Léčení chorob na zánětlivém podkladu

Zánět je jedním z nejčastějších problémů, které jsou základem mnoha chorob a těžších onemocnění, jak se dozvíte níže.

Proto je důležité jej zavčas rozpoznat, nepodceňovat a preventivně si posilovat imunitu nejen vitamíny, ale i kvalitním spánkem, zdravou stravou, pohybem a dobrou myslí.

Důležité je „nekrmit“ zánět cukrem (včetně skrytého – těstoviny, brambory, rohlíky apod.), ten ho posiluje a podporuje jeho růst.

Léčení těchto nemocí je složitější, vyžaduje delší čas, trpělivost a ochotu na sobě pracovat. A nejen to – důležitý je hlavně záměr, že se chci uzdravit.

Úspěšnost i délka léčby závisí na správném načasování (tedy, zda již přišla doba, kdy má být jedinci pomoženo a může z něho být nemoc sejmuta), na angažovanosti klienta v jeho vlastní léčbě, na míře pročištění dědičných a karmických zátěží, která nám bude dovolena a na odhodlání léčeného změnit své dosavadní postoje a nežádoucí jednání, které nemoc do jeho života přinesly.

Obecně platí:

Zánětlivý proces je reakcí organismu a to nejčastěji na cizorodou látku v těle. Na tento zánětlivý proces odpovídá imunitní systém na základě svých zkušeností (předchozí infekce) a aktuální síly.

 • Akutní zánět je pro tělo v určitém slova smyslu příznivý (tělo dává najevo problém a díky své imunitě se s ním vypořádá). Akutní zánět nás často bolí – např. bolí nás pánev. Zjistit ho můžeme testem CRP.
 • Chronický zánět je pro tělo nepříznivý a může být v jistém momentu nebezpečný – vzniká vždy z nedoléčeného akutního zánětu (pro tělo je nebezpečný, neboť již není schopno jej zvládnout samo a díky přetrvávající infekci posléze dochází k autoimunitnímu onemocnění, kdy tělo ničí samo sebe).

Chronický zánět nebolí! Právě proto o něm většinou nevíme a projeví se, až když je pozdě. Zánět se velmi rád stěhuje různě po těle.

Důvodem chronického zánětu může být také neustálý kontakt s nějakým alergenem (potraviny či chemická látka), který vám zánět udržuje v těle.

Nemoci, které propukají na podkladě chronického zánětlivého procesu:

 • Revmatoidní artritida,
 • Alergie,
 • Lupenka,
 • Rakoviny,
 • Srdeční selhání vzniklé na zánětlivém podkladu,
 • Cukrovka,
 • Artróza,
 • Obezita,
 • Migréna,
 • Astma,
 • Chronický únavový syndrom,
 • Alzheimerova demence,
 • Poruchy štítné žlázy,
 • Hashimotova nemoc,
 • Roztroušená skleróza,
 • Ekzém,
 • Ateroskleróza,
 • Osteoporóza,
 • Parkinsonova nemoc,
 • Makulární degenerace,
 • Ulcerózní kolitida,
 • Crohnova nemoc,
 • Specifické střevní záněty,
 • Střevní polyp vzniklý na zánětlivém podkladu,
 • Neléčené záněty močových cest,
 • Gynekologické záněty,
 • Endometrióza,
 • Cysty (gynekologické, na ledvinách apod.),
 • Zubní váček,
 • Folikulitida,
 • Vyrážka zánětlivého původu,
 • Deprese,
 • Tenisový loket,
 • Zmrzlé rameno (ztuhlé rameno) – zánětlivé příčiny,
 • Zánět prostaty,
 • apod.

Léčba, kterou poskytuji, nemá v žádném případě nahrazovat klasickou medicínu a lékařskou péči, ani ji nijak konkurovat. Práce lékařů a sester si velmi vážím a vnímám ji jako nenahraditelnou. Smyslem je působit ve spolupráci s lékaři, paralelně a ve shodě s jimi stanovenou léčbou.

Působení je možno provést formou:

OSOBNÍ SEZENÍ

První sezení se skládá z části věnované definování problému, na který se budeme zaměřovat a seznámení se s postupem následující léčby. Poté proběhne prvotní očištění starých nánosů energií a odstranění energetických bloků.

Obsahem následujících zásahů je primárně samotný energetický přenos a diagnostika vašeho aktuálního stavu.

Pokud se jedná o zásah týkající se uřknutí, prokletí, karmy, duší apod. je čas stanoven individuálně.

V případě, že chcete, aby bylo na sezení pomoženo jinému člověku, musíte mít jeho souhlas, fotografii a křestní jméno.

Osobní zásah trvá:

 • Vstupní konzultace a léčení trvá 45 minut.

Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

 • Standardní navazující léčení trvají 40 minut Čekací doba je v řádu 2 – 3 týdnů.
 • Energetické posílení orgánů s určením celkové životní síly těla, včetně diagnostiky – zásah trvá 45 minut.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 3 měsíců.

 • Kontrolní diagnostika a léčení pro klienty v procesu léčby trvá 40 minut.

Probíhá 1x za 3 měsíce a je podmínkou pro pokračování v léčbě (samozřejmě neplatí pro imobilní nebo hospitalizované pacienty a pacienty, kteří se z jiných závažných důvodů nemohou ke kontrole dostavit). V případě, že se nemůže klient dostavit, proběhne diagnostika po telefonu.

Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

 • Kontrolní diagnostika a léčení pro klienty, kteří již léčbu ukončili trvá 40 minut.

Čekací doba se pohybuje okolo 3-4 měsíců.

 • Preventivní působení proti recidivě vyléčeného onemocnění včetně astrálního obrazu trvá 30 minut.

Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

ZÁSAH NA DÁLKU

Energetické působení je možné provádět i na dálku. Z hlediska efektu je výsledek podobný jako u osobního sezení, které je ovšem intenzivnější a má trvalejší ráz.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost. Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých). Všemi těmito překážkami dokáže energie hladce procházet přímo k svému cíli a poté na něj působit tak, jak je to pro daného člověka nejlepší.

Postup terapie je stejný jako u osobního setkání.

V tomto případě je potřeba zavčas, před daným termínem, zaslat na email: astragal@email.cz  fotografii léčeného spolu s uvedením jeho křestního jména. Pokud fotografii nemáte potom zašlete jeho jméno a příjmení, včetně data a roku narození. Zprávu můžete případně doplnit o informaci, na co se chcete v léčbě dotyčného zaměřit.

Léčení probíhá zpravidla po telefonu, ale může být prováděno i bez telefonického spojení. Vždy po provedeném zásahu od nás obdržíte zprávu s informací o tom, že léčení v pořádku proběhlo a s termínem vaší další léčby.

Pokud z nějakého důvodu proběhne více léčení bez tel. spojení a vy pociťujete jakýkoli problém, který byste nás potřebovali neprodleně sdělit, rozhodně nás informujte telefonicky nebo emailem a danou záležitost budeme řešit. Děkujeme.

Telefonický zásah trvá:

 • Vstupní léčení – trvá 30 minut.

Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

 • Standardní léčení včetně diagnostiky astrálního obrazu, která je jeho nedílnou součástí – trvá 20 minut. A probíhají v řádu 2-3 týdnů.
 • Akutní léčení včetně diagnostiky astrálního obrazu, která je jeho nedílnou součástí – trvá 15 minut (úkon probíhá většinou bez telefonického spojení).

Čekací doba pohybuje okolo 2 – 5 dnů. Týká se pouze klientů, které máme již v péči.

 • Akutní energetické posílení orgánů nebo životní síly těla, včetně diagnostiky – trvá 15 minut (úkon probíhá většinou bez telefonického spojení).

Čekací doba pohybuje okolo 2 – 5 dnů. Tato nabídka se týká se pouze klientů, které máme již v péči. 

 • Jednorázová léčivá energie včetně diagnostiky astrálního obrazu, která je jeho nedílnou součástí – trvá 15 minut (úkon probíhá většinou bez telefonického spojení).

Čekací doba se zde pohybuje okolo 10 dní.

 • Kontrolní diagnostika a léčení pro klienty v procesu léčby trvá 20 minut. Probíhá 1×3 měsíce. Probíhá jen výjimečně, v případech, kde nebylo možné provést osobní kontrolní setkání.
 • Kontrolní diagnostika a léčení pro klienty, kteří již léčbu ukončili trvá 20 minut.

Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

 • Preventivní působení proti recidivě vyléčeného onemocnění včetně astrálního obrazu trvá 20 minut. Probíhá 1x za 2 měsíce.

Čekací doba se pohybuje okolo 2 měsíců.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

MOŽNÉ REAKCE NA LÉČEBNÉ PŮSOBENÍ

Léčení probíhá formou cílené práce s energií vašeho těla, kdy je vám prostřednictvím univerzální energie umožněno aktivovat svůj vlastní potenciál sebe uzdravovací schopnosti. Každé tělo má schopnost se do jisté míry samo regenerovat a uzdravovat.

Někdy se stane, že dlouhodobou nemocí vzniklou na základě nerovnováhy životního stylu, se tato schopnost těla zastaví a tělo poté pracuje jen v rámci zachování funkčního stavu svého systému.

Během působení na klienta se ho nijak nedotýkám, zůstává oblečen.

Při zásahu nebo krátce po něm se mohou vyskytnout různé vjemy, pocity a reakce jako jsou například:

– mravenčení, brnění, pnutí, pálení, ostrá či tupá bolest nebo tlak v určité části těla

– malátnost či motání hlavy

– pocit na zvracení

– náhlý průjem

– velká únava či příval energie

– vyrážka /opar / ekzém / ječné zrno

– stav nečekané, zdánlivě neopodstatněné agrese nebo hněvu

– pocit podivné lehkosti (jakoby se člověk vznášel)

– pocit tepla nebo chladu na těle nebo v končetinách

– motolice

– kdekoli po těle se může přechodně objevit boule, otok apod.

– u žen se může objevit menstruační krvácení nebo špinění mimo cyklus

Mějte prosím na paměti, že se jedná jen o přechodnou, krátkodobou reakci vašeho těla na přijetí ozdravné energie (tyto reakce odezní nejpozději do 3 dnů po léčení). Přijímaná energie vám nemůže v žádné oblasti nijak ublížit a nezanechá žádné negativní následky.

Pokud by reakce na energetický přenos byla dramatická, určitě nás kontaktujte prosím hned na telefonu: 603 784 154. Děkujeme.

Může se také stát, že během procesu nezaznamenáte žádný zvláštní pocit.

Nic se neděje, někteří lidé nejsou vůči energiím tak citliví, ale to neznamená, že vysílaná energie do vašeho těla neproudí a že proces neprobíhá. Efekt absolvovaného zásahu se u vás projeví až o několik dnů později (tj. necítíte úlevu hned, jako někteří jiní, ale až za pár dní).

V případě potřeby pracuji na uzdravení s klientem také formou užívání informatik. Při své práci používám také diagnostickou kresbu.

Bližší informace o tom, co to informatika jsou, jak působí a na jakém principu jsou postavena, naleznete v následujícím odkazu:

https://astragal.cz/index.php/informace-o-lecbe-informatiky/

DOPORUČENÍ PŘED LÉČEBNÝM ZÁSAHEM

Den před zásahem by se nemělo pít příliš mnoho alkoholu, energetických nápojů nebo kávy. Nedoporučuji také vykonávat fyzicky výrazně vyčerpávající práci a dlouze ponocovat (Vaše tělo by potom bylo vysílené a nebylo by schopné dobře pojmout poskytovanou léčebnou energii).

Po sezení nedoporučuji provádět žádnou fyzicky náročnou aktivitu, neabsolvovat masáže, kosmetiku, solárium či jiné zásahy do těla. Dobré také je omezit alkohol a jiné organismus zatěžující látky (samozřejmě mino léků, které běžně užíváte).

Ideální je spíše odpočívat a zbytek dne strávit poklidně, aby mohla přijatá energie ve vašem těle dobře pracovat.

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Výše odměny není pevně stanovena, proto částka kterou přispějete, je ponechána na Vašem uvážení. Příspěvek je využit na zajištění chodu praxe paní Martiny a na náklady spojené se službami, které Vám poskytuje.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

 1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
 2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
 3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
 4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
 5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
 6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny platí: jelikož se jedná o pravidelná sezení, proběhne vaše léčení v tomto případě, bez telefonického spojení.

Jestliže dojde ke zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny platí, že termín léčení se bohužel v tomto případě ruší bez možnosti jeho náhrady a pokračuje se poté nejbližším dalším termínem. U jednorázových energií se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

V případě, že dojde ke zrušení termínu Martinou z jiného důvodu (např. rodinného) se vám budeme maximálně snažit vyjít vstříc a nabídnout vám co nejbližší jiný termín.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL