K transformaci vibrací

https://www.energiezivota.com/novinky/preprogramovani-dna-za-pomoci-frekvenci-a-vibraci/

Transformace znamená přeměnu. Jedná se o komplexní přeměnu našeho způsobu myšlení a bytí. Tato přeměna představuje posun od vědomí hmoty k vědomí nehmotného stavu bytí.

Pro pochopení zmíněného procesu v základu může sloužit teorie paralelních vesmírů, kvantová fyzika, práce Dr. Masaru Emota o vlastnostech vody, fakt procesu přepólovávání země, teorie o multidimenzionálních vesmírech, zákonitosti postavení a pohybu země v rámci vesmíru a jeho následné působení na zemi apod.

Základem je, že veškerá hmota vibruje na určitých frekvencích. A tyto vibrace se mohou měnit, spolu s tím, jak se mění ta hmota, pokud je na ní působeno, či je pozorována. Měníme se v důsledku našeho poznání a to nejen v našem vědomí, ale i v rámci fyzické stránky těla.

Tělo je ze 70% vodou a voda je nositelem informace. Každá informace je schopna se proměňovat a přepisovat. Tedy i my jsme schopni měnit sami sebe a do jisté míry našich znalostí ovlivňovat tento proces. V každém okamžiku našeho života máme na výběr, zda si zvolíme stav harmonie či disbalance.

Nyní nastala doba, kdy doposud fungující techniky duchovní práce přestávají pomalu efektivně působit, kdy se čas neskutečným způsobem zrychluje a kdy začínáme pociťovat jistou nespokojenost s rozpoložením, ve které se nacházíme a hledáme cestu zpět k rovnováze.

Tyto stavy úzce souvisí s probíhajícím procesem transformace, který je pro každého jedince velmi náročný a potřeba „převibrování“ (přestoupení) na jinou úroveň bytí přichází v jiný čas.

Následující videa Vám představí proces transformace, jak je současným věděním lidské společnosti pojímán:

Úvod do transformace

http://www.youtube.com/watch?v=Xwmncb02aok

Příznaky transformace 

https://www.youtube.com/watch?v=1CjMgQLcY2g

Merkaba

https://www.youtube.com/watch?v=WWeInOZdrUM&feature=related

Cesta do Shambally

https://www.youtube.com/watch?v=Tvsn-c4aKd4&feature=player_embedded

Aktivace světelného těla

http://www.youtube.com/watch?v=BpuPBvHR9-k&feature=related

Probuzení kundalini

https://www.youtube.com/watch?v=dV4n-Y6EU3o

https://www.youtube.com/watch?v=_WqjH2ZTahk

Energetická těla

https://www.youtube.com/watch?v=5UJKFHCeCtg

Aktivace dna

https://www.youtube.com/watch?v=WLcStb0dWg4

https://www.youtube.com/watch?v=NW64cTwCq40

Oprava dna – 528 Hz

https://www.youtube.com/watch?v=1MPRbX7ACh8

Symptomy aktivace dna

http://www.youtube.com/watch?v=k1hmoo3lnTo&feature=related