Jak se orientovat na duchovní cestě a jaké jsou její fáze

https://radostzezivota.info/duchovni-cesta/

Zdravím Vás,

jak již předesílá tento nadpis, následující příspěvek se bude týkat toho, jak se orientovat na Vaší duchovní cestě.

Ne každý z nás tímto procesem v tomto životě prochází nebo projde. Někdo se o duchovní vědy začne zajímat již v dětství, jiný až v pozdějším věku – záleží na konkrétní duševní vyspělosti, zájmu a vytrvalosti v dané problematice, impulzech shora nebo štěstí na dobré průvodce a učitele v astrální nebo lidské podobě.

V zásadě jde při duchovní cestě o hledání smyslu našeho života a poslání, které zde máme plnit.

Přichází k nám spousta informací a situací, které je nutné rozkódovat a správně použít. Ne vždy je poselství jasné a srozumitelné. Důležité je proto nechat se vést intuicí, šestým smyslem a pocity, které při přijímání informace nebo kontaktu s jinými lidmi máme. Pokud nám daná osoba nesedí nebo se nám na knížce, kterou zamýšlíme koupit, něco nezdá, je nejlepší své nitro poslechnout – naše duše ví, co je pro nás nejlepší a mnohdy nás naléhavě varuje, stačí jen naslouchat a řídit se vnitřním hlasem.

Nikdo jiný než Vy sami Vám nedokáže pomoci, druzí Vás mohou pouze nasměrovat, ukázat Vám to, co sami nejste schopni vidět – ale pozor na sejití z cesty, ne všichni Vám budou chtít pomoci, někteří se budou snažit Vaše schopnosti využít, jiní budou ochotně radit, ale úroveň jejich znalostí a vyspělosti nebude na takové úrovni, aby k tomu byli kompetentní, i když si budou myslet něco jiného (veliký člověk se projevuje skromností a pokorou, ne silnými slovy). Proto spolupracujte a raďte se jen s těmi, kterým věříte a kteří Vám prokáží, že něco skutečně umějí, ne s těmi, kteří si udělají kurs a jsou „velkými“ odborníky – nechci se nikoho dotknout, proto prosím neberte tato slova ve zlém, ale je potřeba poukázat i na tato rizika.

Skutečným mudrcem a znalcem je ten, který prošel v životě již všemi níže uvedenými fázemi, má dar = předurčení duchovní práce od narození a ten už jen neustálým studiem a sebereflexí rozvíjí a přivádí k dokonalosti.

Existují jisté fáze, kterými při duchovním růstu procházíme, pokusím se je tu představit:

1.  Povědomí o duchovní rovině (buď naše vlastní – vrozené, nebo vědomí, že něco takového existuje), strach.

2.  Postupné získávání informací (samovolné, naše aktivita, invence z venčí – od druhých lidí).

3.  Samostudium (načítání si knih, internetových stránek).

4.  Spolupráce s druhými, kteří se zajímají o duchovní rovinu (kontakty na internetu, zajímavá setkání, vyhledávání odborníků apod.), strach.

5.  Experimenty (zkoušení různých technik a metod = počátky duchovní práce).

6.  Riziko vlastního ega (máme pocit, že již vše známe, ovládáme a umíme – je to jen klam).

7.  Rozcestí = se rozděluje na dva pod body:

a)  s duchovní prací skončíme, neboť

–  vidíme, že je to ještě dlouhá cesta a už se nám nechce,

–  nám zkrátka stačí to, co umíme,

 –  není nám dovoleno pokračovat dál (někteří se k dalším rovinám duchovního růstu nedostanou, další roviny nevidí);

b)  s duchovní prací pokračujeme.

8.  Fáze pokory, smíření, hlubokého studia (často je zde jedinec izolován od okolí, ať již dobrovolně nebo shodou náhod).

9.  Období pochybnosti o celkovém smyslu duchovní práce (které se prolíná v menší nebo větší míře v podstatě celým duchovním vývojem).

10. Rozhodnutí, zda se budeme duchovní činnosti věnovat naplno, zda ji lze skloubit s naším dosavadním způsobem života (selektování oblastí, na něž se v dalším vývoji zaměříme – karty, léčitelství apod.).

11. Přehodnocení hodnot, způsobu života, vnitřní potřeba spojení s duchovními průvodci, meditace.

12. Další fáze studia – práce na sobě, která se také prolíná celým procesem (duchovní růst).

13. Sebereflexe, pomáhání druhým, setkání s osobami podobného zaměření.

14. Izolace (spojení s vnitřním já, s naší duší – častější úniky do světa astrálu).

15. Předávání informací dalším lidem (sami přicházejí jako Vaši žáci, až jste připraveni).

16. Zjištění dalších úrovní duchovní roviny, sebereflexe, pocit malosti, úzké spojení s Vašimi duchovními průvodci a vesmírem.

17. Vnitřní naplnění, moudrost, shovívavost, úcta k veškerému životu na zemi, chápání celku.

18. Nalezení sebe, svého poslání, soulad s všehomírou, smíření se se smrtí (věk nehraje roli, klidně Vám může být 35 let – jde o úroveň Vaší duchovní vyspělosti).

19. Práce s druhými, předávání naučeného (ne nucené – sami k Vám budou přicházet ti, jež budou potřebovat Vaši pomoc), nezištná pomoc druhým.

20. Úplné splynutí s prostorem, časem, konečné pochopení zákonitostí, zbavení se strachu z čehokoliv, bezmezná  důvěra ve vyšší principy = nirvána.

Přeji Vám při Vaší cestě dobré průvodce (nepochybuji, že Vám budou přiděleni přesně takoví, jaké potřebujete), hodně sil, víry, dobra a vytrvalosti.

Martina