K tomu, co se nyní děje kolem Doreen Virtue

http://www.stylenew.cz/doreen-virtue-pozadejte-nechejte-to-byt/

Rok 2017 přinesl mnohá, ne příliš pozitivní překvapení.

Celosvětově je tak bohužel vnímána i současná „změna duchovního směru (zaměření)“ Doreen Virtue.

Všimla jsem si, že v češtině o tom, co se stalo, není mnoho textů, kromě toho základního přeloženého paní Magdou Techetovou:

http://andelskydenik.blogspot.cz/2017/08/promluva-doreen-virtue-o-zmene-jeji.html,

ve které Doreen prohlašuje, že již nebude dělat týdenní výklady a oznamuje změnu ve svém dosavadním působení. Za tento její překlad jí tímto, myslím jménem nás všech, děkuji. I proto jsem se rozhodla, pro prostudování jejich nejnovějších videí natočených v novém duchu, napsat tuto zprávu pro Vás.

Věřím, že mnozí z Vás, pro které byla tato žena řekněme ikonou, oporou, představitelkou jakési jistoty v tomto nejistém světě, jste teď zmatení, rozčílení, ukřivdění a tak trochu ztrácíte půdu pod nohama.

Nebojte se, není k tomu důvod.

Doreen jen prostě prošla jakousi změnou, která je součástí její duchovní cesty a s námi to nijak nesouvisí. Neznamená to, že vše, co psala předtím již nemá žádnou hodnotu, vůbec ne. Je to stále stejně dobře platné, jako to bylo před její proměnou.
Jde jen o to, že se změnila nyní ona sama a našla svůj přímý způsob, jak bojovat proti temnotě a negativitě současného světa. Cítí to tak, že byla vesmírem povolána, aby mluvila o Ježíši a jeho učení o lásce, neboť svět to tak teď potřebuje.

Víra v Boha a v Ježíše je zcela v pořádku a naprosto souvisí s jejím dosavadním učením. Oba představují univerzum, všeobjímající nejčistší sílu světla.

Vše je v pořádku.

Důležité je jen to, aby se člověk nestal „fanaticky“ věřícím a nedržel se slepě textů psaných v Bibli (tato kniha, kterou chovám v úctě, byla přepisována lidmi, proto se jedná o tzv. přenesené Slovo boží, které mohlo být nechtěně či chtěně lidmi v některých směrech pokřiveno). Proto je důležité řídit se zdravým rozumem a srdcem – žít v úctě a lásce k životu, jeden k druhému a k všemu živému. O tom všem je Bible.

Ano přiznávám, i se mnou to, co se stalo ohledně Doreen mírně otřáslo, neboť změna je velmi radikální, rázná a rychlá. Pravdou také je, že světlo, které z ní vždy předtím vyzařovalo, jakoby zhaslo…věřím však, že je to jen důsledkem celé té situace, která spolu s její proměnou nastala (odsuzování veřejností a tlaku, kterému je nyní vystavena). Jistě najde znovu sama sebe a správnou polohu ve svém novém způsobu předávání světla, chce to jen čas.

Prosím neodsuzujte její rozhodnutí, ale respektujte ho, stejně tak, jako respektujete všechna svá životní rozhodnutí, která jste kdy učinili a ještě učiníte. Přejme jí, aby i nadále mohla světu předávat tolik lásky, pozitivity a naděje, jako předávala dosud.
Co mi ještě přišlo na mysl, je že další úžasný rozměr, který nám tato nastalá situace přináší (mimo učení se tolerance a přijetí), spatřuji v tom, že se máme naučit nechtít mít své ikony v tom pravém slova smyslu.

Jistě je dobré mít před sebou ty, jež nás inspirují, nikoliv však ty, které chceme „slepě“ následovat. Pokud se tomuto naučíme, nemůže s námi otřást to, že se některý z našich oblíbených myslitelů vydal tak trochu jinou cestou. I nadále budeme zůstávat ve svém středu, ve své víře a svém způsobu duchovního růstu a života, podle toho, v jakém bodě své cesty se právě nacházíme.

Vše je v pořádku.

Jsme v bezpečí a život pro nás chce jen to nejlepší.
Není nikdo jiný, kdo by nám mohl ublížit, kromě nás samých. Vše máme ve svých rukou a právě teď jsme se rozhodli žít svůj život tak nejlépe, jak umíme. Každý den je šance na nový začátek.

Opakujme si to každý den, důvěřujme životu a radujme se z každého dne, který můžeme prožít ve zdraví a s našimi blízkými.

S láskou
Martina