Léčení onkologických onemocnění

Léčení těchto onemocnění je jedna z nejtěžších výzev nejen pro pacienta, ale i pro léčitele. Musíme celým srdcem věřit v uzdravení a pokorně procházet procesem léčby.

Bohužel je nutné zmínit, že jsou i situace, kdy všichni do procesu uzdravení vložíme maximum i víc a přesto má osud jiné plány a uzdravení nemocnému není umožněno.

I v tomto případě však nejsme zcela bezmocní, neboť můžeme na dotyčného energeticky působit tak, že zmírňujeme projevy jeho nemoci, snižujeme prožívanou bolest, pomáháme zajistit jeho důstojný odchod (díky posílení psychiky a nalezení smíření) a celkově ho provázíme procesem odcházení. A to není věru málo.

Nejdříve bychom si měli říci, co to rakovina vůbec je:

Rakovina je nádorové onemocnění vznikající náhlým růstem a rychlým dělením buněk vlastního těla, které mají následkem působení mnoha faktorů poškozenou DNA a chovají se jiným způsobem než buňky nenádorové. 

Za normálních okolností, při dostatečně silném imunitním systému, dokáže organismus tyto změny poznat a opravit, popřípadě zajistit smrt poškozené buňky. Změněné buňky mohou být neškodné a způsobovat např. cysty, polypy, záněty, zbytnění nebo nepravé (benigní) nádory. Mohou však být i velmi nebezpečné a vést k závažným zdravotním problémům ve formě zhoubných (maligních) nádorů a jejich dceřiných ložisek – metastáz, které vznikají šířením nádorových buněk krevním oběhem.

Nádory mohou vzniknout ve všech tkáních těla, nejčastěji se však objevují v místech, kde přirozeně dochází k rychlému množení buněk – v dýchacích cestách, v trávicím traktu a v místech, kde jsou tkáně stimulovány hormony (prsa, vaječníky, prostata, slinivka).

Existuje mnoho druhů rakovin a její formy působení v těle. Nejčastější druhy rakoviny, se kterými se setkáváme jsou:

 • Rakovina prsou
 • Děložní myom
 • Rakovina prostaty
 • Rakovina varlat
 • Rakovina konečníku
 • Rakovina tlustého střeva

Léčba rakoviny je zdlouhavá a namáhavá. Je třeba se obrnit trpělivostí, vírou a odhodláním žít.

Těžším kalibrem je agresivní forma nádoru.

Agresivní forma rakoviny napadá všechny tkáně, žíly, cévy a rychle je likviduje. Bleskově se šíří krevními a lymfatickými řečišti do celého těla, kde zakládá další ohniska (tzv. metastáze). Velmi rychle prorůstá také do kostí a nevratně je ničí. Pacientovi bohužel většinou zbývají jen týdny.

Jednotlivé zasažené buňky metastáz jsou vlákny spojeny s centrálním ohniskem nemoci (prvotním útvarem). Jedná se o jeden živý organismus. Každý jednotlivý útvar – ohnisko metastáze má svoji samostatnou plazmu (své samostatné poškozené jádro), kterou je třeba uzdravit. To, že se podaří oslabit jeden útvar, neznamená, že jsou oslabeny i jeho další ložiska.

V léčbě je třeba postupně jít a působit hlouběji a hlouběji od prvotního nádoru k dalším jeho metastázám. Je třeba počítat s tím, že mezitím než-li začne léčebná energie působit v celém systému živého organismu nádoru, vznikají další nová patologická centra.

Při práci s každým zasaženým centrem začíná léčitel v podstatě od začátku léčebné práce – od vrchní vrstvy postupně postupuje (protlačuje se) a dostává se dále do centra bujení. Útvar se brání svým ochranným obalem a určitou dobu odolává léčitelovu působení.

Pokud oslabíme prvotní ohnisko nádoru, nad nemocí jsme nevyhráli, neboť ostatní napadené buňky pracují nezávisle na tomto centrálním ohnisku (bují) a to i přestože že jsou spolu tato ohniska propojena a komunikují. Pokud budeme léčebně působit jen na centrální ohnisko a buňky v něm – je to nedostatečné! Je třeba působit léčebně v celém těle, ve všech ohniscích.

Podstatné je také posilovat zdravé části imunitního systému.

Důležité je ještě upozornit na to, že pokud se chceme úspěšně uzdravit, je nutné dodržovat určitou dietu, jejíž podstata se zakládá na tom, že vše co budeme do sebe přijímat musí být zbaveno karcinogenních látek.

Jedná se o dietu, kterou vymyslel a do praxe uvedl legendární léčitel Josef Zezulka, který byl skutečným mistrem v léčení rakovin. Dietu naleznete v přiloženém odkazu, na stránkách věnované panu léčiteli a jeho práci, pod názvem – ZEZULKOVA ANTIKANCEROGENNÍ DIETA:

https://www.josefzezulka.cz/onkologicka-prevence

Léčba, kterou poskytuji, nemá v žádném případě nahrazovat klasickou medicínu a lékařskou péči, ani ji nijak konkurovat. Práce lékařů a sester si velmi vážím a vnímám ji jako nenahraditelnou. Smyslem je působit ve spolupráci s lékaři, paralelně a ve shodě s jimi stanovenou léčbou.

Působení je možno provést formou:

OSOBNÍ SEZENÍ

První sezení se skládá z části věnované definování problému, na který se budeme zaměřovat a seznámení se s postupem následující léčby. Poté proběhne prvotní očištění starých nánosů energií a odstranění energetických bloků.

Obsahem následujících zásahů je primárně samotný energetický přenos a diagnostika vašeho aktuálního stavu.

Pokud se jedná o zásah týkající se uřknutí, prokletí, karmy, duší apod. je čas stanoven individuálně.

V případě, že chcete, aby bylo na sezení pomoženo jinému člověku, musíte mít jeho souhlas s léčbou, fotografii a křestní jméno.

Objednat se můžete na:

 • Vstupní konzultace a léčení.
 • Standardní navazující léčení.
 • Energetické posílení orgánů s určením celkové životní síly těla, včetně diagnostiky.

Čekací doba se odvíjí podle aktuálních časových a energetických možností paní Martiny.

 • Kontrolní diagnostika a léčení pro klienty v procesu léčby 

Probíhá dle vážnosti stavu pacienta a časových možností paní Martiny.

 • Kontrolní diagnostika a léčení pro klienty, kteří již léčbu ukončili trvá 40 minut.

Čekací doba se pohybuje okolo 3-4 měsíců.

 • Preventivní působení proti recidivě vyléčeného onemocnění včetně astrálního obrazu.

Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

ZÁSAH NA DÁLKU

Energetické působení je možné provádět i na dálku. Z hlediska efektu je výsledek podobný jako u osobního sezení, které je ovšem intenzivnější a má trvalejší ráz.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost. Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých). Všemi těmito překážkami dokáže energie hladce procházet přímo k svému cíli a poté na něj působit tak, jak je to pro daného člověka nejlepší.

Postup terapie je stejný jako u osobního setkání.

V tomto případě je potřeba zavčas, před daným termínem, zaslat na email: astragal@email.cz  fotografii léčeného spolu s uvedením jeho křestního jména. Pokud fotografii nemáte potom zašlete jeho jméno a příjmení, včetně data a roku narození. Zprávu můžete případně doplnit o informaci, na co se chcete v léčbě dotyčného zaměřit.

Léčení probíhá zpravidla po telefonu, ale může být prováděno i bez telefonického spojení. Vždy po provedeném zásahu od nás obdržíte zprávu s informací o tom, že léčení v pořádku proběhlo a s termínem vaší další léčby.

Pokud z nějakého důvodu proběhne více léčení bez tel. spojení a vy pociťujete jakýkoli problém, který byste nás potřebovali neprodleně sdělit, rozhodně nás informujte telefonicky nebo emailem a danou záležitost budeme řešit. Děkujeme.

Objednat se můžete na:

 • Vstupní léčení.
 • Standardní léčení.
 • Akutní léčení včetně diagnostiky astrálního obrazu, která je jeho nedílnou součástí. (úkon probíhá většinou bez telefonického spojení).
 • Akutní energetické posílení orgánů nebo životní síly těla, včetně diagnostiky. (úkon probíhá většinou bez telefonického spojení).
 • Jednorázová léčivá energie včetně diagnostiky astrálního obrazu, která je jeho nedílnou součástí. (úkon probíhá většinou bez telefonického spojení).

Čekací doba se odvíjí podle aktuálních časových a energetických možností paní Martiny.

 • Kontrolní diagnostika a léčení pro klienty v procesu léčby 

Probíhá dle vážnosti stavu pacienta a časových možností Paní Martiny.

 • Kontrolní diagnostika a léčení pro klienty, kteří již léčbu ukončili.

Čekací doba je 2 měsíce.

 • Preventivní působení proti recidivě vyléčeného onemocnění včetně astrálního obrazu.

Čekací doba se pohybuje okolo 3 měsíců.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

MOŽNÉ REAKCE NA LÉČEBNÉ PŮSOBENÍ

Léčení probíhá formou cílené práce s energií vašeho těla, kdy je vám prostřednictvím univerzální energie umožněno aktivovat svůj vlastní potenciál sebe uzdravovací schopnosti. Každé tělo má schopnost se do jisté míry samo regenerovat a uzdravovat.

Někdy se stane, že dlouhodobou nemocí vzniklou na základě nerovnováhy životního stylu, se tato schopnost těla zastaví a tělo poté pracuje jen v rámci zachování funkčního stavu svého systému.

Během působení na klienta se ho nijak nedotýkám, zůstává oblečen.

Při zásahu nebo krátce po něm se mohou vyskytnout různé vjemy, pocity a reakce jako jsou například:

– mravenčení, brnění, pnutí, pálení, ostrá či tupá bolest nebo tlak v určité části těla

– malátnost či motání hlavy

– pocit na zvracení

– náhlý průjem

– velká únava či příval energie

– vyrážka /opar / ekzém / ječné zrno

– stav nečekané, zdánlivě neopodstatněné agrese nebo hněvu

– pocit podivné lehkosti (jakoby se člověk vznášel)

– pocit tepla nebo chladu na těle nebo v končetinách

– motolice

– kdekoli po těle se může přechodně objevit boule, otok apod.

– u žen se může objevit menstruační krvácení nebo špinění mimo cyklus

Mějte prosím na paměti, že se jedná jen o přechodnou, krátkodobou reakci vašeho těla na přijetí ozdravné energie (tyto reakce odezní nejpozději do 3 dnů po léčení). Přijímaná energie vám nemůže v žádné oblasti nijak ublížit a nezanechá žádné negativní následky.

Pokud by reakce na energetický přenos byla dramatická, určitě nás kontaktujte prosím hned na telefonu: 603 784 154. Děkujeme.

Může se také stát, že během procesu nezaznamenáte žádný zvláštní pocit.

Nic se neděje, někteří lidé nejsou vůči energiím tak citliví, ale to neznamená, že vysílaná energie do vašeho těla neproudí a že proces neprobíhá. Efekt absolvovaného zásahu se u vás projeví až o několik dnů později (tj. necítíte úlevu hned, jako někteří jiní, ale až za pár dní).

V případě potřeby pracuji na uzdravení s klientem také formou užívání informatik. Při své práci používám také diagnostickou kresbu.

Bližší informace o tom, co to informatika jsou, jak působí a na jakém principu jsou postavena, naleznete v následujícím odkazu:

https://astragal.cz/index.php/informace-o-lecbe-informatiky/

DOPORUČENÍ PŘED LÉČEBNÝM ZÁSAHEM

Den před zásahem by se nemělo pít příliš mnoho alkoholu, energetických nápojů nebo kávy. Nedoporučuji také vykonávat fyzicky výrazně vyčerpávající práci a dlouze ponocovat (Vaše tělo by potom bylo vysílené a nebylo by schopné dobře pojmout poskytovanou léčebnou energii).

Po sezení nedoporučuji provádět žádnou fyzicky náročnou aktivitu, neabsolvovat masáže, kosmetiku, solárium či jiné zásahy do těla. Dobré také je omezit alkohol a jiné organismus zatěžující látky (samozřejmě mino léků, které běžně užíváte).

Ideální je spíše odpočívat a zbytek dne strávit poklidně, aby mohla přijatá energie ve vašem těle dobře pracovat.

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Vzhledem k charakteru léčeného onemocnění není Martině ze shora dovoleno nárokovat si za svou službu odměnu. Pokud jí přispějete jakýmkoli darem, bude velmi ráda. 

Bližší informace o tom, jak na to naleznete zde:

https://astragal.cz/index.php/podporte-astragal/.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

 1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
 2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
 3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
 4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
 5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
 6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny platí: jelikož se jedná o pravidelná sezení, proběhne vaše léčení v tomto případě, bez telefonického spojení.

Jestliže dojde ke zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny platí, že termín léčení se bohužel v tomto případě ruší bez možnosti jeho náhrady a pokračuje se poté nejbližším dalším termínem. U jednorázových energií se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

V případě, že dojde ke zrušení termínu Martinou z jiného důvodu (např. rodinného) se vám budeme maximálně snažit vyjít vstříc a nabídnout vám co nejbližší jiný termín.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL