Kletby, prokletí, uřknutí

https://www.obnovy.sk/medaila-sv-benedikta/

Předem je nutno upozornit, že toto téma je velmi široké a složité. Zde se zmíním o pouhém základu, který má sloužit pro orientaci v problematice.

Při diagnostice, zda probíhá kletba, prokletí či uřknutí zejména záleží na tom, s jakou kletbu, prokletím, uřknutím či očarováním „máte tu čest“! Nejdříve je nutné zjistit, zda je Váš pocit opodstatněný a způsobený skutečně probíhajícím prokletím nebo zda se jedná jen o Váš subjektivní pocit (tj. nedaří se mi v životě nic, naší rodině se nedaří, my snad musíme být prokletí…).

Kletby mohou být vyslány cvičeným mágem či pouze jedincem, který o jejich vyslovení a následném působení nemá ani ponětí (např. dotyčný si pomyslí či se v jeho mysli často opakuje myšlenka typu: kéž by tu a tu osobu vzal čert, ať si zlomí nohu, však oni o to peníze přijdou aj.).

Pozor na fakt, že určitou formu kletby si můžeme způsobit i my sami, vyslovení negativních verdiktů o své osobě, naší budoucnosti či o našich blízkých nebo majetku.

Je důležité si uvědomit a rozlišovat, že v globálu existují dva typy kleteb:

KLETBA PŘÍMÁ
se vztahuje přímo a jedině na dotyčného prokletého jedince na všechny jeho životy (zpět i vpřed), ale také na věc nebo místo.

KLETBA RODOVÁ
se vztahuje na všechny žijící a budoucí narozené členy onoho rodu (zpět i vpřed).

Důležité je také rozlišit, zda se jedná o zátěž v rodové linii mužské nebo ženské.

Velmi detailně se diagnostikou a řešením těchto kleteb a dalších paralelně s tímto souvisejících zabývá velmi uznávaný a vážený psychiatr a znalec energetických substancí, pan MUDr. Teodor Rosinský, ve své knize: Choroby z nenávisti, uřknutí, očarování, prokletí.

Tuto knihu si můžete přiblížit na těchto stránkách:

http://knihy.abz.cz/prodej/energoinformacni-system-cloveka-ve-zdravi-a-v-nemoci

Je v zásadě jedno, zda se jedná o:

prokletí (systematický rituál mající za úkol poškodit daného jedince, věc či místo),

uřknutí (cíleně či nevědomě pronesený verdikt toho, co chceme, aby se druhému stalo),

• či uhranutí (cíleně zaměřené energetické ovládaní druhého jedince za použití své vůle a síly očního kontaktu, díky kterému se dostaneme do duše přítomného a násilně ovlivníme jeho vůli).

Výsledek je vždy více méně stejný.
Energie vyslaného svému příjemci systematicky ničí život a znemožňuje mu fungovat lehce a být šťastný. Věci se komplikují, nic se nedaří, zdraví se hroutí, vztahy jsou v troskách apod.

Podstatné je v globálu vědět to, že chtít vracet kletbu a tomu podobné zpět v prostoru a čase by bylo hrubou chybou, která by se Vám mnohonásobně ve špatném vrátit.

Také je důležité si uvědomit, že chtít činit tento úkon sám bez znalosti souvislostí, technik a příslušných postupů by bylo mnohdy i životu nebezpečné (ať již ve smyslu fyzického nebo psychického ohrožení).

Každá kletba či jiný tomu obdobný úkon, který byl v minulosti mágem, čarodějem nebo veleknězem či velekněžkou proveden, měl svůj hluboký a nevyvratitelný smysl, měl něčemu prokleté či uřknuté naučit, proto byl vznesen a zrealizován.

Až přijde ten pravý čas, je možné kletbu, prokletí či uřknutí zrušit (zastavit) a v tento čas najdou dotyční svého zachránce tak, jak to má být, a toho, koho na tento úkon mají oslovit.