toho pocitu (neboť jen pojmenovává stav, nikoli dává odpovědi nato, z čeho jsem frustrován).

Zjišťujeme, co s tímto souvisí a jak. Dostáváme se k jádru věci, které ve svém závěru může být zcela jiné, než-li se původně zdálo. Tedy dojdeme k tomu, že ten správný pocit vystihující, to jak se ve skutečnosti cítím a o co jde je např. „opuštěný“.

Tuto techniku mohu vřele doporučit všem:

  • kteří mají zájem o vlastní seberozvoj a rovnováhu

  • neméně těm, kteří se potýkají se směsí pocitů, které je zaplavují a neví, jak je zpracovat (a to ať již dlouhodobě nebo jednorázově při nějakých životních situacích)

  • ale také lidem, kteří se dlouhodobě trápí z lékařského hlediska nevysvětlitelnými nebo neopodstatněnými zdravotními problémy (mezi mé klienty patří např. lidé s projevy štítné žlázy, kolísavého tlaku, permanentními nevolnostmi, bolestmi hlavy, žaludku a jinými psychosomatickými jevy). Pocit vítězství v závěru sezení a moment, kdy Vám daný pocit zcela jasně jakoby vystoupí ze shluku všech ostatních a Vy najednou jasně víte – „ano, to je přesně ono“ je nepopsatelný.

http://sproutsocial.com/insights/2011/01/increase-social-media-roi-by-focusing-on-purchase-decision-case-study/

Radost, úleva, slzy v očích a vědomí toho, že jste se posunuli a že konečně víte, je krásným a zaslouženým prožitkem.

Časem se naučíte focusovat sami a budete tuto techniku s úspěchem schopni využívat ve Vašem každodenním životě.

Fosusing je jedna z technik, kterou při své praxi velmi ráda používám a sama na sobě mám vyzkoušeny její neskutečné účinky.

Pokud budete chtít, ráda Vás touto cestou sebereflexe a léčení povedu. Martina