Individuální terapie

Pracuji na principu intuitivního vedení, vcítění se do jedince a vrozených schopností, které mě při mé praxi provází již řadu let. Současně s tímto využívám znalostí a vzdělání v psychologické oblasti a výcviku v krizové intervenci.

Na těchto terapeutických sezeních můžete řešit a zpracovávat různá aktuální (ale i dlouhodobá) témata vašeho života, jako jsou:

 • nedůvěra v sebe sama
 • úzkosti, strachy
 • nalezení správného směru vaší další cesty (v oblasti práce, vztahů apod.)
 • vztah s rodiči, sourozenci, kolegy
 • emoční bloky
 • smíření se ztrátou blízké osoby
 • nalezení vnitřního míru a odpuštění
 • zpracování problému při nalezení nebo udržení partnerského vztahu
 • chronické zdravotní obtíže apod.

Důležité je, aby sezení probíhala formou příjemného zážitku, her, neformální terapeutické práce ve smyslu přirozeného dialogu a spontánního vyjádření emocí. Zásadní je především vědomí, že jste na bezpečném místě, kde můžete svobodně a bez rizika vyjádřit vše, co potřebujete a chcete. Nikdo se na vás nebude zlobit, nikdo vás nebude odsuzovat, ani se vám smát. Budete mít svůj prostor, který patří jen vám.

Naučíte se zde také rozumět svému vnitřnímu světu, bez obav vyjádřit svůj názor a správně definovat to, co prožíváte a cítíte.

Terapie a konzultace probíhají formou:

OSOBNÍHO SEZENÍ

Vstupní konzultace

Poznávací setkání, které slouží k ujasnění si toho, zda je vám terapeut a způsob jeho práce sympatický a zda k němu chcete docházet. Délka setkání je 60 minut. Za sezení je stanovena cena 700 Kč.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 4 měsíců.

Standardní konzultace

Jedná se navazující terapeutická sezení, ve kterých již na sobě systematicky a pod vedení terapeuta pracujete. Délka setkání je 60 minut. Za sezení je stanovena cena 700 Kč.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 4 měsíců.

TELEFONICKÉ KONZULTACE

Telefonická konzultace trvá:

 • Vstupní, standardní terapie nebo konzultace trvá 30 minut a její cena činí 350 Kč.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 3 měsíců.

 • Zkrácená konzultace (v případě, kdy se nacházíte v krizové situaci nebo akutně potřebujete stabilizovat svůj emoční nebo psychický stav).

Tato konzultace trvá 15 minut a stojí 150 Kč. Čekací doba se zde pohybuje okolo 1 měsíce.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

 1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
 2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
 3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
 4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
 5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
 6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.
 7. V případě telefonických zásahů se částka posílá do 3 dnů po poskytnutí služby na účet, který vám je emailem při potvrzení termínu konzultace zaslán.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL